นนทบุรี นนทบุรี บางกรวย บางคูเวียง หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นนทบุรี นนทบุรี บางกรวย บางคูเวียง หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นนทบุรี นนทบุรี บางกรวย บางคูเวียง หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นนทบุรี นนทบุรี บางกรวย บางคูเวียง หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นนทบุรี Ø
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 79204 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 118289

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป (ตามป

งานประจำ : 15,000 บาทขึ้นไป (ตามป นนทบุรี บางกรวย บางคูเวียง
1.จัดทำและวิเคราะห์ต้นทุนสินค้าที่ขายเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
2.จัดทำรายงานวิเคราะห์ต้นทุนที่เกิดขี้นในแต่ละเดือน
3.จัดทำรายงานต้นทุนเปรียบเทียบรายเดือน
4.ควบคุมดูแลงานต้นทุนให้ถูกต้องและเป็นไปตามนโยบายบริษัท
5.ปรับปรุงต้นทุนสินค้าปัจจุบัน
6.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118284

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังอะไหล่ (สาขาภูเก็ต)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังอะไหล่ (สาขาภูเก็ต)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ นนทบุรี บางกรวย บางคูเวียง
1. ตรวจรับสินค้า
2. บันทึกข้อมูลสินค้าและรอการเบิกจ่าย
3. ดูแลและจัดระเบียบและจัดวางอะไหล่ในชั้นให้ถูกต้องตาม Location หรือตามระเบียบการจัดอะไหล่
4. ควบคุมการเบิกจ่ายอะไหล่ให้ถูกต้อง
4. จัดส่งสินค้าตามรายการที่กำหนดให้ถูกต้อง
5. ทำรายงานนับสต็อคอะไหล่ให้ถูกต้องและครบถ้วน และควบคุมการเข้าออกภายในคลังสินค้า
6. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
7. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
ทำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์


หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118279

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป (ตามป

งานประจำ : 15,000 บาทขึ้นไป (ตามป นนทบุรี บางกรวย บางคูเวียง
1.ทำบัญชี รายได้ ค่าใช้จ่าย GL
2.จัดเรียงเอกสาร ใบเสร็จให้จัดส่ง
3.จัดเก็บ และตรวจสอบ
4.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118288

ตำแหน่งงานว่างช่างเครื่องเย็น

ตำแหน่งงานว่างช่างเครื่องเย็น

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 25,000 ขึ้นอยู่กับ

งานประจำ : 15,000 - 25,000 ขึ้นอยู่กับ นนทบุรี บางกรวย บางคูเวียง
1. งานติดตั้งProject/ซ่อมแซมเครื่องครัว อุตสาหกรรม
2. งานระบบ ไฟฟ้า / ปะปา (น้ำดี/น้ำทิ้ง)/แก๊ส
3. จัดเตรียมใบเบิกอะไหล่ พร้อมอุปกรณ์เสริมในการติดตั้ง/ซ่อมแซมเครื่องครัว
4. รายงานการติดตั้ง/ซ่อมแซมพร้อมเปิดงานซ่อม
5. ออกงานService ดูแลลูกค้าข้างนอกได้
6. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118283

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

งานประจำ : เงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไปขึ้น

งานประจำ : 25,000 บาทขึ้นไปขึ้น นนทบุรี บางกรวย บางคูเวียง
- Monitoring Import Shipment
- Update data for import shipment
- Prepare payment for all raw material and packaging supplier
- prepare document for import task
- Process order and monitor shipment
- Coordinate with shipping contractor for all import shipments
- Process cheque for import clearance
- Handle payment of shipping cost
- Prepare report of Bank of Thailand
- Summary scorecard for supplier evaluation
- Prepare supplier performance evaluation
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118277

ตำแหน่งงานว่างธุรการการตลาด (สาขาภูเก็ต)

ตำแหน่งงานว่างธุรการการตลาด (สาขาภูเก็ต)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 14,000 บาท

งานประจำ : 12,000 - 14,000 บาท นนทบุรี บางกรวย บางคูเวียง
- ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาชมสินค้าในโชว์รูม อาทิ ให้รายละเอียดสินค้า ราคา
- จัดทำเอกสารใบเสนอราคา รูปภาพสินค้า รายละเอียดสินค้า ส่วนลด เสนอต่อลูกค้า
- จัดทำรายงานการขาย ประจำสัปดาห์ เดือน เสนอต่อผู้บริหาร
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 118280

ตำแหน่งงานว่างIT Support

ตำแหน่งงานว่างIT Support

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-18,000 บาท

งานประจำ : 15,000-18,000 บาท นนทบุรี บางกรวย บางคูเวียง
-ดูแลงานด้าน IT Support ขององค์กร
-ดูแลระบบ Lan , Network คอมพิวเตอร์และ Hardware ต่างๆ ด้าน IT ภายในองค์กร
-จัดทำและดูแลระบบการควบคุมทรัพย์สินด้าน IT ขององค์กร
-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมายเพิ่มเติม
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118285

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แปลภาษา ( Translator)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แปลภาษา ( Translator)

งานประจำ : เงินเดือน 25,000 บาท

งานประจำ : 25,000 บาท นนทบุรี บางกรวย บางคูเวียง
-แปลเอกสารไทย - อังกฤษ อาทิเช่น คู่มือสินค้า, แค๊ตตาล็อค, คู่มือสำหรับใช้ในการอบรมทุกการอบรม
-เป็นล่ามการอบรมสินค้า, ต้อนรับแขกชาวต่างชาติที่มาพบผู้บริหาร หรือเยี่ยมชมธุรกิจของบริษัท(เฉพาะชาวต่างชาติ)
-อื่นๆที่เกี่ยวกับงานแปลตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118292

ตำแหน่งงานว่างSales (สมุย)

ตำแหน่งงานว่างSales (สมุย)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 30,000 + คอมมิชชั่น

งานประจำ : 15,000 - 30,000 + คอมมิชชั่น นนทบุรี บางกรวย บางคูเวียง
- สรรหาลูกค้าและติดต่อลูกค้าทั้งเก่าและใหม่
- เป็นตัวแทนขายสินค้าเครื่องครัวอุตสาหกรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
- กระชับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและลูกค้า
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118278

ตำแหน่งงานว่างธุรการคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างธุรการคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี บางกรวย บางคูเวียง
-รับผิดชอบงานเอกสารของส่วนงานคลังสินค้า
-ระบบเอกสาร/การจัดเก็บเอกสาร
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
-คีย์ข้อมูล / Report
-อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118290

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design

งานประจำ : เงินเดือน 16,000 +++ (ตามประสบการณ

งานประจำ : 16,000 +++ (ตามประสบการณ นนทบุรี บางกรวย บางคูเวียง
- ออกแบบพัฒนา และ Update Website
- ดูแลเรื่อง SEO Website บริษัท
- ดูแลงานด้านโซเซียลมีเดีย
- ดูแลงานด้านการออกแบบกราฟฟิคและมีเดีย
- Create Artwork ต่างๆ สิ่งพิมพ์, โฆษณาผ่าน Online Marketing และ Social ต่างๆ
- Create สื่อ Digital Content และ VDO ได้
- ออกแบบสื่อและประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกบริษัท รวมถึงทางการตลาดตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118282

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายประจำโชว์รูม

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายประจำโชว์รูม

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 บาท

งานประจำ : 20,000 บาท นนทบุรี บางกรวย บางคูเวียง
- ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และเสนอขายผลิตภัณฑ์ บริการลูกค้า เข้าพบลูกค้าและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย
- บริการแนะนำสินค้าและโปรโมรชั่นที่บริษัทกำหนด
- อำนวยความสะดวกในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 118287

ตำแหน่งงานว่างธุรการช่าง

ตำแหน่งงานว่างธุรการช่าง

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 19,000 บาท

งานประจำ : 15,000 - 19,000 บาท นนทบุรี บางกรวย บางคูเวียง
1. จัดทำและคีย์ข้อมูลระบบงานด้านเอกสารต่างๆ
2. ประสานงานหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท
3. จัดทำใบเสนอราคาลูกค้าและติดตามงานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
4. สรุปรายงานประจำวันเพื่อแจ้งผู้บังคับบัญชารับทราบ
5. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118286

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี บางกรวย บางคูเวียง
-จัดซื้อ จัดหา สั่งทำ อุปกรณ์ต่างๆ เครื่องเขียน วัตถุดิบ ฯลฯ
-จัดซื้อ จัดหาและตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้ได้ตาม SPEC ที่ต้องการ
-ติดต่อขอรายละเอียดสินค้า จากSupplier เจรจาต่อรองราคา,เปรียบเทียบราคา,คุณภาพสินค้า
-จัดทำข้อมูลผู้ขายเป็นประวัติการติดต่อ,ขึ้นทะเบียนผู้ขาย
-ดำเนินการสั่งซื้อ สั่งทำ ประสานงานกับหน่วยงานที่ทำการสั่งซื้อ สั่งทำ
-งานด้านเอกสาร จัดเก็บเอกสารการจัดซื้อ/ ติดตามผลการสั่งซื้อ สั่งทำ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118291

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้า IT

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้า IT

งานประจำ : เงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไปขึ้น

งานประจำ : 25,000 บาทขึ้นไปขึ้น นนทบุรี บางกรวย บางคูเวียง
- วางแผน ดูแลและพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- วางแผนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยี
- วางแผนดูแลรักษษระบบรักษาความปลอดภัยระบบ / การสำรองข้อมูล / การกู้ระบบ
- ติดตามผลการดำเนินงานผู้ใต้บังบัญชาและสรุปรายงานทุกสัปดาห์

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118281

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน

งานประจำ : เงินเดือน 25,000

งานประจำ : 25,000 นนทบุรี บางกรวย บางคูเวียง
- สามารถเขียนโปรแกรม Autocad, Sketch ได้
- ออกสำรวจหน้างาน
- ดูหน้างานและเคลียร์แบบหน้างาน
- ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและรายงาน ความก้าวหน้าของงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
- ควบคุมงานก่อสร้างและงานโปรเจค
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118293

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-15,000 บาท

งานประจำ : 10,000-15,000 บาท นนทบุรี บางกรวย บางคูเวียง
- แพ็คสินค้า จัดเก็บ ขนย้าย สินค้าให้เป็นหมวดหมู่
- ตรวจสอบสภาพสินค้า และยกสินค้าขึ้นรถพร้อมส่ง
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
**ทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์ 08.00 - 17.00 น.
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118276

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ นนทบุรี บางกรวย บางคูเวียง
- งานติดตั้ง / ซ่อมแซม เครื่องครัว อุตสาหกรรม ออกให้บริการลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน
- จัดเตรียมใบเบิกอะไหล่ พร้อมอุปกรณ์เสริม ในการติดตั้ง / ซ่อมแซมเครื่องครัว
- รายงานการติดตั้ง / ซ่อมแซม พร้อมปิดงานซ่อม
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 104989

ตำแหน่งงานว่างTele sales

ตำแหน่งงานว่างTele sales

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 + ค่าคอมมิชชั่น

งานประจำ : 15,000 + ค่าคอมมิชชั่น นนทบุรี บางกรวย บางคูเวียง
-แนะนำและขายสินค้าทางโทรศัพท์ / Facebook / Lind @ ของบริษัทฯ
-ดูแลตรวจสอบและตอบคำถามลูกค้าในFacebook / Lind @ ของบริษัทฯ
-ติดต่อลูกค้าที่เคยเข้ามาชมสินค้าเพื่อเสนอโปรโมชั่น / ขาย สินค้าใหม่ๆ ผ่านโทรศัพท์และทาง E-mail / Facebook / Lind @ ของบริษัทฯ
-สามารถอ่าน เขียน และ สื่อสารภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น
-อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 10 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 104987

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการขาย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการขาย

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 17,000 บาท

งานประจำ : 15,000 - 17,000 บาท นนทบุรี บางกรวย บางคูเวียง
- สรรหาข้อมูลในธุรกิจเดียวกัน อาทิ ผลิตภัณฑ์ แผนการตลาด ราคาสินค้า มาเปรียบเทียบ เพื่อนำข้อมูลมาทำการวิเคราะ์ห์สภาพการตลาด/ขาย
- นำผลการวิเคราะห์ฯ เสนอต่อผู้บริหาร ในแง่มุมที่เป็นประโยชน์ สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ ในเชิงธุรกิจขององค์กร
- จัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหาร
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 10 เดือนที่ผ่านมา

หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี