นนทบุรี นนทบุรี งานราชการ หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นนทบุรี นนทบุรี งานราชการ หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นนทบุรี นนทบุรี งานราชการ หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นนทบุรี นนทบุรี งานราชการ หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นนทบุรี Ø
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 687 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 101169

ตำแหน่งงานว่างช่างพ่นสี

ตำแหน่งงานว่างช่างพ่นสี

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างเงิน

งานราชการ : ตามโครงสร้างเงิน นนทบุรี ปากเกร็ด บ้านใหม่
- ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก (สายการเดินเรือลูกค้าและหน่วยงานราชการเพื่อจัดเตรียมเอกสารส่งออกที่จำเป็น)
- รับผิดชอบการจัดส่งการนำเข้าส่งออก
- จัดการการขนส่งนำเข้าวัสดุภายใต้กฎระเบียบของBOI
- ประสานงานกับศุลกากรและติดตามกระบวนการอย่างเป็นทางการของ BOI และข้อกังวลของบุคคลภายนอกกับผู้ส่ง
- เพื่อดำเนินการกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลวัตถุดิบหรือเครื่องจักรจับคู่กับการประกาศรายการนำเข้าและปฏิบัติตามรายการวัสดุหรือรายการหลักของเครื่องที่ได้รับการอนุมัติจากBOI
- จดบันทึก สรุปรายงานการ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 100567

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเกษียณอายุงาน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเกษียณอายุงาน

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง นนทบุรี บางใหญ่ เสาธงหิน
-เป็นที่ปรึกษาองค์กรในด้านต่าง ๆ
-รู้กฎหมายในด้านต่าง ๆ
-ด้านการพัฒนาองค์กร เช่น ฝ่ายบุคคล, ฝึกอบรม, IT, คลังสินค้า, จัดส่ง, บัญชี, การตลาด,เครื่องกล ฯลฯ.
-การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ ที่เคยมีประสบการณ์
-ความรู้ในด้านการเกษตรประเภทต่าง ๆ
-มีความสามารถในด้านการประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ
-มีความสามารถเรื่องการทำอาหารชนิดต่าง ๆ
-ความสามารถพิเศษแขนงอื่น ๆ ที่มีประสบการณ์หรือความชำนาญ
-เคยทำงานในหน่วยราชการต่าง ๆ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 099573

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าช่างประจำอาคาร (Sr.Technician) BTS-ชิดลม

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าช่างประจำอาคาร (Sr.Technician) BTS-ชิดลม

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี เมืองนนทบุรี สวนใหญ่
• ควบคุมการปฏิบัติงานของช่างอาคาร
• จัดทำกำหนดการและควบคุมดูแลการปิด/เปิดระบบ อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องกลต่างๆ ตามกำหนดการที่วางไว้
• วางแผนงานตรวจ ซ่อมและการบำรุงรักษาเชิงป้องกันให้ระบบ/อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องกลต่างๆ
• จัดทำรายงานการใช้และเสนออนุมัติสั่งซื้ออุปกรณ์/เครื่องมือ/วัสดุช่างต่างๆ
• ควบคุม ดูแล ตรวจสอบและประสานงานการปฏิบัติงานกับผู้รับเหมาต่างๆ
• จัดทำงบประมาณการใช้จ่ายทางด้านงานไฟฟ้า/เครื่องกล และสาธารณูปโภคต่างๆ
• พิจารณาอนุมัติโดยการเห็นชอบของผู้จัดการอาคารและผู้จัดการฝ่ายวิศวกร
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 099445

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์(โอเปอเรเตอร์)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์(โอเปอเรเตอร์)

งานราชการ : เงินเดือน ตามวุฒิ

งานราชการ : ตามวุฒิ นนทบุรี บางกรวย บางขุนกอง
1. รับสายโอนสายโทรศัพท์ไปยังผู้เกี่ยวข้อง
2. ต้อนรับและประสานงานบุคคลที่มาติดต่อ
3. รับผิดชอบงานด้านธุรการและประชาสัมพันธ์
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 093163

ตำแหน่งงานว่างจนท.ปฎิบัติงานบุคคลและประสานงานราชการ

ตำแหน่งงานว่างจนท.ปฎิบัติงานบุคคลและประสานงานราชการ

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี ปากเกร็ด บางพูด
สามารถติดต่อหน่วยราชการได้
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091633

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลงในวันสัมภ

งานราชการ : ตามตกลงในวันสัมภ นนทบุรี เมืองนนทบุรี ท่าทราย
ประสานงานด้านธุรการกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ดูและและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการตลาด
รับสายโทรศัพท์ลูกค้า(กรณีลูกค้าใหม่ และให้ข้อมูลสินค้าเบื้อต้น)
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 089953

ตำแหน่งงานว่างนิติกร

ตำแหน่งงานว่างนิติกร

งานราชการ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานราชการ : ตามประสบการณ์ นนทบุรี ปากเกร็ด บางพูด
- จัดทำสัญญาและตรวจสอบระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลภายนอก
- ดูแลงานด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- เป็นตัวแทนบริษัทเพื่อดำเนินคดีความต่าง ๆ
- สามารถติดต่อหน่วยงานราชการได้
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 089159

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดส่งสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดส่งสินค้า

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลงในวันสัมภ

งานราชการ : ตามตกลงในวันสัมภ นนทบุรี เมืองนนทบุรี ท่าทราย
รับส่งสินค้าเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085918

ตำแหน่งงานว่างAccounting Officer / Sr.Accounting Officer

ตำแหน่งงานว่างAccounting Officer / Sr.Accounting Officer

งานราชการ : เงินเดือน N/A

งานราชการ : N/A นนทบุรี ปากเกร็ด คลองเกลือ
- จัดทำบัญชีทั้งระบบ ปิดงบการเงิน
- จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
- ตรวจสอบรายการภาษีต่างๆและยื่นแบบ ภงด.1,ภงด.3 และภงด.53
- ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี กรมสรรพากร หน่วยงานราชการ 
 
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086137

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานราชการ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับเงื่อ

งานราชการ : ขึ้นอยู่กับเงื่อ นนทบุรี ปากเกร็ด บ้านใหม่
สนับสนุนด้านการเงิน และการบัญชีของโครงการ และสนับสนุนการทำงานและผู้บังคับบัญชาในระดับขั้นที่สูงกว่า ควบคุมการรับจ่ายเงินขององค์กร และควบคุมการจัดทำบัญชีขององค์กร
- ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้อง
-ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ
-ควบคุมและตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินของบริษัท โดยตรวจสอบการออกใบเสร็จ การบันทึกบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย
และรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง ตรงกัน
-ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084727

Engineer/Foreman

Engineer/Foreman

งานราชการ : เงินเดือน 17,000- 20,000

งานราชการ : 17,000- 20,000 นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
บริหารควบคุมงานในโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด, จัดทำ Cost Estimate เพื่อประมูลงานราชการ,ลำดับของงานโครงสร้างต่างๆรวมถึงประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาหน้างานอย่างเหมาะสม ให้งานสำเร็จทันตามเวลาที่กำหนด, ตรวจสอบดูแลการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานของการก่อสร้างตามขั้นตอน และถูกต้อง ,จัดทำ Progress of work report, S-Curve, Cash Flow โครงการทั้งขารับ-ขาจ่าย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082221

ธุรการฝ่ายสรรหา ด่วนมาก..!!!

ธุรการฝ่ายสรรหา ด่วนมาก..!!!

งานราชการ : เงินเดือน 12,000 บาท

งานราชการ : 12,000 บาท นนทบุรี ปากเกร็ด บ้านใหม่
ติดต่อประสานงานภายในภายนอกบริษัทฯ คอยรับสรัครต่างด้าวเข้าทำงาน, ทำงานด้านเอกสารต่างด้าว ติดต่องานราชการที่เกี่ยวกับงานต่างด้าว
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 081425

ที่ปรึกษาการขายรถยนต์ (ประจำโชว์รูมรถยนต์วอลโว่ สาขาบางนา)**ด่วน**

ที่ปรึกษาการขายรถยนต์ (ประจำโชว์รูมรถยนต์วอลโว่ สาขาบางนา)**ด่วน**

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลงในวันสัมภ

งานราชการ : ตามตกลงในวันสัมภ นนทบุรี เมืองนนทบุรี ท่าทราย
ติดตั้งGPS ติดตามรถยนต์ รถTaxi
ติดตั้งและซ่อม มิเตอร์Taxi
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081426

Sales Engineer

Sales Engineer

งานราชการ : เงินเดือน บริษัทยินดีจ่ายผ

งานราชการ : บริษัทยินดีจ่ายผ นนทบุรี เมืองนนทบุรี ท่าทราย
- นำเสนอสินค้าของบริษัท ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าเพื่อการขาย
- เยี่ยมลูกค้าตามแผนที่วางไว้
- ขายสินค้าในกลุ่มสินค้าเทคโนโลยี
- กำหนดวันรับส่งสินค้า และการติดตั้ง
- เปิดตลาดสินค้าใหม่ของบริษัท

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081431

เจ้าหน้าที่การตลาด(Event)

เจ้าหน้าที่การตลาด(Event)

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลงในวันสัมภ

งานราชการ : ตามตกลงในวันสัมภ นนทบุรี เมืองนนทบุรี ท่าทราย
-จัดงานแสดงสินค้าตามEventต่างๆ
-ประสานงานกับฝ่ายขาย
-จัดทำเอกสานที่เกี่ยวข้อง
-สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้บางครั้ง
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081434

พนักงานขาย

พนักงานขาย

งานราชการ : เงินเดือน บริษัทยินดีจ่ายผ

งานราชการ : บริษัทยินดีจ่ายผ นนทบุรี เมืองนนทบุรี ท่าทราย
ซ่อมและติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081435

Sales Representative

Sales Representative

งานราชการ : เงินเดือน บริษัทยินดีจ่ายผ

งานราชการ : บริษัทยินดีจ่ายผ นนทบุรี เมืองนนทบุรี ท่าทราย
เข้าพบและนำเสนอสินค้าแก่ลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
-ขยายฐานลูกค้าใหม่ สร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
-สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า ดูแลงานบริการก่อนและหลังการขายให้กับลูกค้า
-ดูแลฐานลูกค้าเก่า

- บริษัทฯมีค่าคอมมิชชั่นจากยอดขาย และมีค่าโทรศัพท์/ ค่าเดินทาง/ INCENTIVE/ ค่าน้ำมัน / อื่นๆ
- อายุงานครบ 1 ปี ทางบริษัทมีค่าประกันรถยนต์ให้
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081432

ช่างเทคนิค (ประจำศูนย์สุราษฎร์ธานี)

ช่างเทคนิค (ประจำศูนย์สุราษฎร์ธานี)

งานราชการ : เงินเดือน บริษัทยินดีจ่ายผ

งานราชการ : บริษัทยินดีจ่ายผ นนทบุรี เมืองนนทบุรี ท่าทราย
ซ่อม และติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 081427

Web Developer

Web Developer

งานราชการ : เงินเดือน บริษัทยินดีจ่ายผ

งานราชการ : บริษัทยินดีจ่ายผ นนทบุรี เมืองนนทบุรี ท่าทราย
-พัฒนา Web Application ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (Front-end)- (Back-end)
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081438

ช่างเทคนิค

ช่างเทคนิค

งานราชการ : เงินเดือน บริษัทยินดีจ่ายผ

งานราชการ : บริษัทยินดีจ่ายผ นนทบุรี เมืองนนทบุรี ท่าทราย
ซ่อมและติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS)
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี