นนทบุรี นนทบุรี บางใหญ่ หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นนทบุรี นนทบุรี บางใหญ่ หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นนทบุรี นนทบุรี บางใหญ่ หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นนทบุรี นนทบุรี บางใหญ่ หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นนทบุรี Ø
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 5218 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 103147

ตำแหน่งงานว่างเด็กติดรถส่งสินค้า

ตำแหน่งงานว่างเด็กติดรถส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
ติดรถจัดส่งสินค้า,ยกของ
ตรวจเช็คสินค้าขึ้น-ลง ให้ถูกต้องตรงตามเอกสาร
วางบิล-รับเช็ค
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 102930

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เวชระเบียน (สาขาแหลมฉบัง)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เวชระเบียน (สาขาแหลมฉบัง)

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลงและประสบก

งานราชการ : ตามตกลงและประสบก นนทบุรี บางใหญ่ บางแม่นาง
- งานวางกลยุทธ์ระบบบริหารบุคคลทั้งระบบ ในด้าน HRM และ HRD
- การจัดโครงสร้างองค์กร / วางแผนอัตรากำลังคน
- ปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน(KPI) ศึกษาวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร กำหนดตัวชี้วัดหน่วยงานแต่ละแผนกและแต่ละบุคคล
- ปรับปรุง พรบ.กฎหมายแรงงานให้สอดคล้องกับปัจจุบัน
- บทลงโทษวินัยในการทำงาน
- จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ และคู่มือปฐมนิเทศพนักงานใหม่อย่างถูกต้อง
- จัดทำหลักสูตรแผนการฝึกอบรมประจำปีทั้งแบบเสียค่าใช้จ่ายและแบบฝึกอบรมภายในบริษัทและรวมถึงจัดทำงบประมาณทั้งปี นำเสนอผู้บริห
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 102563

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตรวจสอบคุณภาพ QC (บางใหญ่)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตรวจสอบคุณภาพ QC (บางใหญ่)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี บางใหญ่ เสาธงหิน
-ตรวจสอบคุณภาพสินค้ารับเข้า
-ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเบิกออก
-สินค้าระหว่างกระบวนการ
-สินค้าที่ไม่เป็นตามข้อกำหนด
-และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 102483

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง + ประสบการ

งานประจำ : ตามตกลง + ประสบการ นนทบุรี บางใหญ่ บางแม่นาง
ซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ และเครื่องมือตามที่ได้รับมอบหมาย
ดูแลระบบไฟฟ้าในอาคาร
ดูแลรับผิดชอบงานบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องมือรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงเครื่องจักร
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 102263

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน 17,000.-ขึ้นไป

งานประจำ : 17,000.-ขึ้นไป นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
งานบุคคลทั้งระบบ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 101066

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสโตร์ ( สาขาปิ่นเกล้า )

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสโตร์ ( สาขาปิ่นเกล้า )

งานประจำ : เงินเดือน 10,000

งานประจำ : 10,000 นนทบุรี บางใหญ่ เสาธงหิน
-จัดเรียงสินค้า
-เช็คสต็อกสินค้า

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 100795

ตำแหน่งงานว่างธุรการ แผนกจัดจ้างผู้รับเหมา

ตำแหน่งงานว่างธุรการ แผนกจัดจ้างผู้รับเหมา

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง + ประสบการ

งานประจำ : ตามตกลง + ประสบการ นนทบุรี บางใหญ่ บางแม่นาง
ดูแลเรื่องเอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการจัดจ้างรวมทั้งสัญญาซื้อขาย สัญญาจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ
ควบคุมการทำงานผู้รับเหมาให้ได้คุณภาพ และดูแลการเบิกจ่ายค่าจ้างให้เป็นไปตามสัญญา
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี