นนทบุรี งานราชการ นนทบุรี หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นนทบุรี งานราชการ นนทบุรี หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นนทบุรี งานราชการ นนทบุรี หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นนทบุรี งานราชการ นนทบุรี หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นนทบุรี Ø
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 79066 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 138274

ตำแหน่งงานว่างMarketing ด่วน...!!! มาก

ตำแหน่งงานว่างMarketing ด่วน...!!! มาก

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี ปากเกร็ด บ้านใหม่
ออกพื้นที่เพื่อเสนอขายงานบริการทำความสะอาด ตึก อาคาร สำนักงาน คอนโด ห้างสรรพสินค้า อาคารหน่วยงานราชการ โรงพญาบาล ฯลฯ เพื่อให้บริษัทฯ ได้งานบริการทำความสะอาดอาคาร
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 132668

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง นนทบุรี
คีย์ข้อมูล/ประสานงานเซลล์/ออกไปติดต่อหน่วยงานราชการ
เข้างาน 8.30-17.00น. ทำงาน วันจันทร์-เสาร์
หยุดวันอาทิตย์ 1 วัน มีวันหยุดประจำปี
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130738

ตำแหน่งงานว่างนิติกร

ตำแหน่งงานว่างนิติกร

งานราชการ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานราชการ : ตามประสบการณ์ นนทบุรี ปากเกร็ด บางพูด
- จัดเตรียมเอกสาร, ไปติดต่อขออนุญาติต่างกับหน่วยงานราชการ ในเรื่องการจัดสรร ฯลฯ
- เตรียมเอกสาร ไปทำนิติกรรมที่ สนงที่ดิน (ลูกค้า และในส่วนงานของบริษัท)
- ประสานงานกับหน่วยงาน และลูกค้า ,ธนาคารในเรื่องการโอนบ้าน
- สามารถติดต่อหน่วยงานราชการได้
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129300

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการทรัพยากรบุคคล(งานรักษาความปลอดภัย)

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการทรัพยากรบุคคล(งานรักษาความปลอดภัย)

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
ด้านการควบคุมงานรักษาความปลอดภัย
ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ
ด้านกฎหมายประกันสังคม
ด้านกฎหมายแรงงาน
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128031

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกบัญชี

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกบัญชี

งานราชการ : เงินเดือน ืN/S

งานราชการ : ืN/S นนทบุรี
- จัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทฯ
- ดำเนินงานด้านบัญชี ภาษี และการเงิน ทั้งระบบ ให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามมาตรฐาน การบัญชี, ข้อปฏิบัติทางภาษีอากร และกฎหมายต่างฯ ที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้สอบบัญชี ,สรรพากร,ธนาคาร
- จัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125951

ตำแหน่งงานว่างจป.วิชาชีพ

ตำแหน่งงานว่างจป.วิชาชีพ

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
- ดูแลงานด้าน Safety จัดทำเอกสารส่งหน่วยงานราชการ
- จัดทำแผนด้านความปลอดภัย เช่น แผนซ้อมดับเพลิง-หนีไฟ, แผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน
- ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
- หน้าที่อื่นๆของ จป. ตามที่กฎหมายกำหนด
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 6 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 117697

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคล (งานรักษาความปลอดภัย)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคล (งานรักษาความปลอดภัย)

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
-ด้านการควบคุมงานรักษาความปลอดภัย
-ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115836

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคลเงินเดือนและสวัสดิการ (HR-Payroll)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคลเงินเดือนและสวัสดิการ (HR-Payroll)

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี เมืองนนทบุรี สวนใหญ่
• ควบคุมการปฏิบัติงานของช่างอาคาร
• จัดทำกำหนดการและควบคุมดูแลการปิด/เปิดระบบ อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องกลต่างๆ ตามกำหนดการที่วางไว้
• วางแผนงานตรวจ ซ่อมและการบำรุงรักษาเชิงป้องกันให้ระบบ/อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องกลต่างๆ
• จัดทำรายงานการใช้และเสนออนุมัติสั่งซื้ออุปกรณ์/เครื่องมือ/วัสดุช่างต่างๆ
• ควบคุม ดูแล ตรวจสอบและประสานงานการปฏิบัติงานกับผู้รับเหมาต่างๆ
• จัดทำงบประมาณการใช้จ่ายทางด้านงานไฟฟ้า/เครื่องกล และสาธารณูปโภคต่างๆ
• พิจารณาอนุมัติโดยการเห็นชอบของผู้จัดการอาคารและผู้จัดการฝ่ายวิศวกร
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 114664

ตำแหน่งงานว่างขายลูกค้ารายใหญ่

ตำแหน่งงานว่างขายลูกค้ารายใหญ่

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี เมืองนนทบุรี ท่าทราย
ขายรถยนต์ ให้กับหน่วยงานราชการ และองค์กรต่างๆ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 110968

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคล

งานราชการ : เงินเดือน 15000 บาทขึ้นไป

งานราชการ : 15000 บาทขึ้นไป นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
ดำเนินสรรหาบุคลากรตามช่องทางต่างๆ คัดกรอง พิจารณา ให้ตรงตามคุณสมบัติของตำแหน่งงาน
- นัดหมายผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์ แจ้งผลการสัมภาษณ์
- จัดทำแฟ้มทะเบียนประวัติพนักงาน
- ทำเอกสารสัญญาการจ้างงานพนักงานเข้าใหม่ ปฐมนิเทศน์เบื้องต้นให้กับพนักงานใหม่ เกี่ยวกับธุรกิจขององค์กร เป้าหมายองค์กร
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 110965

ตำแหน่งงานว่างช่างอาคารสถานที่

ตำแหน่งงานว่างช่างอาคารสถานที่

งานราชการ : เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาทขึ้นไป

งานราชการ : 18,000 - 25,000 บาทขึ้นไป นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
ติดต่อประสานงานเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับภายในอาคารสำนักงาน
ดูแลประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด เครื่องถ่ายเอกสาร
จัดทำรายงานประจำเดือนส่งผู้บังคับบัญชา
ตรวจสอบดูแลผู้รับเหมาภายนอก
ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 110979

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

งานราชการ : เงินเดือน 12000 บาท ขึ้นไป

งานราชการ : 12000 บาท ขึ้นไป นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
ปกป้องดูแลทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างไม่ให้ได้รับความสูญหาย เสียหาย รวมทั้งการป้องกันอัคคีภัย ผู้บุกรุกเข้าไปในเขตหวงห้าม ป้องกันการโจรกรรม และอาชญากรรม การสูญเสียอื่นๆ ตลอดจนความเสียหายต่างๆ ในอันที่จะทำให้ผู้ว่าจ้างต้องสูญเสียผลประโยชน์ไป และปฏิบัติงานตามระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 110978

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอภัย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอภัย

งานราชการ : เงินเดือน 465 บาท/วัน

งานราชการ : 465 บาท/วัน นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
1.ปฏิบัติตาม คำสั่ง มีระเบียบวินัยปฏิบัติตามกระบวนการทำงานอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
2. อำนวยความสะดวกให้บริการด้านจราจรรวมถึงดูแล.ด้านความปลอดภัยทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 110975

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่้ธุรการนิติบุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่้ธุรการนิติบุคคล

งานราชการ : เงินเดือน 12000 บาท ขึ้นไป

งานราชการ : 12000 บาท ขึ้นไป นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
1. บริหารงานเอกสาร 2. ประสานงานและบริการลูกค้า 3. ประสานงานช่วยบริการจัดการระหว่างภายนอก-ภายในหน่วยงาน 4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับเหมา นิติบุคล ในนิติบุคคล
- ประสานงาน จัดทำ PO,PR ใบสั่งซื้อใน Service Apartment
- ดูแลงานด้านธุรการต่างๆประชาสัมพันธุ์ ให้คำแนะนำกับผู้อยู่่อาศัย
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 110976

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการหมู่บ้านนิติบุคคล

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการหมู่บ้านนิติบุคคล

งานราชการ : เงินเดือน 21000 - 25000 บาท

งานราชการ : 21000 - 25000 บาท นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
ดูแลควบคุมงานในนิติฯหมู่บ้านจัดสรร จัดการความเรียบร้อยแม่บ้าน คนสวน รปภ. ดูแลรับจ่ายค่าส่วนกลางของเจ้าของร่วม
ดูแลบริหารจัดการพื้นที่/ที่พักอาศัยภายในโครงการที่รับผิดชอบ ควบคุมความเรียบร้อยพื้นที่ส่วนกลาง ควบคุมการปฏิบัติงานของ รปภ.,คนสวน, และซัพพลายเออร์ ประสานงานระหว่างลูกบ้านและเจ้าของโครงการ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 110967

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

งานราชการ : เงินเดือน 15000 บาทขึ้นไป

งานราชการ : 15000 บาทขึ้นไป นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
*วางแผนและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด
• วางแผนส่งเสริมการขาย
• ประสานงานกับบริษัทโฆษณา, Supplier รวมถึงหน่วยงานภายในในการจัดทำสื่อโฆษณา
• จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมการตลาดเพื่อสนับสนุนการขาย
• รวบรวมข้อมูลการตลาด วิเคราะห์ และวางแผนการตลาด
• นำเสนอแนวคิดด้านการตลาดอย่างสร้างสรรค์
• สำรวจ และวิเคราะห์โครงการคู่แข่ง
• Content Creator คิดคอนเทนต์ที่น่าสนใจ และเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 110969

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

งานราชการ : เงินเดือน 15000 บาทขึ้นไป

งานราชการ : 15000 บาทขึ้นไป นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
1.ควบคุมดูแลและจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับนำส่งกรมสรรพากร
2.บันทึกตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และตัดจ่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสำหรับทุกสิ้นเดือน
3.กระทบยอดรายละเอียดระหว่างบัญชีเจ้าหนี้รายตัว (subsidiary ledger), บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และบัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า กับบัญชีคุม (general ledger)
4.กระทบยอดรายงานภงด.3 ภงด.53 ภพ.30 กับบัญชีคุม (general ledger)
5.จัดทำรายงานภงด.3 ภงด.53 ภพ.30 และนำส่งรายงานให้กรมสรรพากร
6.จัดทำทะเบียนทรัพย์สินและการคำนวณค่าเสื่อมราคา
7.มีความรู้ในด้านบัญชีแล
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 110977

ตำแหน่งงานว่างสายตรวจ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ตำแหน่งงานว่างสายตรวจ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

งานราชการ : เงินเดือน 18000 บาทขึ้นไป (ค่าน

งานราชการ : 18000 บาทขึ้นไป (ค่าน นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
1.มีหน้าที่ ตรวจเช็คสมุดรายงานบันทึกการทำงานประจำวันของรปภ.ตามหน่วยงานที่เข้าตรวจโดยในใบตรวจจะต้องมีลายเซ็นต์ของสายตรวจประจำโซนเซ็นต์ไว้ทุกครั้ง
2.มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของใบลงบันทึกประจำวัน โดยจะต้องมีลายเซ็นต์ของสายตรวจกำกับไว้ทุกครั้ง
3.หน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆของพนักงานรักษาความปลอดภัย ให้เป็นไปตามสัญญา ระเบียบ และนโยบายตามที่กำหนดไว้
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 111407

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดส่งเอกสาร Messenger

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดส่งเอกสาร Messenger

งานราชการ : เงินเดือน 9,000-12,000

งานราชการ : 9,000-12,000 นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ
วางบิล-รับเช็ค ส่งเอกสารต่างๆ สรรพากร สำนักงานประกันสังคม หน่วยงานราชการต่างๆ และลูกค้า และชำระบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 110970

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

งานราชการ : เงินเดือน 30000-35000 บาท

งานราชการ : 30000-35000 บาท นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
1.วางนโยบาย แผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัด การปฏิบัติงานในภาพรวมทั้งหมดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2.ประสานงานทุกฝ่าย ทุกแผนก ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด 3.ติดตามผลงานของพนักงานในสังกัดอย่างสม่ำเสมอ 4.เข้าร่วมประชุมใหญ่ คณะกรรมการนิติบุคคล ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และจัดเตรียมข้อมูล สำหรับการประชุมนั้น ๆ 5.ตรวจสอบ และตั้งเบิกค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน 6.อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี