นนทบุรี นนทบุรี บางใหญ่ หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นนทบุรี นนทบุรี บางใหญ่ หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นนทบุรี นนทบุรี บางใหญ่ หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นนทบุรี นนทบุรี บางใหญ่ หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นนทบุรี Ø
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี

เลขที่ประกาศ : 088094

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตรวจสอบคุณภาพ QC

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตรวจสอบคุณภาพ QC

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 - 16,000

งานประจำ : 11,000 - 16,000 นนทบุรี บางใหญ่ เสาธงหิน
-ตรวจสอบคุณภาพสินค้ารับเข้า
-ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเบิกออก
-และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 088010

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคีย์ข้อมูล

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคีย์ข้อมูล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
-คีย์ข้อมูลรับเข้าและจ่ายออกเกี่ยวกับสต็อกสินค้า

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 087196

ตำแหน่งงานว่างSale Excutive - Chiang Mai

ตำแหน่งงานว่างSale Excutive - Chiang Mai

งานประจำ : เงินเดือน *negogicate*

งานประจำ : *negogicate* นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
- Follow up order from customer.
- Offer new products to customer.
- Going out to fine new customer.
-
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085799

ตำแหน่งงานว่างสมุห์บัญชี

ตำแหน่งงานว่างสมุห์บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 3x,xxx - 4x,xxx

งานประจำ : 3x,xxx - 4x,xxx นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
1.ตรวจงานเอกสารบัญชี และภาษี ทั้งระบบ ปิดงบการเงิน และยื่นภาษี ภพ.30, ภงด.1,3,53,54,51,50
2.ตรวจสอบ STATEMENT และกระทบยอดเงินฝากได้
3.การเงิน คุมเช็ครับ- จ่าย
4.มีความรู้ STOCK สินค้า
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085240

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรผลิตภัณฑ์

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรผลิตภัณฑ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
เขียน Program และติดตั้ง PLC,HMI
ให้ความรู้ด้านวิศวกรรมแก่ลูกค้า แนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรม
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085093

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำบางใหญ่)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำบางใหญ่)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 18,000

งานประจำ : 12,000 - 18,000 นนทบุรี บางใหญ่ เสาธงหิน
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงงานให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการ และตรงตามเวลาที่กำหนด
- จัดจ้างผู้รับเหมา และจัดหาผู้รับเหมารายใหม่
- จัดทำใบสั่งซื้อตามใบขอซื้อ
- จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ขาย / ประเมินผู้ขาย
- แก้ปัญหางานที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 11 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 085239

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
ติดตั้งปรับปรุงแก้ไข ระบบไฟฟ้า, ประปา, เครื่องปรับอากาศ งานครุภัณฑ์สำนักงาน และงานซ่อมแซมอาคาร
จัดเตรียมสถานที่ และดูแลพื้นที่เพื่อการจัดกิจกรรมต่างๆ

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085798

ตำแหน่งงานว่างการตลาด

ตำแหน่งงานว่างการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน 30,000-40,000

งานประจำ : 30,000-40,000 นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
1.สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
2.ติดต่อประสานงานลูกค้า
3.ออกงานแสดงสินค้า
4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084759

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QC

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QC

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพงานในการทำงาน และผลิตภัณฑ์ของบริษัท
หน้าที่หลักด้านการควบคุมคุณภาพ
วางแผนการทำงาน
ตรวจสอบขั้นตอนและการปฎิบัติงานระหว่างทำงาน
ตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณวัสดุที่ใช้ไป
รับแจ้งปัญหาต่างๆในการทำงาน และแก้ไขปัญหา เพื่อให้สามารถทำงานต่อไปได้
ติดตามงานจบที่หน่วยงาน
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084727

Engineer/Foreman

Engineer/Foreman

งานราชการ : เงินเดือน 17,000- 20,000

งานราชการ : 17,000- 20,000 นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
บริหารควบคุมงานในโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด, จัดทำ Cost Estimate เพื่อประมูลงานราชการ,ลำดับของงานโครงสร้างต่างๆรวมถึงประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาหน้างานอย่างเหมาะสม ให้งานสำเร็จทันตามเวลาที่กำหนด, ตรวจสอบดูแลการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานของการก่อสร้างตามขั้นตอน และถูกต้อง ,จัดทำ Progress of work report, S-Curve, Cash Flow โครงการทั้งขารับ-ขาจ่าย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083811

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านกาแฟ

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านกาแฟ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
มีประสบการณ์บริหารร้านกาแฟ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083230

เจ้าหน้าที่ถอดแบบ และประมาณราคา (Estimator) ***ด่วนที่สุด***

เจ้าหน้าที่ถอดแบบ และประมาณราคา (Estimator) ***ด่วนที่สุด***

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 - 35,000

งานประจำ : 18,000 - 35,000 นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
ถอดแบบ ประมาณราคา ประมาณการวัสดุ (คิดปริมาณ, คิดราคา) จัดทำราคาอาคารพักอาศัย, อาคารสำนักงาน, งานสถาปัตย์, งานโครงสร้าง, Civil Work, งานตกแต่งภายใน

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 083231

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน - สต๊อกสินค้า ด่วนมาก

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน - สต๊อกสินค้า ด่วนมาก

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 -22,000

งานประจำ : 18,000 -22,000 นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
- ตรวจสอบเอกสารใบเบิก - คืน - รับ -โอนสินค้า
-ตรวจนับ STOCKสินค้าประจำเดือน/ปี
-จัดทำต้นทุนโครงการและทำรายงาน / สต๊อกและเก็บค่าใช้จ่ายโครงการ
-สุ่ม ตรวจสอบสินค้าตามหน่วยงานของลูกค้า
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083200

เจ้าหน้าที่ธุรการ-ฝ่ายวิศวกรรม (ประจำนนทบุรี) ด่วนมาก

เจ้าหน้าที่ธุรการ-ฝ่ายวิศวกรรม (ประจำนนทบุรี) ด่วนมาก

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 18,000

งานประจำ : 15,000 - 18,000 นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อส่งให้ฝ่ายบัญชี
2. Check Stock สินค้า เพื่อออก MR ให้แผนกจัดซื้อ
3. จัดรายงานการประชุม
4. สรุปแผนประมาณการส่งมอบงาน
5. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานค่าใช้จ่ายฝ่ายวิศวกรรม
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082746

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. นนทบุรี บางใหญ่ เสาธงหิน
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารบัญชี
บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆของบริษัท
เบิกจ่าย ตรวจสอบยอดเงิน
ส่งรายงานทะเบียนคุมเช็ค
สรุปบัญชีประจำสัปดาห์
เรียงเอกสารสมุดรายวันทั่วไป
ตรวจสอบเงินสดย่อย
ตรวจสอบขาบัญชี เครติด เดบิต
ตรวจสอบยอดบัญตีธนาคาร
จัดเก็บเอกสารทางด้านบัญชี

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082644

ธุรการประสานงานฝ่ายขาย

ธุรการประสานงานฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางใหญ่ บางแม่นาง
- ดูแลเอกสารเข้า-ออก
- ออกใบ PR สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง (ในระบบสำเร็จรูป)
- ทำเอกสารเงินสดย่อย , เอกสารการขออนุมัติต่างๆ
- ประสานงานในการเคลมสินค้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้ไซต์งานดำเนินงานไม่ติดขัด
- ตรวจสอบการแต่งกายพนักงานคนงานให้ถูกต้องตามระเบียบไซต์งาน
- รวบรวมเอกสารต่าง ๆ ใบลา ดึงสแกนนิ้วมือ

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082565

พนักงานซ่อมบำรุง

พนักงานซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี บางใหญ่ เสาธงหิน
-รับแจ้งจากหน่วยงานผู้ใช้
-ตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
-จัดทำตารางการบำรุงรักษาอุปกรณ์ / เครื่องจักร
-ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษา
-บันทึกสรุปผลและจัดทำรายงาน
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082744

เจ้าหน้าที่สต๊อกคลังสินค้า

เจ้าหน้าที่สต๊อกคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 12000 ขึ้นไป

งานประจำ : 12000 ขึ้นไป นนทบุรี บางใหญ่ เสาธงหิน
1.งานตรวจรับสินค้า เช่น การตรวจนับสินค้า
2งานจัดเก็บและเอกสาร เช่นการสรุปรายงานสินค้าคงเหลือ จัดทำใบ QC จัดทำรายงานรับ-จ่าย และทำงานควบคุมสินค้าในระบ

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 082295

พนักงานธุรการ

พนักงานธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 20,000

งานประจำ : 15,000 - 20,000 นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
ตรวจสอบเอกสาร และเข้าใจระบบควบคุมเอกสารการจัดเก็บเอกสารได้ดี
ติดต่อสื่อสาร ทั้งภายในภายนอก สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
บันทึกรายงานประชุม
มีประสบการณ์ด้านระบบ ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082210

พนักงานรับส่งเอกสาร

พนักงานรับส่งเอกสาร

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 - 17,000

งานประจำ : 11,000 - 17,000 นนทบุรี บางใหญ่ เสาธงหิน
- รับส่งเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
- เก็บเช็ค - วางบิลตามบริษัทต่างๆ
- และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี