นนทบุรี นนทบุรี หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นนทบุรี นนทบุรี หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นนทบุรี นนทบุรี หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นนทบุรี นนทบุรี หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นนทบุรี Ø
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี

ข่าวสารและบทความ

วิธีติดตามหลังจากการสัมภาษณ์งาน

วิธีติดตามผลหลังจากการสัมภาษณ์งาน

การส่งข้อความติดตามหลังจากการสัมภาษณ์งาน เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง มีกฎพื้นฐานบางประการ ที่คุณควรปฏิบัติตาม เมื่อเขียนข้อความนี้ แต่คุณไม่จำเป็นต้องจำกัดตัวเอง ...อ่านต่อ
วันที่ 01/07/2562 ชม 139 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 094498

ตำแหน่งงานว่างธุรการบัญชี

ตำแหน่งงานว่างธุรการบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-12,000

งานประจำ : 10,000-12,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ไทรม้า
ทำเอกสารรายรับ-รายจ่าย,ใบวางบิล,บัญทึกบัญชี,ทำหัก ณ ที่จ่าย และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 094466

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

งานประจำ : เงินเดือน 15000-17000

งานประจำ : 15000-17000 นนทบุรี ปากเกร็ด บางพูด
-ดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและพนักงานโรงแรม
-ดูแลการจราจรของโรงแรม อำนวยความสะดวกให้กับรถบัส และ รถลูกค้า
-ดูแลความสงบเรียบร้อย
-เขียนรายงานส่งทุกวัน
-งานอื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 094496

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ (เฉพาะบุคคลทุพพลภาพ)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ (เฉพาะบุคคลทุพพลภาพ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี เมืองนนทบุรี สวนใหญ่
- ดูแลงานเอกสารต่างๆ
- ดูแลทรัพย์สินภายในบริษัทฯ
- ติดต่อประสานงานภายใน และภายนอก
- ประสานงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 094367

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับจองห้องพัก

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับจองห้องพัก

งานประจำ : เงินเดือน 12,000++

งานประจำ : 12,000++ นนทบุรี
รับจองห้องพักทางโทรศัพท์
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094292

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำสาขา พัฒนาการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำสาขา พัฒนาการ

งานประจำ : เงินเดือน 11,500 - 12,500 บาท + โบนัสรา

งานประจำ : 11,500 - 12,500 บาท + โบนัสรา นนทบุรี บางกรวย บางขุนกอง
- ต้อนรับและให้บริการลูกค้าที่นำรถเข้าใช้บริการ
- ให้ข้อมูลงานบริการและโปรโมชั่นต่าง ๆ แก่ลูกค้า
- รับชำระค่าบริการ, ออกใบกำกับภาษี
- งานเอกสารในศูนย์บริการ

เวลาทำงานมี 3 กะ
1. เวลา 08.00 - 17.00 น.
2. เวลา 10.00 - 19.00 น.
3. เวลา 12.00 - 21.00 น.
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094380

ตำแหน่งงานว่างIT SUPORT

ตำแหน่งงานว่างIT SUPORT

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี ปากเกร็ด บางพูด
ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน
แก้ไขและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
จัดหา จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์มาตรฐานได้ตามความเหมาะสม


หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 094317

ตำแหน่งงานว่างSales Logistics

ตำแหน่งงานว่างSales Logistics

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ นนทบุรี ปากเกร็ด บางพูด
วางแผนการเข้าพบลูกค้าเก่า-ใหม่ ในแต่ละเดือน
สร้องยอดขายจากกลุ่มลูกค้า และเพิ่มยอดขายจากกลุ่มลูกค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่ บริษัทฯ กำหนด
ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ทำแผนพัฒนายอดขาย วิเคราะห์สภาพตลาดต่อเดือน/ไตรมาส
ติดต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอบริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ
สามารถวางแผนงานแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้สำเร็จ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094404

ตำแหน่งงานว่างInternal Auditor (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน)

ตำแหน่งงานว่างInternal Auditor (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน)

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - นนทบุรี ปากเกร็ด
1.วางแผนการตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท
2.มีส่วนร่วมและดำเนินการตรวจสอบภายในตามแผนงานที่จัดทำไว้
3.จัดทำรายงานและสรุปผลการตรวจสอบภายในบริษัท
4.ประสานงานกับส่วนต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฎิบัติงาน

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094316

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการการขนส่งสินค้า / คลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการการขนส่งสินค้า / คลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ นนทบุรี ปากเกร็ด บางพูด
วางแผนการจัดการควบคุม การขนส่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดและปลอดภัย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094268

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 17,000

งานประจำ : 15,000 - 17,000 นนทบุรี
- จัดทำเอกสารในการขายหลังจากที่พนักงานขายปิดการซื้อขาย
- จัดทำเอกสารงานธุรการทั่วไป
- จัดทำรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ยอดขาย
- ประสานงานกับหน่วยงานอื่นในองค์กรเพื่อดำเนินการขายให้เสร็จลุล่วง
- ต้อนรับลูกค้าและผู้มาติดต่อ
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094365

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสปา (Therapist)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสปา (Therapist)

งานประจำ : เงินเดือน 10,000++

งานประจำ : 10,000++ นนทบุรี
สามารถนวดได้ตามแบบต่างๆ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094026

ตำแหน่งงานว่าง บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด รับสมัคร พนักงานTrue Shop ในตำแหน่งพนักงานขาย สาขา เทสโก้โลตัส ประโคนชัย โรบินสัน บุรีรัมย์ (สังกัด บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด outsource )

ตำแหน่งงานว่าง บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด รับสมัคร พนักงานTrue Shop ในตำแหน่งพนักงานขาย สาขา เทสโก้โลตัส ประโคนชัย โรบินสัน บุรีรัมย์ (สังกัด บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด outsource )

งานประจำ : เงินเดือน 12,000

งานประจำ : 12,000 นนทบุรี ปากเกร็ด คลองเกลือ
บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด รับสมัคร พนักงานTrue Shop ในตำแหน่งพนักงานขาย หลายสาขาทุกจังหวัดทั่วประเทศ ประมาณรายได้ 12,000 ขึ้นไป (สังกัด บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด outsource )

ตำแหน่งที่เปิดรับ
พนักงาน True Shop ตำแหน่ง พนักงานงานขาย

**รู้ไว้ก่อนเป็นครอบครัวเดียวกัน**
อบรมก่อนเริ่มงาน 15 วัน เพื่อเรียนรรู้ระบบต่างๆใน Shop
** (เริ่มคิดเงินให้ในวันอบรมเลย มีโรงแรมให้พักฟรี ในวันอบรม เฉพาะพนักงานที่มาจากต่างจังหวัด และต่างอำเภอที่ไกล)
ภาคอีสาน อบรมที่จังหวัด ขอนแก่น หรือ โครา
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 094095

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 15,000 ขึ้นไป นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
ติดต่อประสานงานรถเช่า
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094029

ตำแหน่งงานว่าง บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด รับสมัคร พนักงานTrue Shop ในตำแหน่งพนักงานขาย สาขา เซนทรัลพระราม9 ลาดพร้าว ดินแดง (สังกัด บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด outsource )

ตำแหน่งงานว่าง บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด รับสมัคร พนักงานTrue Shop ในตำแหน่งพนักงานขาย สาขา เซนทรัลพระราม9 ลาดพร้าว ดินแดง (สังกัด บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด outsource )

งานประจำ : เงินเดือน 12,000

งานประจำ : 12,000 นนทบุรี ปากเกร็ด คลองเกลือ
บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด รับสมัคร พนักงานTrue Shop ในตำแหน่งพนักงานขาย หลายสาขาทั่วกรุงเทพ นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี ประมาณรายได้ 12,000 ขึ้นไป (สังกัด บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด outsource )

ตำแหน่งที่เปิดรับ
พนักงาน True Shop ตำแหน่ง พนักงานงานขาย

**รู้ใว้ก่อนเป็นครอบครัวเดียวกัน**
อบรมก่อนเริ่มงาน 15 – 25 วัน เพื่อเรียนรรู้ระบบต่างๆใน Shop
** (เริ่มคิดเงินให้ในวันอบรมเลย มีโรงแรมให้พักฟรี ในวันอบรม เฉพาะพนักงานที่มาจากต่างจังหวัด)**
กรุงเทพ ปริมณฑล และ ภาคกลาง อบร
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094102

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สรรหารายได้

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สรรหารายได้

งานประจำ : เงินเดือน ตามวุฒิและประสบก

งานประจำ : ตามวุฒิและประสบก นนทบุรี ปากเกร็ด บางตลาด
เจรจาจัดเก็บรายได้ค่าเช่าพื้นที่ งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094192

ตำแหน่งงานว่างแคชเชียร์ / จัดเรียงสินค้าทั่วไป / พนักงานแผนกเบเกอรี่ Tops Market สาขาโรบินสันศรีราชา

ตำแหน่งงานว่างแคชเชียร์ / จัดเรียงสินค้าทั่วไป / พนักงานแผนกเบเกอรี่ Tops Market สาขาโรบินสันศรีราชา

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 - 12,000

งานประจำ : 11,000 - 12,000 นนทบุรี ปากเกร็ด บางตลาด
ตำแหน่งแคชเชียร์ - คิดเงิน รับชำระสินค้า
ตำแหน่งจัดเรียงสินค้า - เติมสินค้า จัดเรียงสินค้าในแผนก สต็อคสินค้า
ตำแหน่งพนักงานแผนกเบเกอรี่ - ทำเบเกอรี่ เตรียมส่วนผสม นวดแป้ง อบขนม
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094090

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย (sale) ภาคใต้

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย (sale) ภาคใต้

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือน+คอมมิชช

งานประจำ : เงินเดือน+คอมมิชช นนทบุรี บางบัวทอง บางรักใหญ่
- ขายและแนะนำสินค้า เยี่ยมเยียนลูกค้าเป็นประจำ
- วางบิล และเก็บเงินลูกค้าเมื่อครบกำหนด
- ดูแล PC ในเขตที่รับผิดชอบ เยี่ยมเยียน PC, Training สินค้าให้ PC พร้อมทั้งให้คำปรึกษา โดยเดินทางไปแต่ละจังหวัดที่รับผิดชอบ
- ดูแลยอดขายเพื่อให้บรรลุถึง Target ที่วางไว้
- ประสานงานกับห้างฯ, PC และบริษัท เมื่อมีกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ
- สรรหาคัดเลือก PC ในกรณีที่ตำแหน่งงาน PC สาขานั้นๆว่างลง หรือกรณีห้างเปิดสาขาใหม่
- ลงพื้นที่แทน PC กรณีตำแหน่ง PC สาขานั้นๆว่าง
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094194

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยเชฟ / Commis ประจำสาขา Tops Market เซ็นทรัลชลบุรี

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยเชฟ / Commis ประจำสาขา Tops Market เซ็นทรัลชลบุรี

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 นนทบุรี ปากเกร็ด บางตลาด
- จัดเตรียมวัตถุดิบ / ทำอาหารไทย - ยุโรป ฟิวชั่น
- ประเภทอาหารจานเดียว / จานด่วน
- ลักษณะร้านเป็นรูปแบบเคาน์เตอร์ อยู่ในพื้นที่ขายของ Tops Market
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 094104

ตำแหน่งงานว่างTV Program Production Officer

ตำแหน่งงานว่างTV Program Production Officer

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี ปากเกร็ด
1. ผลิตงานมีเดียตามที่ได้รับมอบหมาย
2. คิดและวางแผนงานการผลิตงานมีเดีย ถ่ายทำ ตัดต่อวิดีโอ สร้างกราฟฟิค จนจบงาน
3. งานฝึกอบรมเกี่ยวกับ Product ต่าง ๆ ของบริษัท
4. สร้างสื่อสนับสนุน Product ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094096

ตำแหน่งงานว่างธุรการ (แผนกบุคคล)

ตำแหน่งงานว่างธุรการ (แผนกบุคคล)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงและประสบก

งานประจำ : ตามตกลงและประสบก นนทบุรี บางใหญ่ บางแม่นาง
- งานจัดเก็บชุดประวัติพนักงาน และงานบันทึกเวลาเข้า-ออกในระบบ
- ติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
- งานพิมพ์เอกสาร/คีย์ข้อมูล/จัดเก็บเอกสารงานบุคคล
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี