นนทบุรี นนทบุรี งานนอกเวลา หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นนทบุรี นนทบุรี งานนอกเวลา หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นนทบุรี นนทบุรี งานนอกเวลา หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นนทบุรี นนทบุรี งานนอกเวลา หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นนทบุรี Ø
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 687 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 098377

ตำแหน่งงานว่างCreative (Mono 29)

ตำแหน่งงานว่างCreative (Mono 29)

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามตกลง

งานนอกเวลา : ตามตกลง นนทบุรี ปากเกร็ด ปากเกร็ด
- ดูแลประสานงานรายการในการผลิตรายการ คลิป วีดีโอ
- ควบคุมงบประมาณ และรูปแบบรายการให้เป็นไปตามภาพลักษณ์ที่นำเสนอ
- สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถตัดต่อ วีดีโอได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088945

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แผนกตรวจสอบ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แผนกตรวจสอบ

งานนอกเวลา : เงินเดือน 18,000 บาท

งานนอกเวลา : 18,000 บาท นนทบุรี บางกรวย บางคูเวียง
-ดูแลและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะบัญชี คลังสินค้า แผนกช่าง และสาขา
-สุ่มตรวจสอบ บัญชี คลังสินค้า ช่าง
-บริหารจัดการและตรวจสอบงานเกี่ยวกับ STOCK สินค้า / วัตุดิบ / อุปกรณ์สำนักงาน หรืออื่นๆ
-ให้คำชี้แนะเรื่องของระบบการทำงาน การปฏิบัติงานตามขั้นตอน ที่เกี่ยวกับสินค้า คลังสินค้า การ service ของช่าง
-อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080525

ช่างอาคาร ประจำตึกจัสมิน (แจ้งวัฒนะ)

ช่างอาคาร ประจำตึกจัสมิน (แจ้งวัฒนะ)

งานนอกเวลา : เงินเดือน ฐานเงินเดือน+โอที

งานนอกเวลา : ฐานเงินเดือน+โอที นนทบุรี ปากเกร็ด
1.ซ่อมบำรุงระบบอาคาร
2.ดูแลระบบไฟฟ้า,เครื่องปรับอากาศ,สุขาภิบาล,ลิฟต์,บันไดเลื่อน
3.ปฏิบัติงานตามใบแจ้งซ่อม
4.ดูแลระบบ Buiding Automation System
5.ดูแลระบบเครื่องจักรภายในอาคาร
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079711

Producer

Producer

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามตกลง

งานนอกเวลา : ตามตกลง นนทบุรี ปากเกร็ด ปากเกร็ด
ดูแลการผลิต ควบคุมงบประมาณ และรูปแบบรายการให้เป็นไปตามภาพลักษณ์ที่นำเสนอ และสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075785

พนักงานขับรถผู้บริหาร

พนักงานขับรถผู้บริหาร

งานนอกเวลา : เงินเดือน 11,100 - 14,000

งานนอกเวลา : 11,100 - 14,000 นนทบุรี
ขับรถให้กับผู้บริหารระดับสูง
ไปยังสถานที่ต่างๆ ตามคำสั่ง
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075802

พนักงานธุรการ (Part-time)

พนักงานธุรการ (Part-time)

งานนอกเวลา : เงินเดือน รายชั่วโมง 40-45 บาท/

งานนอกเวลา : รายชั่วโมง 40-45 บาท/ นนทบุรี
บันทึกข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์
งานจัดเก็บเอกสารและอื่นๆ
PART-TIME
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 7 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 075065

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ AUTOCAD

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ AUTOCAD

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานนอกเวลา : ตามโครงสร้างของบ นนทบุรี
1.ขับรถให้กับทางผู้บริหารและอำนวยความสะดวกให้กับทางผู้บริหาร
2.ดูแลสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
3.ปฎิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061770

ผู้จัดการฝ่ายขาย

ผู้จัดการฝ่ายขาย

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานนอกเวลา : ตามโครงสร้าง นนทบุรี ปากเกร็ด คลองเกลือ
1.มีหน้าที่กำหนดเป้าหมายของฝ่าย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ
2.มีหน้าที่วางแผนการทำงานของฝ่ายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และบริหารยอดขายของแผนกให้บรรลุเป้า
3.มีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานภายในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ
รวมทั้งจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4.รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนการตลาดประจำเดือน
5.การติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.สามารถจัดกิจกรรม และมีแนวค
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 063577

เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล,บันทึกข้อมูล,Data Entry และ Call Center ติดต่อประสานงาน (Full-Time,Part-Time)

เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล,บันทึกข้อมูล,Data Entry และ Call Center ติดต่อประสานงาน (Full-Time,Part-Time)

งานนอกเวลา : เงินเดือน 10,000-12,000

งานนอกเวลา : 10,000-12,000 นนทบุรี ปากเกร็ด บางตลาด
1. เป็นการคีย์ข้อมูล, บันทึกข้อมูลลูกค้าลงในระบบ
2. ติดต่อประสานงาน ลูกค้า, supplier และทีมงาน
3. มีความรู้พื้นฐานด้าน Database, Ms Excel, Power point, Internet
4. ทำงานตาม Project Manager ในการเตรียมเอกสารของโปรเจคที่ได้รับมอบหมาย
5. มีความคิดสร้างสรรค์ใฝ่รู้ กระตือรือร้น
6. รวบรวมข้อมูล สำหรับเตรียมสรุปผลการจัดงาน
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 059594

เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล

เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานนอกเวลา : ตามโครงสร้าง นนทบุรี บางบัวทอง บางรักใหญ่
- ดูแลการสรรหาพนักงานและคัดเลือกบุคลากร
- ดูแลรวบรวมการบันทึกเวลา เข้า-ออก ของพนักงาน ขาด ลา มาสาย
- คำนวณเงินเดือน ค่าจ้างพนักงาน คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- ดูแลด้านแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงาน ประกันสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร, จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน
- ทำรายงาน ภงด.1 และประกันสังคม พร้อมยื่นแบบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานกับทุกหน่วยงาน และการสื่อสารต่างๆภายในบริษัท
- จัดทำการประเมินผล การผ่านทดลองงาน และการประเมินผลปร
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 9 เดือนที่ผ่านมา

หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี