นนทบุรี นนทบุรี บางใหญ่ หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นนทบุรี นนทบุรี บางใหญ่ หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นนทบุรี นนทบุรี บางใหญ่ หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นนทบุรี นนทบุรี บางใหญ่ หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นนทบุรี Ø
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 164671 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 110209

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งสินค้า 4 ล้อ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งสินค้า 4 ล้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี บางใหญ่ เสาธงหิน
- ขับรถส่งสินค้า
- ดูแลบำรุงรักษารถยนต์
-และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 114565

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรคุมงานสนาม

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรคุมงานสนาม

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
วางแผนงานก่อสร้างและแก้ไขปัญหาหน้างาน
จัดทำเบิกผลงานในแต่ละงวด / ทำเอกสารส่งงาน
งานแผนตรวจสอบปริมาณและความคืบหน้าในแต่ละวัน
ควบคุมทีมงานและผู้รับเหมาช่วงในการปฎิบัติงาน
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119570

ตำแหน่งงานว่างSale Executive

ตำแหน่งงานว่างSale Executive

งานประจำ : เงินเดือน salary+allowance

งานประจำ : salary+allowance นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
•Follow up order from customers
•Offer new products to customers.
•Going out to fine new customer and contact new customers by telephone.
•Prepare material for presentation such as price list, documents, pictures and brochure. Sometimes take the sample to give customers.

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119576

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชีลูกหนี้

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชีลูกหนี้

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
-จัดเตรียมเอกสารการวางบิล การรับชำระเงิน ตลอดทั้งการติดตามหนี้ รับชำระหนี้ นำเงินสด/เช็ค ฝากเข้าบัญชีธนาคาร รวมทั้งการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบด้วยความถูกต้อง
-จัดทำรายงานเกี่ยวกับการวางบิลและรับชำระหนี้ รายวัน รายอาทิตย์และรายเดือน
-จัดทำรายงานการรับเงิน รายอาทิตย์และรายเดือน
-จัดทำประมาณการรับเงินรายเดือน
-จัดทำงบกระทบยอดระหว่างบัญชีและธนาคารเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชี
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 120426

ตำแหน่งงานว่างธุรการ (หญิง)

ตำแหน่งงานว่างธุรการ (หญิง)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง + ประสบการ

งานประจำ : ตามตกลง + ประสบการ นนทบุรี บางใหญ่ บางแม่นาง
• วางแผนและกำกับดูแลการปฏิบัติงานก่อสร้างตั้งแต่ต้นจนจบโครงการให้เกิดความสอดคล้องด้านเวลา และงบประมาณ
• ควบคุมดูแลความเรียบร้อย อำนวยความสะดวก และประสานงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และจัดกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการ
• บริหารคุณภาพงานก่อสร้างและสภาพแวดล้อมโครงการ เพื่อพร้อมส่งต่องานและดูแลงานส่วนกลาง
• กำกับการใช้งบประมาณดำเนินการในภาพรวม เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับซัพพลายเออร์หลักต่าง ๆ เป็นต้น
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
*** ไม่มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ทำงาน สามารถเดินทางได้ทุกโซน ในพื้นที่กรุ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134105

ตำแหน่งงานว่างพนักงานติดรถส่งสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานติดรถส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี บางใหญ่ เสาธงหิน
- ติดรถส่งกระจกตามไซต์งานลูกค้า
- งานตามที่ได้รับมอบหมาย
- มีค่าเที่ยวส่งสินค้าให้
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 140548

ตำแหน่งงานว่างOperation Officer

ตำแหน่งงานว่างOperation Officer

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
-รับคำสั่งซื้อสินค้าจากฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
-ทำการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ขายต่างประเทศ
-ตรวจสอบราคา และคุณภาพของสินค้าเมื่อสินค้ามาถึง
-บันทึกสินค้าเข้าสู่ระบบคลังสินค้า
-บันทึกการขาย เมื่อมีการนำสินค้าส่งให้แก่ลูกค้า
-ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการซื้อและขายสินค้า
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140753

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายหน้าร้าน สาขาบางใหญ่

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายหน้าร้าน สาขาบางใหญ่

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 - 16,000

งานประจำ : 11,000 - 16,000 นนทบุรี บางใหญ่ เสาธงหิน
- นำเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ
- ดูแลฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่
- สร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- บริการหลังการขายเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ามากที่สุด
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147484

ตำแหน่งงานว่างCommis Chef

ตำแหน่งงานว่างCommis Chef

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
• ทำงานประจำอยู่ที่ครัว
• เตรียมและปรุงอาหารในส่วนที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ
• ทำให้แน่ใจว่าตัวเองมีมาตรฐานระดับสูงของสุขอนามัยด้านอาหาร
• รักษาความสะอาดบริเวณครัวให้สะอาดอยู่เสมอ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147486

ตำแหน่งงานว่างAdmin ร้านอาหาร

ตำแหน่งงานว่างAdmin ร้านอาหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
• ตอบเเชทลูกค้า ผ่านช่องทาง Online
• รับออเดอร์สินค้าที่สั่งซื้อผ่านช่องทาง Online ต่างๆ ของบริษัท
• ให้ข้อมูลสินค้า
• กรอกออเดอร์ ลงในระบบของบริษัท
• ดูเเล เเละ ติดตาม บริการหลังการขายให้กับลูกค้า
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147861

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน วันละ340-370 บาท (ไม่ร่

งานประจำ : วันละ340-370 บาท (ไม่ร่ นนทบุรี บางใหญ่ เสาธงหิน
- ปฏิบัติงานตามผู้บังคับบัญชา
- ตรวจเช็คความถูกต้องของชิ้นกระจก และนำไปจัดเก็บไว้ยังพื้นที่รอส่งเข้าคลังสินค้า
- ปฏิบัติงานส่วนงานผลิตให้ได้ตามคุณภาพ

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 151832

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-15,000

งานประจำ : 10,000-15,000 นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
บันทึกข้อมูลบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 156328

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟ

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟ

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-15,000 บาท

งานประจำ : 10,000-15,000 บาท นนทบุรี บางใหญ่ เสาธงหิน
ติดตั้งระบบไฟฟ้า เดินสาย ติดตั้งกล้อง CCTV
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158272

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน 30,000-40,000 บาท

งานประจำ : 30,000-40,000 บาท นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
วางแผน กำกับดูแล และประสานงานด้านนโยบายเกี่ยวกับงานบุคคลขององค์กร ทั้งระบบ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 163633

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง และ ตามปร

งานประจำ : ตามตกลง และ ตามปร นนทบุรี บางใหญ่ เสาธงหิน
-ขับรถโฟล์คลิฟท์เพื่อย้ายสินค้าภายในคลังสินค้า และภายในโรงงาน
-ตรวจสอบสินค้าและเช็คความถูกต้องของสินค้า ก่อนเคลื่อนย้ายสินค้าจากงานสายผลิตไปยังคลังสินค้า
-งานอื่นๆตามที่ไ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 163730

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรออกแบบและประมาณราคา

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรออกแบบและประมาณราคา

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท (ไม่รวมร

งานประจำ : 18,000 - 25,000 บาท (ไม่รวมร นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
1. ออกแบบโครงสร้าง และคำนวนโครงสร้าง (พร้อมเขียนแบบ)
2. ประมาณราคาต้นทุน และราคาขาย
3. สำรวจหน้างาน วัดพื้นที่
4. ตรวจสอบปริมาณงานประมูลของทางราชการ
5. มีใบประกอบวิชาชีพ

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 112722

ตำแหน่งงานว่างSales Executive

ตำแหน่งงานว่างSales Executive

งานประจำ : เงินเดือน 30,000 ++

งานประจำ : 30,000 ++ นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
ติดต่อลูกค้าต่างประเทศ โดยภาษาอังกฤษ มีความละเอียดรอบคอบ
เรียนรู้งานใหม่ ๆ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 129920

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขับรถส่งของ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขับรถส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
ขับรถบรรทุก 10 ล้อ ส่งข้าวในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑลรวมถึงต่างจังหวัด
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 129921

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถยกโฟล์คสลิฟท์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถยกโฟล์คสลิฟท์

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
-
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 129922
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี