นนทบุรี งานต่างประเทศ นนทบุรี หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นนทบุรี งานต่างประเทศ นนทบุรี หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นนทบุรี งานต่างประเทศ นนทบุรี หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นนทบุรี งานต่างประเทศ นนทบุรี หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นนทบุรี Ø
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 178155 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 123509

ตำแหน่งงานว่างประสานงานต่างประเทศ

ตำแหน่งงานว่างประสานงานต่างประเทศ

งานต่างประเทศ : เงินเดือน ตามตกลง

งานต่างประเทศ : ตามตกลง นนทบุรี ปากเกร็ด บางพูด
ติดต่อประสานงานการตลาดต่างประเทศ
ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าต่างประเทศ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 24/10/2564

เลขที่ประกาศ : 159446

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า

งานต่างประเทศ : เงินเดือน ตามตกลง

งานต่างประเทศ : ตามตกลง นนทบุรี บางกรวย วัดชลอ
งานวิศวกรไฟฟ้า
งานโปรแกรม PLC และอื่นๆ
งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 08/04/2564

เลขที่ประกาศ : 158730

ตำแหน่งงานว่างพนักงานพาร์ทไทม์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานพาร์ทไทม์

งานต่างประเทศ : เงินเดือน ตามตกลง

งานต่างประเทศ : ตามตกลง นนทบุรี บางกรวย วัดชลอ
คุมเครื่องจักรผลิตหน้ากากอนามัย
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
แพคหน้ากากอนามัย
งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 29/03/2564

เลขที่ประกาศ : 158351

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสิ่งแวดล้อม

งานต่างประเทศ : เงินเดือน 15,000-30,000

งานต่างประเทศ : 15,000-30,000 นนทบุรี
- ออกแบบ และปฎิบัติการของบำบัดน้ำเสีย ทั้งแบบเติมอากาศ และไร้อากาศ
- วิเคราะห์คุณภาพน้ำ ในงานสิ่งแวดล้อม
- ติดต่อประสานกับหน่วยงาน เกี่ยวกับการซื้อขายไฟฟ้า
- เขียนแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 24/03/2564

เลขที่ประกาศ : 157887

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคล

งานต่างประเทศ : เงินเดือน ตามตกลง

งานต่างประเทศ : ตามตกลง นนทบุรี บางกรวย วัดชลอ
งานธุรการบุคคลทั่วไป
งานเงินเดือนค่าจ้าง
งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 18/03/2564

เลขที่ประกาศ : 156633

ตำแหน่งงานว่างโปรแกรมเมอร์

ตำแหน่งงานว่างโปรแกรมเมอร์

งานต่างประเทศ : เงินเดือน ตามตกลง

งานต่างประเทศ : ตามตกลง นนทบุรี บางกรวย วัดชลอ
รับผิดชอบงานด้านไอทีของบริษัทฯ
เขียนโปรแกรม plc siemens
งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 04/03/2564
เลขที่ประกาศ : 156674

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแพ็คสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแพ็คสินค้า

งานต่างประเทศ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานต่างประเทศ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางกรวย วัดชลอ
คีย์ข้อมูลทางธุรการ จัดทำเอกสารตามคำร้องขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ติดตามงานที่รับผิดชอบ ให้แล้วเสร็จตามกำหนด
งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 04/03/2564

เลขที่ประกาศ : 155545

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

งานต่างประเทศ : เงินเดือน ตามตกลง

งานต่างประเทศ : ตามตกลง นนทบุรี บางกรวย วัดชลอ
วางแผนการผลิตสินค้าให้สามารถผลิตได้ทันกำหนดส่งมอบให้ลูกค้า
วางแผนการใช้ทรัพยากร คน เครื่องจักร วัตถุดิบ เพื่อให้การผลิตให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 20/02/2564

เลขที่ประกาศ : 155524

ตำแหน่งงานว่างดั้มแมน

ตำแหน่งงานว่างดั้มแมน

งานต่างประเทศ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานต่างประเทศ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางกรวย วัดชลอ
คีย์ข้อมูลทางบัญชีและการเงิน
จัดทำเอกสารทางบัญชี
งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 20/02/2564

เลขที่ประกาศ : 155552

ตำแหน่งงานว่างจป.วิชาชีพ

ตำแหน่งงานว่างจป.วิชาชีพ

งานต่างประเทศ : เงินเดือน ตามตกลง

งานต่างประเทศ : ตามตกลง นนทบุรี บางกรวย วัดชลอ
จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัย
กำกับดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบคำสั่ง มาตรการด้านความปลอดภัย
ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอุบัติเหตุ อันตรายหรือการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน
รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติและจัดทำรายงาน ข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในการทำงาน
ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการภายนอก เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 20/02/2564

เลขที่ประกาศ : 155546

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

งานต่างประเทศ : เงินเดือน ตามตกลง

งานต่างประเทศ : ตามตกลง นนทบุรี บางกรวย วัดชลอ
รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค ประปา ไฟฟ้า ฯลฯ ในบริษัท
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน
งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 20/02/2564

เลขที่ประกาศ : 155523

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า

งานต่างประเทศ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานต่างประเทศ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางกรวย วัดชลอ
ทำหน้าที่รับ-จ่ายสินค้า
คีย์ข้อมูลสินค้าทั้งการรับและการจ่าย
ดูแลสินค้าที่มีการจัดเก็บในคลังสินค้าให้มีสภาพดี ไม่เสื่อมสภาพ
งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 20/02/2564
เลขที่ประกาศ : 155253

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล

งานต่างประเทศ : เงินเดือน ตามตกลง

งานต่างประเทศ : ตามตกลง นนทบุรี บางกรวย วัดชลอ
ออกแบบวางแผนและควบคุมงานระบบวิศวกรรมด้านเครื่องกล เครื่องจักรในกระบวนการผลิต
ควบคุมดูแลแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
ติดต่องานกับผู้รับเหมางาน
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำๆในไลน์ผลิตให้หมดไป
จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 19/02/2564

เลขที่ประกาศ : 155247

ตำแหน่งงานว่างเ้จ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

ตำแหน่งงานว่างเ้จ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

งานต่างประเทศ : เงินเดือน ตามตกลง

งานต่างประเทศ : ตามตกลง นนทบุรี บางกรวย วัดชลอ
รับผิดชอบงานควบคุมคุณภาพของชิ้นงานที่รับผิดชอบ
จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
งานมาตรฐาน ISO 9001: 2015 และ ISO 13485
งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 19/02/2564

เลขที่ประกาศ : 138110

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแนะนำสินค้า (ศูนย์บริการรถยนต์ A.C.T แม็คโครรังสิต ปทุมธานี)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแนะนำสินค้า (ศูนย์บริการรถยนต์ A.C.T แม็คโครรังสิต ปทุมธานี)

งานต่างประเทศ : เงินเดือน 10,000 + ค่าคอมฯ (รายได

งานต่างประเทศ : 10,000 + ค่าคอมฯ (รายได นนทบุรี ปากเกร็ด บ้านใหม่
- แนะนำ และ เสนอขายผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ FORTRON
ให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์บริการรถยนต์
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 13/06/2563

เลขที่ประกาศ : 138118

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแนะนำสินค้า (ศูนย์บริการรถยนต์ A.C.T สาขา โรบินสัน ศรีสมาน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแนะนำสินค้า (ศูนย์บริการรถยนต์ A.C.T สาขา โรบินสัน ศรีสมาน)

งานต่างประเทศ : เงินเดือน 10,000 + ค่าคอมฯ (รายได

งานต่างประเทศ : 10,000 + ค่าคอมฯ (รายได นนทบุรี ปากเกร็ด บ้านใหม่
- เสนอขายผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ FORTRON
(ประจำที่ศูนย์บริการรถยนต์ A.C.T)
- เวลาปฏิบัติงาน 09.00 - 18.00น.
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 13/06/2563

เลขที่ประกาศ : 138113

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแนะนำสินค้า (ศูนย์บริการรถยนต์ A.C.T สาขาโลตัส พระราม 3)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแนะนำสินค้า (ศูนย์บริการรถยนต์ A.C.T สาขาโลตัส พระราม 3)

งานต่างประเทศ : เงินเดือน 10,000 + ค่าคอมฯ (รายได

งานต่างประเทศ : 10,000 + ค่าคอมฯ (รายได นนทบุรี ปากเกร็ด บ้านใหม่
- แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับลูกค้า
- เสนอขายผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 13/06/2563

เลขที่ประกาศ : 138119

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแนะนำสินค้า (ศูนย์บริการรถยนต์ A.C.T สาขา นวมินทร์)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแนะนำสินค้า (ศูนย์บริการรถยนต์ A.C.T สาขา นวมินทร์)

งานต่างประเทศ : เงินเดือน 10,000 + ค่าคอมฯ

งานต่างประเทศ : 10,000 + ค่าคอมฯ นนทบุรี ปากเกร็ด บ้านใหม่
- แนะนำ และ เสนอขายผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ FORTRON
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 13/06/2563
เลขที่ประกาศ : 138122

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแนะนำสินค้า (ศูนย์บริการรถยนต์ A.C.T สาขา ถ.นวมินทร์)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแนะนำสินค้า (ศูนย์บริการรถยนต์ A.C.T สาขา ถ.นวมินทร์)

งานต่างประเทศ : เงินเดือน 10,000 + ค่าคอมฯ

งานต่างประเทศ : 10,000 + ค่าคอมฯ นนทบุรี ปากเกร็ด บ้านใหม่
- แนะนำ และ เสนอขายผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ FORTRON
ให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์บริการรถยนต์ Bridgestone A.C.T
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 13/06/2563

เลขที่ประกาศ : 138120

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแนะนำสินค้า (ศูนย์บริการรถยนต์ A.C.T สาขา Big C อ้อมใหญ่)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแนะนำสินค้า (ศูนย์บริการรถยนต์ A.C.T สาขา Big C อ้อมใหญ่)

งานต่างประเทศ : เงินเดือน 10,000 + ค่าคอมฯ

งานต่างประเทศ : 10,000 + ค่าคอมฯ นนทบุรี ปากเกร็ด บ้านใหม่
- แนะนำ และ เสนอขายผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ FORTRON
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 13/06/2563

หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี