นนทบุรี งานราชการ นนทบุรี หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นนทบุรี งานราชการ นนทบุรี หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นนทบุรี งานราชการ นนทบุรี หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นนทบุรี งานราชการ นนทบุรี หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นนทบุรี Ø
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 5612 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 107596

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (ด่วน)

งานราชการ : เงินเดือน 15,000+++

งานราชการ : 15,000+++ นนทบุรี ปากเกร็ด คลองเกลือ
- วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้านผลิตปุ๋ย
- ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันกับตลาดและคู่แข่ง
- จัดเตรียมตัวอย่างสินค้าที่ลูกค้าต้องการ
- ประสานงานหน่ยงานการศึกษาและเอกสารกับหน่วยงานราชการ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107958

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานบุคคล(งานรักษาความปลอดภัย)

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานบุคคล(งานรักษาความปลอดภัย)

งานราชการ : เงินเดือน -

งานราชการ : - นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
ด้านการควบคุมงานรักษาความปลอดภัย
ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ
ด้านกฎหมายประกันสังคม
ด้านกฎหมายแรงงาน
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 103277

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง นนทบุรี ปากเกร็ด บางพูด
ติดต่อหน่วยงานราชการ ทำเอกสารให้ต่างด้าว ดูเรื่องอบรมพนักงาน
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 102930

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เวชระเบียน (สาขาแหลมฉบัง)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เวชระเบียน (สาขาแหลมฉบัง)

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลงและประสบก

งานราชการ : ตามตกลงและประสบก นนทบุรี บางใหญ่ บางแม่นาง
- งานวางกลยุทธ์ระบบบริหารบุคคลทั้งระบบ ในด้าน HRM และ HRD
- การจัดโครงสร้างองค์กร / วางแผนอัตรากำลังคน
- ปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน(KPI) ศึกษาวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร กำหนดตัวชี้วัดหน่วยงานแต่ละแผนกและแต่ละบุคคล
- ปรับปรุง พรบ.กฎหมายแรงงานให้สอดคล้องกับปัจจุบัน
- บทลงโทษวินัยในการทำงาน
- จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ และคู่มือปฐมนิเทศพนักงานใหม่อย่างถูกต้อง
- จัดทำหลักสูตรแผนการฝึกอบรมประจำปีทั้งแบบเสียค่าใช้จ่ายและแบบฝึกอบรมภายในบริษัทและรวมถึงจัดทำงบประมาณทั้งปี นำเสนอผู้บริห
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 101169

ตำแหน่งงานว่างช่างพ่นสี

ตำแหน่งงานว่างช่างพ่นสี

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างเงิน

งานราชการ : ตามโครงสร้างเงิน นนทบุรี ปากเกร็ด บ้านใหม่
- ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก (สายการเดินเรือลูกค้าและหน่วยงานราชการเพื่อจัดเตรียมเอกสารส่งออกที่จำเป็น)
- รับผิดชอบการจัดส่งการนำเข้าส่งออก
- จัดการการขนส่งนำเข้าวัสดุภายใต้กฎระเบียบของBOI
- ประสานงานกับศุลกากรและติดตามกระบวนการอย่างเป็นทางการของ BOI และข้อกังวลของบุคคลภายนอกกับผู้ส่ง
- เพื่อดำเนินการกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลวัตถุดิบหรือเครื่องจักรจับคู่กับการประกาศรายการนำเข้าและปฏิบัติตามรายการวัสดุหรือรายการหลักของเครื่องที่ได้รับการอนุมัติจากBOI
- จดบันทึก สรุปรายงานการ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี