นนทบุรี นนทบุรี งานราชการ หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นนทบุรี นนทบุรี งานราชการ หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นนทบุรี นนทบุรี งานราชการ หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นนทบุรี นนทบุรี งานราชการ หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นนทบุรี Ø
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี

ข่าวสารและบทความ

วิธีติดตามหลังจากการสัมภาษณ์งาน

วิธีติดตามผลหลังจากการสัมภาษณ์งาน

การส่งข้อความติดตามหลังจากการสัมภาษณ์งาน เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง มีกฎพื้นฐานบางประการ ที่คุณควรปฏิบัติตาม เมื่อเขียนข้อความนี้ แต่คุณไม่จำเป็นต้องจำกัดตัวเอง ...อ่านต่อ
วันที่ 01/07/2562 ชม 139 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 093163

ตำแหน่งงานว่างจนท.ปฎิบัติงานบุคคลและประสานงานราชการ

ตำแหน่งงานว่างจนท.ปฎิบัติงานบุคคลและประสานงานราชการ

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี ปากเกร็ด บางพูด
สามารถติดต่อหน่วยราชการได้
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091633

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลงในวันสัมภ

งานราชการ : ตามตกลงในวันสัมภ นนทบุรี เมืองนนทบุรี ท่าทราย
ประสานงานด้านธุรการกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ดูและและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการตลาด
รับสายโทรศัพท์ลูกค้า(กรณีลูกค้าใหม่ และให้ข้อมูลสินค้าเบื้อต้น)
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 089953

ตำแหน่งงานว่างนิติกร

ตำแหน่งงานว่างนิติกร

งานราชการ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานราชการ : ตามประสบการณ์ นนทบุรี ปากเกร็ด บางพูด
- จัดทำสัญญาและตรวจสอบระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลภายนอก
- ดูแลงานด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- เป็นตัวแทนบริษัทเพื่อดำเนินคดีความต่าง ๆ
- สามารถติดต่อหน่วยงานราชการได้
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 089159

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดส่งสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดส่งสินค้า

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลงในวันสัมภ

งานราชการ : ตามตกลงในวันสัมภ นนทบุรี เมืองนนทบุรี ท่าทราย
รับส่งสินค้าเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085918

ตำแหน่งงานว่างAccounting Officer / Sr.Accounting Officer

ตำแหน่งงานว่างAccounting Officer / Sr.Accounting Officer

งานราชการ : เงินเดือน N/A

งานราชการ : N/A นนทบุรี ปากเกร็ด คลองเกลือ
- จัดทำบัญชีทั้งระบบ ปิดงบการเงิน
- จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
- ตรวจสอบรายการภาษีต่างๆและยื่นแบบ ภงด.1,ภงด.3 และภงด.53
- ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี กรมสรรพากร หน่วยงานราชการ 
 
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086137

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานราชการ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับเงื่อ

งานราชการ : ขึ้นอยู่กับเงื่อ นนทบุรี ปากเกร็ด บ้านใหม่
สนับสนุนด้านการเงิน และการบัญชีของโครงการ และสนับสนุนการทำงานและผู้บังคับบัญชาในระดับขั้นที่สูงกว่า ควบคุมการรับจ่ายเงินขององค์กร และควบคุมการจัดทำบัญชีขององค์กร
- ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้อง
-ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ
-ควบคุมและตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินของบริษัท โดยตรวจสอบการออกใบเสร็จ การบันทึกบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย
และรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง ตรงกัน
-ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 084727

Engineer/Foreman

Engineer/Foreman

งานราชการ : เงินเดือน 17,000- 20,000

งานราชการ : 17,000- 20,000 นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
บริหารควบคุมงานในโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด, จัดทำ Cost Estimate เพื่อประมูลงานราชการ,ลำดับของงานโครงสร้างต่างๆรวมถึงประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาหน้างานอย่างเหมาะสม ให้งานสำเร็จทันตามเวลาที่กำหนด, ตรวจสอบดูแลการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานของการก่อสร้างตามขั้นตอน และถูกต้อง ,จัดทำ Progress of work report, S-Curve, Cash Flow โครงการทั้งขารับ-ขาจ่าย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082221

ธุรการฝ่ายสรรหา ด่วนมาก..!!!

ธุรการฝ่ายสรรหา ด่วนมาก..!!!

งานราชการ : เงินเดือน 12,000 บาท

งานราชการ : 12,000 บาท นนทบุรี ปากเกร็ด บ้านใหม่
ติดต่อประสานงานภายในภายนอกบริษัทฯ คอยรับสรัครต่างด้าวเข้าทำงาน, ทำงานด้านเอกสารต่างด้าว ติดต่องานราชการที่เกี่ยวกับงานต่างด้าว
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081425

ที่ปรึกษาการขายรถยนต์ (ประจำโชว์รูมรถยนต์วอลโว่ สาขาบางนา)**ด่วน**

ที่ปรึกษาการขายรถยนต์ (ประจำโชว์รูมรถยนต์วอลโว่ สาขาบางนา)**ด่วน**

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลงในวันสัมภ

งานราชการ : ตามตกลงในวันสัมภ นนทบุรี เมืองนนทบุรี ท่าทราย
ติดตั้งGPS ติดตามรถยนต์ รถTaxi
ติดตั้งและซ่อม มิเตอร์Taxi
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081426

Sales Engineer

Sales Engineer

งานราชการ : เงินเดือน บริษัทยินดีจ่ายผ

งานราชการ : บริษัทยินดีจ่ายผ นนทบุรี เมืองนนทบุรี ท่าทราย
- นำเสนอสินค้าของบริษัท ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าเพื่อการขาย
- เยี่ยมลูกค้าตามแผนที่วางไว้
- ขายสินค้าในกลุ่มสินค้าเทคโนโลยี
- กำหนดวันรับส่งสินค้า และการติดตั้ง
- เปิดตลาดสินค้าใหม่ของบริษัท

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081431

เจ้าหน้าที่การตลาด(Event)

เจ้าหน้าที่การตลาด(Event)

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลงในวันสัมภ

งานราชการ : ตามตกลงในวันสัมภ นนทบุรี เมืองนนทบุรี ท่าทราย
-จัดงานแสดงสินค้าตามEventต่างๆ
-ประสานงานกับฝ่ายขาย
-จัดทำเอกสานที่เกี่ยวข้อง
-สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้บางครั้ง
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081434

พนักงานขาย

พนักงานขาย

งานราชการ : เงินเดือน บริษัทยินดีจ่ายผ

งานราชการ : บริษัทยินดีจ่ายผ นนทบุรี เมืองนนทบุรี ท่าทราย
ซ่อมและติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 081435

Sales Representative

Sales Representative

งานราชการ : เงินเดือน บริษัทยินดีจ่ายผ

งานราชการ : บริษัทยินดีจ่ายผ นนทบุรี เมืองนนทบุรี ท่าทราย
เข้าพบและนำเสนอสินค้าแก่ลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
-ขยายฐานลูกค้าใหม่ สร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
-สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า ดูแลงานบริการก่อนและหลังการขายให้กับลูกค้า
-ดูแลฐานลูกค้าเก่า

- บริษัทฯมีค่าคอมมิชชั่นจากยอดขาย และมีค่าโทรศัพท์/ ค่าเดินทาง/ INCENTIVE/ ค่าน้ำมัน / อื่นๆ
- อายุงานครบ 1 ปี ทางบริษัทมีค่าประกันรถยนต์ให้
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081432

ช่างเทคนิค (ประจำศูนย์สุราษฎร์ธานี)

ช่างเทคนิค (ประจำศูนย์สุราษฎร์ธานี)

งานราชการ : เงินเดือน บริษัทยินดีจ่ายผ

งานราชการ : บริษัทยินดีจ่ายผ นนทบุรี เมืองนนทบุรี ท่าทราย
ซ่อม และติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081427

Web Developer

Web Developer

งานราชการ : เงินเดือน บริษัทยินดีจ่ายผ

งานราชการ : บริษัทยินดีจ่ายผ นนทบุรี เมืองนนทบุรี ท่าทราย
-พัฒนา Web Application ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (Front-end)- (Back-end)
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081438

ช่างเทคนิค

ช่างเทคนิค

งานราชการ : เงินเดือน บริษัทยินดีจ่ายผ

งานราชการ : บริษัทยินดีจ่ายผ นนทบุรี เมืองนนทบุรี ท่าทราย
ซ่อมและติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS)
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081437

พนักงานบัญชี (บัญชีลูกหนี้)

พนักงานบัญชี (บัญชีลูกหนี้)

งานราชการ : เงินเดือน บริษัทยินดีจ่ายผ

งานราชการ : บริษัทยินดีจ่ายผ นนทบุรี เมืองนนทบุรี ท่าทราย
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
-จดทำเอกสารใบแจ้งหนี้และออกจดหมายทวงหนี้
- ออกเอกสารใบลดหนี้
- จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ
- ติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้ที่ค้างชำระและจัดเก็บเงินให้ได้เร็วที่สุด
- ตรวจสอบเอกสารการชำระเงินจากลูกหนี้แต่ละราย พร้อมทั้งเอกสารนำส่ง
- บันทึกบัญชี รายได้และตัดรายได้รับล่วงหน้าเป็นรายได้ตามงวดบัญชี
- จัดทำรายงานลูกหนี้ เงินประกันความเสียหายและรายได้รับล่วงหน้าประกอบงบการเงิน
- จัดทำรายละเอียดลูกหนี้แต่ละรายและเก็บอย่างเป็นระเบียบพร้อมที่จัดตรวจสอบและค้นหาได้ตลอดเวลา

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081433

ช่างเทคนิค (ประจำศูนย์ภูเก็ต)

ช่างเทคนิค (ประจำศูนย์ภูเก็ต)

งานราชการ : เงินเดือน บริษัทยินดีจ่ายผ

งานราชการ : บริษัทยินดีจ่ายผ นนทบุรี เมืองนนทบุรี ท่าทราย
ซ่อม และติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 078442
No: 078442 พนักงาน ประสานงานเอกสารกับหน่วยงานราชการ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
Treasury Group

พนักงาน ประสานงานเอกสารกับหน่วยงานราชการ

พนักงาน ประสานงานเอกสารกับหน่วยงานราชการ

งานราชการ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานราชการ : 15,000 บ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
กรอกเอกสารและจัดเอกสารตามที่ราชการกำหนด
และนำเอกสารไปยื่นกับหน่วยงานราชการ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 074926

เจ้าหน้าที่ธุรการหลังการขาย

เจ้าหน้าที่ธุรการหลังการขาย

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
ธุรการหลังการขาย,ขับรถและประสานงานหน่วยงานราชการ และลูกค้าต่างจังหวัด
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี