นนทบุรี นนทบุรี บางบัวทอง หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นนทบุรี นนทบุรี บางบัวทอง หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นนทบุรี นนทบุรี บางบัวทอง หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นนทบุรี นนทบุรี บางบัวทอง หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นนทบุรี Ø
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 5612 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 109607

ตำแหน่งงานว่างแรงงานผลิต/ติดตั้ง

ตำแหน่งงานว่างแรงงานผลิต/ติดตั้ง

งานประจำ : เงินเดือน 10000-13000

งานประจำ : 10000-13000 นนทบุรี บางบัวทอง ละหาร
-ตัดประกอบกระจกอลูมิเนียม
-ติดตั้งกระจกอลูมิเนียม
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108456

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เวชระเบียน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เวชระเบียน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
• จัดทำแฟ้มผู้ป่วยใหม่เรียกแฟ้มตรวจจากเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
• ลงทะเบียนรับคนไข้
• จัดทำเอกสารเพื่อการตรวจ
• ลงรหัสโรคและบันทึกวินิจฉัยโรค
• ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108458

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถโรงพยาบาล

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถโรงพยาบาล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
1.จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
2.ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ถูกต้องและรวดเร็ว ตรงเวลา
3.สามาารถดูแลเครื่องยนต์ได้เบื้องต้น
4.รู้จักเส้นทางในนนทบุรี-กรุงเทพมหานคร
5.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108462

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผู้ช่วยพยาบาล (SA)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผู้ช่วยพยาบาล (SA)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
• ตรวจนับอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ประจำวันภายในหน่วยงานให้ครบถ้วนและเพียงพอที่จะใช้ได้เสมอจัดเตรียม จัดเก็บ ตรวจสอบและดูแล รักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
• ช่วยงานพยาบาลและแพทย์ตามที่ได้รับมอบหมาย
• ให้การตอนรับผู้ป่วยด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม
• ปฏิบัติงานด้านการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มารับการตรวจวินิจฉัย
• ทำการรับนัด ออกใบนัด เช็คสิทธิ์ ซักประวัติ เตรียมตัวผู้ป่วยเข้ารับการตรวจวินิจฉัย
• ช่วยเหลือการทำงานของพยาบาลตลอดจนสังเกตอาการและดูแลผู้ป่วยจนได้รับการตรวจเสร็จสิ้น
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108466

ตำแหน่งงานว่างรับสมัครพนักงานแนะนำApplication การใช้ธุรกรรมการเงินบนมือถือ ประจำธนาคาร จังหวัดสระบุรี ด่วนมากๆ

ตำแหน่งงานว่างรับสมัครพนักงานแนะนำApplication การใช้ธุรกรรมการเงินบนมือถือ ประจำธนาคาร จังหวัดสระบุรี ด่วนมากๆ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
1.จ่ายยาแก่ลูกค้า ตามใบสั่งยาที่ได้รับจากแพทย์
2.ให้คำแนะนำการใช้ยาแก่ลูกค้า รวมทั้งตอบปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา
3.ตรวจสอบจำนวน ปริมาณยาที่มีอยู่แต่ละชนิด ให้มีเพียงพอต่อการใช้งาน
4.ควบคุมการจ่ายยาที่เป็นอันตราย ยาที่มีผลออกฤทธิ์ทางจิตประสาท
5.ติดตามผลการใช้ยาใหม่ วิเคราะห์ผลเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงการใช้ยา
6.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109606

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าช่างติดตั้ง

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าช่างติดตั้ง

งานประจำ : เงินเดือน วันละ 500-600 ต่อวัน

งานประจำ : วันละ 500-600 ต่อวัน นนทบุรี บางบัวทอง ละหาร
1.ควบคุม สั่งงานและดูแล ทีมงานช่างติดตั้ง ให้ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
2.Survey และ วัดตัวเลขช่องปูนที่หน่วยงานเบื้องต้น
3.ขับรถยนต์พาทีมงานช่างไปทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4.ตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์สำหรับการติดตั้งและแจ้งผู้ควบคุมงาน
5.ตรวจสอบความถูกต้องของชุดงานที่ติดตั้ง
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 30 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 108465

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยพยาบาล (PN)

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยพยาบาล (PN)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
• ให้ความช่วยเหลือ แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย ภายใต้การควบคุมดูแลของพยาบาลวิชาชีพ
• จัดเตรียมอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้พร้อมใช้งาน
• ดูแลสถานที่แวดล้อม ตามมาตรฐานของหน่วยงานและที่โรงพยาบาลกำหนด
• ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107756

ตำแหน่งงานว่างธุรการเซลล์

ตำแหน่งงานว่างธุรการเซลล์

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 17,000

งานประจำ : 15,000 - 17,000 นนทบุรี บางบัวทอง ละหาร
- รับ Order จากลูกค้า
- ประสานงานกับลูกค้า
- จัดทำเอกสาร คีย์ข้อมูล
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108460

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เวรเปล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เวรเปล

งานประจำ : เงินเดือน 10000-10500

งานประจำ : 10000-10500 นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
1.เคลื่อนย้ายคนไข้ เข็นรถคนไข้
2.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108461

ตำแหน่งงานว่างผู้ตรวจการพยาบาล นอกและในเวลา (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างผู้ตรวจการพยาบาล นอกและในเวลา (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
ประสานงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริการพยาบาลและบริการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ในช่วงในและนอกเวลาทำการ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108457

ตำแหน่งงานว่างนักรังสีเทคนิค ***ด่วน***

ตำแหน่งงานว่างนักรังสีเทคนิค ***ด่วน***

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
•ตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ และเครื่องมืออุปกรณ์สำคัญของแผนกให้มีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพดีสม่ำเสมอ
•จัดนำผู้ป่วยและถ่ายภาพเอกซเรย์ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
•ให้การดูแลผู้ป่วยทั้งก่อนรับบริการขณะรับบริการและหลังรับบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ
•ตรวจสอบคุณภาพของภาพทางรังสีก่อนส่งภาพเพื่อให้รังสีแพทย์รายงานผล

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109605

ตำแหน่งงานว่างช่าง(ติดตั้ง)

ตำแหน่งงานว่างช่าง(ติดตั้ง)

งานประจำ : เงินเดือน วันละ 400-500 ต่อวัน

งานประจำ : วันละ 400-500 ต่อวัน นนทบุรี บางบัวทอง ละหาร
1. Survey และ วัดตัวเลขช่องปูนที่่หน่วยงานเบื้องต้น
2. ติดตั้งชุดงานตามคุณภาพ และ มาตรฐาน ของบริษัทฯ
3.ดูแลรักษาชุดงาน และเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงาน
4. ปฏิบัติงานโดยยึดหลักความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด
5. รายงานผลการทำงานต่อหัวหน้าช่าง หรือ ผู้ควบคุมงาน
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 108467

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงาน

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงาน

ฝึกงาน : เงินเดือน -

ฝึกงาน : - นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
รับนักศึกษาฝึกงาน เข้ามาฝึกงานด้านต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108459

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
1.ร่วมตรวจความปลอดภัยในที่ทำงาน หาอุปกรณ์ความปลอดภัยให้พนักงาน
2. เก็บสถิติอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย
3. จัดประชุม ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านความปลอดภัย
4. ดูแลระบบรักษาความปลอดภัย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 103369

ตำแหน่งงานว่างAppilcation Support

ตำแหน่งงานว่างAppilcation Support

งานประจำ : เงินเดือน 12000 - 13000

งานประจำ : 12000 - 13000 นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
1. บริการให้คำปรึกษาระบบ Application และ Software ที่ใช้อยู่รวมถึงแนะนำระบบ วิธิการ และขั้นตอนการทำงาน
2. ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ทางด้าน Application และ Software
3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 103246

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า 4 ตำแหน่ง

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า 4 ตำแหน่ง

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 - 25,000++ / ตามความสา

งานประจำ : 10,000 - 25,000++ / ตามความสา นนทบุรี บางบัวทอง พิมลราช
ติดตั้งระบบเครื่องทำความเย็น ระบบไฟฟ้า ตามแบบที่หัวหน้ามอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 103022

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความปลอดภัย(รปภ.)บ.เอ็น เอส เอส ที(NSST) (ใกล้คลองเจ็ก สุเหร่าแดง ไทรน้อย นนทบุรี)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความปลอดภัย(รปภ.)บ.เอ็น เอส เอส ที(NSST) (ใกล้คลองเจ็ก สุเหร่าแดง ไทรน้อย นนทบุรี)

งานประจำ : เงินเดือน 480 บาท/วัน

งานประจำ : 480 บาท/วัน นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
ดูแลรักษาความปลอดภัย ในคอนโด
(2กะ) 07.00-19.00,19.00-17.00
เจ้าหน้าที่ 480 บาท/วัน

สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-เงินทุนทดแทน
-เงินเบิกสัปดาห์แรก1000
-เงินเบิกค่าเช่าบ้าน2,000
-พักร้อนประจำปี
-นักขัตฤกษ์2แรง
-เงินออก2วิค (วันที่5กับ20)
-อบรมฟรี
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 102889

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เขียนแบบโครงการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เขียนแบบโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์

งานประจำ : ตามโครงสร้างองค์ นนทบุรี บางบัวทอง ละหาร
1.เขียนแบบงานอลูมิเนียม-กระจก ของฝ่ายโครงการ
2.เขียนแบบ Shop Drawing, As-Built Drawing
3.ถอดปริมาณงานอลูมิเนียม-กระจก และ วัสดุอุปกรณ์
4.ออกแบบและพัฒนา Profile Aluminium
5.พัฒนาและปรับปรุงการเขียนแบบให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
6.ประสานกับ Supplier เรื่องเทคนิคและข้อมูลของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน
7.ประสานงานทางด้านแบบกับภายในและภายนอก
8.จัดเตรียมแบบและวัสดุเพื่อการขออนุมัติ
9.ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 102882

ตำแหน่งงานว่างธุรการแผนกจัดซื้อ / จัดจ้าง

ตำแหน่งงานว่างธุรการแผนกจัดซื้อ / จัดจ้าง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์

งานประจำ : ตามโครงสร้างองค์ นนทบุรี บางบัวทอง ละหาร
1.จัดทำและประสานงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง, การเคลม และบริการต่างๆ
2.จัดทำใบสั่งซื้อจากใบขอซื้อที่อนุมัติแล้วพร้อมตรวจสอบราคาให้ตรงกับที่่ต่อรองไว้
3.เจรจาต่อรองกับ Supplier ด้านราคา, รายละเอียดสินค้าให้ได้ตามข้อกำหนด
4.ติดตามสถานะการสั่งซื้อและการจัดส่งเพื่อแจ้งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ
5.จัดเก็บเอกสาร ทั้งในรูปแบบ คอมพิวเตอร์ และ เอกสาร ตามระบบ
6.Update Status การทำงานในแผนกพร้อมจัดส่งรายงานประจำวัน
7.ขึ้นทะเบียนผู้ขาย, ผู้รับจ้าง พร้อมควบคุมเอกสารให้ถูกต้องตามระบบ
8.จัดทำการประเมินผู้ขาย, ผู
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 102537

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ นนทบุรี บางบัวทอง ละหาร
วางแผนการตลาด
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
วิเคราะห์ลูกค้า เบื้องต้น
จัดทำ/เก็บรวบรวมเอกสาร
สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ
สนับสนุนข้อมูลให้ฝ่ายขาย


หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี