นนทบุรี นนทบุรี บางบัวทอง หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นนทบุรี นนทบุรี บางบัวทอง หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นนทบุรี นนทบุรี บางบัวทอง หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นนทบุรี นนทบุรี บางบัวทอง หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นนทบุรี Ø
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี

ข่าวสารและบทความ

วิธีติดตามหลังจากการสัมภาษณ์งาน

วิธีติดตามผลหลังจากการสัมภาษณ์งาน

การส่งข้อความติดตามหลังจากการสัมภาษณ์งาน เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง มีกฎพื้นฐานบางประการ ที่คุณควรปฏิบัติตาม เมื่อเขียนข้อความนี้ แต่คุณไม่จำเป็นต้องจำกัดตัวเอง ...อ่านต่อ
วันที่ 01/07/2562 ชม 139 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 094090

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย (sale) ภาคใต้

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย (sale) ภาคใต้

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือน+คอมมิชช

งานประจำ : เงินเดือน+คอมมิชช นนทบุรี บางบัวทอง บางรักใหญ่
- ขายและแนะนำสินค้า เยี่ยมเยียนลูกค้าเป็นประจำ
- วางบิล และเก็บเงินลูกค้าเมื่อครบกำหนด
- ดูแล PC ในเขตที่รับผิดชอบ เยี่ยมเยียน PC, Training สินค้าให้ PC พร้อมทั้งให้คำปรึกษา โดยเดินทางไปแต่ละจังหวัดที่รับผิดชอบ
- ดูแลยอดขายเพื่อให้บรรลุถึง Target ที่วางไว้
- ประสานงานกับห้างฯ, PC และบริษัท เมื่อมีกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ
- สรรหาคัดเลือก PC ในกรณีที่ตำแหน่งงาน PC สาขานั้นๆว่างลง หรือกรณีห้างเปิดสาขาใหม่
- ลงพื้นที่แทน PC กรณีตำแหน่ง PC สาขานั้นๆว่าง
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094099

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งของ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-18,000 บาท

งานประจำ : 15,000-18,000 บาท นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ
ส่งสินค้าตามที่บริษัท กำหนด
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 093690

ตำแหน่งงานว่างผู้ควบคุมงานติดตั้งกระจกอลูมิเนียม

ตำแหน่งงานว่างผู้ควบคุมงานติดตั้งกระจกอลูมิเนียม

งานประจำ : เงินเดือน 13500-17500

งานประจำ : 13500-17500 นนทบุรี บางบัวทอง ละหาร
ควบคุมตรวจสอบแบบงานที่ใช้ในการติดตั้งให้ถูกต้อง
จัดทำรายการขออนุมัติเบิกวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อใช้ในการติดตั้ง
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 093691

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานขายและการตลาด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานขายและการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน 13500-17500

งานประจำ : 13500-17500 นนทบุรี บางบัวทอง ละหาร
วางแผนและดำเนินกลยุทธ์การตลาดระยะสั้นและระยะยาว เพื่อนำไปสู่การเติบโตและการขยายตัว การวางฐานลูกค้าที่คาดหวัง
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกียวข้อง
ประชาสัมพันธ์โฆษณาสินค้าเพื่อให้ภาพลักษณ์ของบริษัทฯไปสู่สายตาของผู้บริโภคให้ผู้บริโภค
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 093201

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความสะอาด บ.วีก้าบอล (นิคมอุตสาหกรรมบางปู สมุทรปราการ)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความสะอาด บ.วีก้าบอล (นิคมอุตสาหกรรมบางปู สมุทรปราการ)

งานประจำ : เงินเดือน 345 บาท/วัน

งานประจำ : 345 บาท/วัน นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
ดูแลรักษาความสะอาด บริเวณภายนอกโรงงาน
เข้างาน 07.00-16.00 น. (หยุดวันอาทิตย์)

สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-พักร้อนประจำปี
-เงินออก2วิค วันที่5 , 20 (ผ่านธนาคารกสิกร)

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092368

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน ตามความเหมาะสม

งานประจำ : ตามความเหมาะสม นนทบุรี บางบัวทอง พิมลราช
ดูแลรถ ขับรถช่างติดตั้ง
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 18 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 092266

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยสมุห์บัญชี (AR)

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยสมุห์บัญชี (AR)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
- จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้และออกจดหมายทวงหนี้

- ออกเอกสารใบลดหนี้

- จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ Receipt Voucher

- ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญรับจาก General Cashier บันทึกรหัสแยกตามประเภทบัญชี

- ติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้ที่ค้างชำระและจัดเก็บเงินให้ได้เร็วที่สุด

- ตรวจสอบเอกสารการชำระเงินจากลูกหนี้แต่ละราย พร้อมทั้งเอกสารนำส่ง General Cashier

- บันทึกบัญชี รายได้และตัดรายได้รับล่วงหน้าเป็นรายได้ตามงวดบัญชี

- จัดทำรายงานลูกหนี้ เงินประกันความเสียหายและรายได้รับล่วงหน้าประกอบงบการเงิน

- จัดทำร
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092097

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน 325 บาทต่อวัน

งานประจำ : 325 บาทต่อวัน นนทบุรี บางบัวทอง โสนลอย
1.ทำความสะอาดสำนักงาน
2.ทำความสะอาดห้องน้ำสำนักงาน
3.ดูและน้ำดื่มผู้บริหาร
4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092103

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเช็คเกอร์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเช็คเกอร์

งานประจำ : เงินเดือน วันละ 325 บาท ผ่านทด

งานประจำ : วันละ 325 บาท ผ่านทด นนทบุรี บางบัวทอง โสนลอย
เช็คสินค้า เข้า-ออก คลังสินค้า
จัดเตรียม/ตรวจเช็คสินค้าให้ฝ่ายหน้าร้าน-จัดส่ง
จัดเตรียม/ตรวจเช็คสินค้าให้กับลูกค้าที่มาซื้อสินค้า
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092105

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถขนส่งสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถขนส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 9800+ค่าเที่ยว

งานประจำ : 9800+ค่าเที่ยว นนทบุรี บางบัวทอง โสนลอย
- มีหน้าที่ขับรถขนส่งสินค้าให้กับบริษัท โดยต้องรับผิดชอบในเรื่องเวลาจัดส่งสินค้าตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนดไว้ตามแผนงานของแผนก
- รับผิดชอบสินค้าบริษัทระหว่างการจัดส่ง ให้อยู่ในสภาพที่ลูกค้ายอมรับสินค้า
- ดูแล รักษา บำรุง และทำความสะอาดรถขนส่ง
- พนักงานขับรถต้องตรวจเซ็นสินค้า ที่ขึ้นรถส่งให้ลูกค้าร่วมกับเชคเกอแล้วลงชื่อการตรวจสอบจำนวนสินค้าร่วมกับเชคเกอ
- พนักงานขับรถต้องรับผิดชอบเอกสาร (บิล) ส่งสินค้าและต้องให้ลูกค้าลงชื่อรับสินค้า
- พนักงานมีหน้าที่ ตรวจสอบเงินจากลูกค้าที่จ่ายค่าสินค้าที่ส่ง
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092104

ตำแหน่งงานว่างพนักงานติดรถ-ส่งของ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานติดรถ-ส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน วันละ 310 บาท

งานประจำ : วันละ 310 บาท นนทบุรี บางบัวทอง โสนลอย
ติดรถส่งสินค้าประเภท ขวด น้ำดื่ม-น้ำหวาน,หลอดดูด,ถัง,ช้อน,หลอดพรีฟอร์ม โดยติดรถไปส่งของตามร้านลูกค้าในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล ต่างจังหวัดบางจังหวัด
เข้างาน 8.00 น. เลิกงาน 17.00 น. หลังจาก 17.00 น.เป็นโอที
เข้างาน 05.00 น. เลิกงาน 14.00 น. หลังจาก 14.00 น.เป็นโอที
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092091

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วางแผนจัดส่ง

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วางแผนจัดส่ง

งานประจำ : เงินเดือน ตามวุฒิและประสบก

งานประจำ : ตามวุฒิและประสบก นนทบุรี บางบัวทอง โสนลอย
1.ควบคุมการจัดส่งสินค้าของพนักงานฝ่ายจัดส่ง
2.วางแผนการจัดส่งสินค้าในแต่ละวัน
3.จัดรถให้กับคนขับรถไปส่งสินค้ายังร้านลูกค้า
4.ช่วยดูแลงานประสานงานระหว่างฝ่ายจัดส่ง ฝ่ายประสานงานขาย และฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
5.ทำรายงานการซ่อมรถเมื่อพนักงานขับรถแจ้งปัญหา
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 20 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 091386

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี บางบัวทอง บางบัวทอง
จัดทำเงินเดือน ภาษี ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน สถิติการลา จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน งานที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090496

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความปลอดภัย บ.คอมพรินต์ (ซ.สวนผัก 6 ตลิ่งชั่น นนทบุรี) (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความปลอดภัย บ.คอมพรินต์ (ซ.สวนผัก 6 ตลิ่งชั่น นนทบุรี) (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน 488 บาท/วัน หัวหน้าช

งานประจำ : 488 บาท/วัน หัวหน้าช นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
ดูแลความปลอดภัยประจำ โรงงาน
(2กะ) 07.00-19.00,19.00-17.00
เจ้าหน้าที่ 488 บาท/วัน หัวหน้าชุด 520 บาท/วัน

สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-เงินทุนทดแทน
-เงินเบิกรายสัปดาห์1000
-เงินเบิกค่าเช่าบ้าน2,000
-พักร้อนประจำปี
-นักขัตฤกษ์2แรง
-เงินออก2วิค(วันที่5กับ20)
-อบรมฟรี
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090494

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทำความสะอาด(แม่บ้าน) หมู่บ้านริทโม่ (ตรงข้ามร.พ.ไทรน้อย นนทบุรี)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทำความสะอาด(แม่บ้าน) หมู่บ้านริทโม่ (ตรงข้ามร.พ.ไทรน้อย นนทบุรี)

งานประจำ : เงินเดือน 360 บาท/วัน

งานประจำ : 360 บาท/วัน นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
ดูแลทำความสะอาดภายในสำนักงานขาย
ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (สลับหยุด)
เข้างาน 09.00-18.00 น.

สวัสดิการ
ประกันสังคม
พักร้แนประจำปี
เงินออก2วิค วันที่ 5กับ20 (จ่ายผ่านธนาคารกสิกรไทย)
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090495

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความสะอาด(แม่บ้าน) บ.เคียวอูเออิ พรีซิซั่น ดีไวน์ (นิคมไฮเทค อยุธยา)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความสะอาด(แม่บ้าน) บ.เคียวอูเออิ พรีซิซั่น ดีไวน์ (นิคมไฮเทค อยุธยา)

งานประจำ : เงินเดือน 395 บาท/วัน

งานประจำ : 395 บาท/วัน นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
ดูแลความสะอาดโรงงาน
ทำงานจันทร์-เสาร์ (หยุดเสาร์เว้นเสาร์ และวันอาทิตย์)
เข้างาน 8.00-17.00 น.

สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-พักร้อนประจำปี
-เงินออก2วิค วันที่5 กับ20 (จ่ายผ่านกสิกรไทย)
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090308

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกห้องคลอด (LR)

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกห้องคลอด (LR)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
บริหารและปฏิบัติงานในแผนกที่รับผิดชอบ ให้ดำเนินไปตามนโยบายของโรงพยาบาล เป็นที่ปรึกษาแก้ไขปัญหาตัดสินใจและให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในแผนก ส่งซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือที่ชำรุด และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 089733

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางบัวทอง พิมลราช
1. ติดต่อประสานงานด้านการจัดส่ง และรับสินค้าระหว่างบริษัทฯ และผู้ขายสินค้า หรือบริการ
3. ดูแล จัดการเอกสาร ด้านการจัดส่ง และรับสินค้าระหว่างให้ถูกต้องตามหลักการ
4. ตรวจสอบการรับมอบสินค้า และยืนยันคุณภาพสินค้า พร้อมทั้งคีย์เข้าระบบจัดเก็บสินค้า
5. จัดการระบบสินค้าคงคลัง ตรวจสอบยอดสินค้าคงคลัง พร้อมทั้งรายงานให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 089734

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดซื้อ และบริหารคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดซื้อ และบริหารคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางบัวทอง พิมลราช
1. เจรจาต่อรองจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ อยู่ในราคาที่สมเหตุสมผล และตรงตามความต้องการของบริษัทฯ
2. ติดต่อประสานงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้างระหว่างบริษัทฯ และผู้ขายสินค้า หรือบริการ
3. ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่าง ๆ ในระหว่างจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ถูกต้องตามหลักการ และกฎหมาย
4. ตรวจสอบการรับมอบสินค้า และยืนยันคุณภาพสินค้า พร้อมทั้งคีย์เข้าระบบจัดเก็บสินค้า
5. จัดการระบบสินค้าคงคลัง ตรวจสอบยอดสินค้าคงคลัง พร้อมทั้งรายงานให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 089735

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ และประสานงาน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ และประสานงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามความเหมาะสม

งานประจำ : ตามความเหมาะสม นนทบุรี บางบัวทอง พิมลราช
- ประสานงานติดต่อสื่อสารกับฝ่ายต่างๆ
- ประสานงานแก้ไขปัญหา สรุปเอกสารต่างๆ ในการทำงาน
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี