นนทบุรี นนทบุรี งานประจำ หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นนทบุรี นนทบุรี งานประจำ หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นนทบุรี นนทบุรี งานประจำ หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นนทบุรี นนทบุรี งานประจำ หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นนทบุรี Ø
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี

ข่าวสารและบทความ

วิธีติดตามหลังจากการสัมภาษณ์งาน

วิธีติดตามผลหลังจากการสัมภาษณ์งาน

การส่งข้อความติดตามหลังจากการสัมภาษณ์งาน เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง มีกฎพื้นฐานบางประการ ที่คุณควรปฏิบัติตาม เมื่อเขียนข้อความนี้ แต่คุณไม่จำเป็นต้องจำกัดตัวเอง ...อ่านต่อ
วันที่ 01/07/2562 ชม 139 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 094498

ตำแหน่งงานว่างธุรการบัญชี

ตำแหน่งงานว่างธุรการบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-12,000

งานประจำ : 10,000-12,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ไทรม้า
ทำเอกสารรายรับ-รายจ่าย,ใบวางบิล,บัญทึกบัญชี,ทำหัก ณ ที่จ่าย และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 094466

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

งานประจำ : เงินเดือน 15000-17000

งานประจำ : 15000-17000 นนทบุรี ปากเกร็ด บางพูด
-ดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและพนักงานโรงแรม
-ดูแลการจราจรของโรงแรม อำนวยความสะดวกให้กับรถบัส และ รถลูกค้า
-ดูแลความสงบเรียบร้อย
-เขียนรายงานส่งทุกวัน
-งานอื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 094496

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ (เฉพาะบุคคลทุพพลภาพ)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ (เฉพาะบุคคลทุพพลภาพ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี เมืองนนทบุรี สวนใหญ่
- ดูแลงานเอกสารต่างๆ
- ดูแลทรัพย์สินภายในบริษัทฯ
- ติดต่อประสานงานภายใน และภายนอก
- ประสานงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 094367

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับจองห้องพัก

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับจองห้องพัก

งานประจำ : เงินเดือน 12,000++

งานประจำ : 12,000++ นนทบุรี
รับจองห้องพักทางโทรศัพท์
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094292

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำสาขา พัฒนาการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำสาขา พัฒนาการ

งานประจำ : เงินเดือน 11,500 - 12,500 บาท + โบนัสรา

งานประจำ : 11,500 - 12,500 บาท + โบนัสรา นนทบุรี บางกรวย บางขุนกอง
- ต้อนรับและให้บริการลูกค้าที่นำรถเข้าใช้บริการ
- ให้ข้อมูลงานบริการและโปรโมชั่นต่าง ๆ แก่ลูกค้า
- รับชำระค่าบริการ, ออกใบกำกับภาษี
- งานเอกสารในศูนย์บริการ

เวลาทำงานมี 3 กะ
1. เวลา 08.00 - 17.00 น.
2. เวลา 10.00 - 19.00 น.
3. เวลา 12.00 - 21.00 น.
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094380

ตำแหน่งงานว่างIT SUPORT

ตำแหน่งงานว่างIT SUPORT

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี ปากเกร็ด บางพูด
ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน
แก้ไขและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
จัดหา จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์มาตรฐานได้ตามความเหมาะสม


หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 094317

ตำแหน่งงานว่างSales Logistics

ตำแหน่งงานว่างSales Logistics

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ นนทบุรี ปากเกร็ด บางพูด
วางแผนการเข้าพบลูกค้าเก่า-ใหม่ ในแต่ละเดือน
สร้องยอดขายจากกลุ่มลูกค้า และเพิ่มยอดขายจากกลุ่มลูกค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่ บริษัทฯ กำหนด
ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ทำแผนพัฒนายอดขาย วิเคราะห์สภาพตลาดต่อเดือน/ไตรมาส
ติดต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอบริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ
สามารถวางแผนงานแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้สำเร็จ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094404

ตำแหน่งงานว่างInternal Auditor (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน)

ตำแหน่งงานว่างInternal Auditor (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน)

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - นนทบุรี ปากเกร็ด
1.วางแผนการตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท
2.มีส่วนร่วมและดำเนินการตรวจสอบภายในตามแผนงานที่จัดทำไว้
3.จัดทำรายงานและสรุปผลการตรวจสอบภายในบริษัท
4.ประสานงานกับส่วนต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฎิบัติงาน

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094316

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการการขนส่งสินค้า / คลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการการขนส่งสินค้า / คลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ นนทบุรี ปากเกร็ด บางพูด
วางแผนการจัดการควบคุม การขนส่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดและปลอดภัย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094268

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 17,000

งานประจำ : 15,000 - 17,000 นนทบุรี
- จัดทำเอกสารในการขายหลังจากที่พนักงานขายปิดการซื้อขาย
- จัดทำเอกสารงานธุรการทั่วไป
- จัดทำรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ยอดขาย
- ประสานงานกับหน่วยงานอื่นในองค์กรเพื่อดำเนินการขายให้เสร็จลุล่วง
- ต้อนรับลูกค้าและผู้มาติดต่อ
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094365

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสปา (Therapist)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสปา (Therapist)

งานประจำ : เงินเดือน 10,000++

งานประจำ : 10,000++ นนทบุรี
สามารถนวดได้ตามแบบต่างๆ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094026

ตำแหน่งงานว่าง บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด รับสมัคร พนักงานTrue Shop ในตำแหน่งพนักงานขาย สาขา เทสโก้โลตัส ประโคนชัย โรบินสัน บุรีรัมย์ (สังกัด บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด outsource )

ตำแหน่งงานว่าง บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด รับสมัคร พนักงานTrue Shop ในตำแหน่งพนักงานขาย สาขา เทสโก้โลตัส ประโคนชัย โรบินสัน บุรีรัมย์ (สังกัด บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด outsource )

งานประจำ : เงินเดือน 12,000

งานประจำ : 12,000 นนทบุรี ปากเกร็ด คลองเกลือ
บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด รับสมัคร พนักงานTrue Shop ในตำแหน่งพนักงานขาย หลายสาขาทุกจังหวัดทั่วประเทศ ประมาณรายได้ 12,000 ขึ้นไป (สังกัด บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด outsource )

ตำแหน่งที่เปิดรับ
พนักงาน True Shop ตำแหน่ง พนักงานงานขาย

**รู้ไว้ก่อนเป็นครอบครัวเดียวกัน**
อบรมก่อนเริ่มงาน 15 วัน เพื่อเรียนรรู้ระบบต่างๆใน Shop
** (เริ่มคิดเงินให้ในวันอบรมเลย มีโรงแรมให้พักฟรี ในวันอบรม เฉพาะพนักงานที่มาจากต่างจังหวัด และต่างอำเภอที่ไกล)
ภาคอีสาน อบรมที่จังหวัด ขอนแก่น หรือ โครา
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 094095

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 15,000 ขึ้นไป นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
ติดต่อประสานงานรถเช่า
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094029

ตำแหน่งงานว่าง บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด รับสมัคร พนักงานTrue Shop ในตำแหน่งพนักงานขาย สาขา เซนทรัลพระราม9 ลาดพร้าว ดินแดง (สังกัด บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด outsource )

ตำแหน่งงานว่าง บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด รับสมัคร พนักงานTrue Shop ในตำแหน่งพนักงานขาย สาขา เซนทรัลพระราม9 ลาดพร้าว ดินแดง (สังกัด บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด outsource )

งานประจำ : เงินเดือน 12,000

งานประจำ : 12,000 นนทบุรี ปากเกร็ด คลองเกลือ
บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด รับสมัคร พนักงานTrue Shop ในตำแหน่งพนักงานขาย หลายสาขาทั่วกรุงเทพ นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี ประมาณรายได้ 12,000 ขึ้นไป (สังกัด บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด outsource )

ตำแหน่งที่เปิดรับ
พนักงาน True Shop ตำแหน่ง พนักงานงานขาย

**รู้ใว้ก่อนเป็นครอบครัวเดียวกัน**
อบรมก่อนเริ่มงาน 15 – 25 วัน เพื่อเรียนรรู้ระบบต่างๆใน Shop
** (เริ่มคิดเงินให้ในวันอบรมเลย มีโรงแรมให้พักฟรี ในวันอบรม เฉพาะพนักงานที่มาจากต่างจังหวัด)**
กรุงเทพ ปริมณฑล และ ภาคกลาง อบร
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094102

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สรรหารายได้

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สรรหารายได้

งานประจำ : เงินเดือน ตามวุฒิและประสบก

งานประจำ : ตามวุฒิและประสบก นนทบุรี ปากเกร็ด บางตลาด
เจรจาจัดเก็บรายได้ค่าเช่าพื้นที่ งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094192

ตำแหน่งงานว่างแคชเชียร์ / จัดเรียงสินค้าทั่วไป / พนักงานแผนกเบเกอรี่ Tops Market สาขาโรบินสันศรีราชา

ตำแหน่งงานว่างแคชเชียร์ / จัดเรียงสินค้าทั่วไป / พนักงานแผนกเบเกอรี่ Tops Market สาขาโรบินสันศรีราชา

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 - 12,000

งานประจำ : 11,000 - 12,000 นนทบุรี ปากเกร็ด บางตลาด
ตำแหน่งแคชเชียร์ - คิดเงิน รับชำระสินค้า
ตำแหน่งจัดเรียงสินค้า - เติมสินค้า จัดเรียงสินค้าในแผนก สต็อคสินค้า
ตำแหน่งพนักงานแผนกเบเกอรี่ - ทำเบเกอรี่ เตรียมส่วนผสม นวดแป้ง อบขนม
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094090

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย (sale) ภาคใต้

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย (sale) ภาคใต้

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือน+คอมมิชช

งานประจำ : เงินเดือน+คอมมิชช นนทบุรี บางบัวทอง บางรักใหญ่
- ขายและแนะนำสินค้า เยี่ยมเยียนลูกค้าเป็นประจำ
- วางบิล และเก็บเงินลูกค้าเมื่อครบกำหนด
- ดูแล PC ในเขตที่รับผิดชอบ เยี่ยมเยียน PC, Training สินค้าให้ PC พร้อมทั้งให้คำปรึกษา โดยเดินทางไปแต่ละจังหวัดที่รับผิดชอบ
- ดูแลยอดขายเพื่อให้บรรลุถึง Target ที่วางไว้
- ประสานงานกับห้างฯ, PC และบริษัท เมื่อมีกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ
- สรรหาคัดเลือก PC ในกรณีที่ตำแหน่งงาน PC สาขานั้นๆว่างลง หรือกรณีห้างเปิดสาขาใหม่
- ลงพื้นที่แทน PC กรณีตำแหน่ง PC สาขานั้นๆว่าง
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094194

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยเชฟ / Commis ประจำสาขา Tops Market เซ็นทรัลชลบุรี

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยเชฟ / Commis ประจำสาขา Tops Market เซ็นทรัลชลบุรี

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 นนทบุรี ปากเกร็ด บางตลาด
- จัดเตรียมวัตถุดิบ / ทำอาหารไทย - ยุโรป ฟิวชั่น
- ประเภทอาหารจานเดียว / จานด่วน
- ลักษณะร้านเป็นรูปแบบเคาน์เตอร์ อยู่ในพื้นที่ขายของ Tops Market
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 094104

ตำแหน่งงานว่างTV Program Production Officer

ตำแหน่งงานว่างTV Program Production Officer

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี ปากเกร็ด
1. ผลิตงานมีเดียตามที่ได้รับมอบหมาย
2. คิดและวางแผนงานการผลิตงานมีเดีย ถ่ายทำ ตัดต่อวิดีโอ สร้างกราฟฟิค จนจบงาน
3. งานฝึกอบรมเกี่ยวกับ Product ต่าง ๆ ของบริษัท
4. สร้างสื่อสนับสนุน Product ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094096

ตำแหน่งงานว่างธุรการ (แผนกบุคคล)

ตำแหน่งงานว่างธุรการ (แผนกบุคคล)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงและประสบก

งานประจำ : ตามตกลงและประสบก นนทบุรี บางใหญ่ บางแม่นาง
- งานจัดเก็บชุดประวัติพนักงาน และงานบันทึกเวลาเข้า-ออกในระบบ
- ติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
- งานพิมพ์เอกสาร/คีย์ข้อมูล/จัดเก็บเอกสารงานบุคคล
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี