นนทบุรี นนทบุรี บางใหญ่ หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นนทบุรี นนทบุรี บางใหญ่ หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นนทบุรี นนทบุรี บางใหญ่ หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นนทบุรี นนทบุรี บางใหญ่ หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นนทบุรี Ø
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 5866 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 120426

ตำแหน่งงานว่างธุรการ (หญิง)

ตำแหน่งงานว่างธุรการ (หญิง)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง + ประสบการ

งานประจำ : ตามตกลง + ประสบการ นนทบุรี บางใหญ่ บางแม่นาง
• วางแผนและกำกับดูแลการปฏิบัติงานก่อสร้างตั้งแต่ต้นจนจบโครงการให้เกิดความสอดคล้องด้านเวลา และงบประมาณ
• ควบคุมดูแลความเรียบร้อย อำนวยความสะดวก และประสานงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และจัดกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการ
• บริหารคุณภาพงานก่อสร้างและสภาพแวดล้อมโครงการ เพื่อพร้อมส่งต่องานและดูแลงานส่วนกลาง
• กำกับการใช้งบประมาณดำเนินการในภาพรวม เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับซัพพลายเออร์หลักต่าง ๆ เป็นต้น
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
*** ไม่มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ทำงาน สามารถเดินทางได้ทุกโซน ในพื้นที่กรุ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 119817

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบริการลูกค้า / ธุรการทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบริการลูกค้า / ธุรการทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
พนักงานธุรการทั่วไป
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118982

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
มีประสบการณ์ ด้านงานบัญชี โดยตรง
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119574

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
-บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในระบบ AP และบันทึกรายการปรับปรุงใน GL ได้
-คำนวณต้นทุนสินค้านำเข้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
-บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการนำสินค้าเข้าสู่ระบบ
-บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการขายสินค้าออกจากระบบ
-ออกใบส่งสินค้าตามเอกสารการจัดสินค้าจากระบบและส่งต่อให้ฝ่ายโลจิสติกส์ทำการขนส่ง
-เช็คเอกสารและติดตามใบส่งสินค้าคืนจากฝ่ายโลจิสติกส์
-ตรวจสอบยอดลูกหนี้และจัดทำการวางบิลและการจัดเก็บเช็คหรือเงินสดตามระยะเวลาที่ถึงกำหนด
-รับเงินสดหรือเช็คกลับคืนจากฝ่ายที่จัดเก็บ นำเข้าบัญชีธนาคาร
-จัดทำราย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119024

ตำแหน่งงานว่างบาริสต้าร้านกาแฟอเมซอน

ตำแหน่งงานว่างบาริสต้าร้านกาแฟอเมซอน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
มีประสบการณ์บริหารร้านกาแฟ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119576

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชีลูกหนี้

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชีลูกหนี้

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
-จัดเตรียมเอกสารการวางบิล การรับชำระเงิน ตลอดทั้งการติดตามหนี้ รับชำระหนี้ นำเงินสด/เช็ค ฝากเข้าบัญชีธนาคาร รวมทั้งการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบด้วยความถูกต้อง
-จัดทำรายงานเกี่ยวกับการวางบิลและรับชำระหนี้ รายวัน รายอาทิตย์และรายเดือน
-จัดทำรายงานการรับเงิน รายอาทิตย์และรายเดือน
-จัดทำประมาณการรับเงินรายเดือน
-จัดทำงบกระทบยอดระหว่างบัญชีและธนาคารเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชี
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 6 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 119571

ตำแหน่งงานว่างพนักงานโรงงาน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานโรงงาน

งานประจำ : เงินเดือน 9000+เบี้ยขยัน+OT

งานประจำ : 9000+เบี้ยขยัน+OT นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
-ดูแล เก็บรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพดี
-ดูแล รักษาห้องเก็บสินค้าให้เป็นระเบียบและสะอาดอยู่เสมอ
-จัดสินค้า เพื่อเตรียมนำส่งให้แก่ฝ่ายขนส่งโดยถูกต้องทั้งรหัส ชื่อ ปริมาณ และขนาด
-ดูแล รักษาอุปกรณ์ วัสดุเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพดีและสะอาด รวมทั้งเป็นระเบียบอยู่เสมอ

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118981

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
1. ลงบันทึกบัญชี ลูกหนี้ ออกใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ เพิ่มหนี้ และติดตามการวางบิลและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. ลงบันทึกบัญชีคุม เจ้าหนี้ ตั้งเบิก - จ่าย ชำระเงิน
3. จัดทำภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภงด1 , 3, 53 ยื่นภาษีรายเดือน
4. มีความสามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเช่น MS.office , โปรแกรมบ้านเชียง, SAP
5. มีความรับผิดชอบสูง มีภาวะเป็นผู้นำ
6. วางระบบบัญชี และปิดงบบัญชี งบการเงินได้
7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี แก้ไขปัญหาในสายงานได้เป็นอย่างดี
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119567

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชีเจ้าหนี้

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชีเจ้าหนี้

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
-ทำงานด้านบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119568

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
1. วางแผนและ ตรวจตราการลงบัญชีต่างๆของบริษัทฯให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฏหมาย มาตรฐานและหลักวิธีปฏิบัติของสมาคม นักบัญชี (GAAP) และนโยบายของบริษัท
2. ดูแลและจัดทำงานบัญชีทั่วไปทั้งหมด รวมถึงการทำแผนภูมิบัญชีต่างๆ บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินสด บัญชีลูกหนี้ บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีสินทรัพย์ ถาวร เงินสดย่อย และงบกระทบยอดเงินฝาก
3. จัดการระบบงานบัญชีภายใน บริหารบัญชีลูกหนี้และการรับชำระเงิน ควบคุมกระบวนการออกใบสำคัญจ่ายเพื่อการดำเนินงานและ รายจ่ายลงทุนของบริษัท
4. วางแผนควบคุมจัดทำรายงานภาษีอากรเพื่อนำส่
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119575

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี-แผนกดำเนินการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี-แผนกดำเนินการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
-รับผิดชอบออกบิลส่งสินค้า
-รับผิดชอบเช็ครายการสินค้าเข้า สภาพสินค้าและจัดแบ่งสินค้าเพื่อเตรียมนำส่งให้แก่ลูกค้า(กรณีเป็นสินค้าสดที่เข้าประจำอาทิตย์)
-รับผิดชอบตรวจสอบราคาขายจากผู้ขาย
-รับผิดชอบตามบิลจากฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119573

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี-แผนกบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี-แผนกบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
-วิเคราะห์รายการที่เกิดขึ้นเพื่อทำการบันทึกบัญชี
-บันทึกรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบโปรแกรมทางบัญชี
-จัดเก็บเอกสารทางบัญชีเข้าแฟ้ม


หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 7 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 119572

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 9000+

งานประจำ : 9000+ นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
-เดินเอกสาร
-พริ้นต์สติกเกอร์
-ลงสต๊อก
-ช่วยงานในคลังสินค้า
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119570

ตำแหน่งงานว่างSale Executive

ตำแหน่งงานว่างSale Executive

งานประจำ : เงินเดือน salary+allowance

งานประจำ : salary+allowance นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
•Follow up order from customers
•Offer new products to customers.
•Going out to fine new customer and contact new customers by telephone.
•Prepare material for presentation such as price list, documents, pictures and brochure. Sometimes take the sample to give customers.

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119569

ตำแหน่งงานว่างOffice Administrator

ตำแหน่งงานว่างOffice Administrator

งานประจำ : เงินเดือน *negociate*

งานประจำ : *negociate* นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
-Provide administrative and secretarial service
-Assisting MD in various matters
-Arranging meetings, travel schedules, maintaining calender schedules of MD etc.
-Arranging documents.
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 114565

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรคุมงานสนาม

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรคุมงานสนาม

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
วางแผนงานก่อสร้างและแก้ไขปัญหาหน้างาน
จัดทำเบิกผลงานในแต่ละงวด / ทำเอกสารส่งงาน
งานแผนตรวจสอบปริมาณและความคืบหน้าในแต่ละวัน
ควบคุมทีมงานและผู้รับเหมาช่วงในการปฎิบัติงาน
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 114540

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรคุมงานสนาม (ชั่วคราว 12 เดือน )

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรคุมงานสนาม (ชั่วคราว 12 เดือน )

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
วางแผนงานก่อสร้าง และแก้ไขปัญหาหน้างาน
จัดทำเบิกผลงานในแต่ละงวด / ทำเอกสารส่งงาน
งานแผนตรวจสอบปริมาณงาน และความคืบหน้าในแต่ละวัน
ควบคุมทีมงานและผู้รับเหมาช่วงในการปฏิบัติงาน
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 114564

ตำแหน่งงานว่างวิศกรรมออกแบบและประมาณราคาโครงสร้างสถาปัตย์ ( ด่วนมาก)

ตำแหน่งงานว่างวิศกรรมออกแบบและประมาณราคาโครงสร้างสถาปัตย์ ( ด่วนมาก)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
ประมาณราคา จัดทำแผนงาน และวิเคราะห์ต้นทุน
ตรวจสอบความถูกต้องของแผนงานวิศวกรรม
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในองค์กร
ออกแบบ เขียนแบงานโครงสร้าง วิศวกรรม
ออกไปตรวจงานดูพื้นที่
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 18 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 114304

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 13,000 -20,000

งานประจำ : 13,000 -20,000 นนทบุรี บางใหญ่ เสาธงหิน
- บันทึกบัญชีรับ-จ่ายเงิน ที่เกิดขึ้นประจำวัน รวมทั้งตรวจสอบติดตามเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินของบริษัทฯ
- มีความรู้งานบัญชีทั้งระบบสามารถทำงานและสามารถตรวจสอบงานด้านลูกหนี้ เจ้าหนี้ กระทบยอดบัญชีแยกประเภทต่างๆ กระทบยอดบัญชีธนาคารได้ การตรวจสอบข้อมูลและบันทึกบัญชีรายการปรับปรุงให้ถูกต้องตามหลักบัญชี
- จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย,ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภพ.30)พร้อมกรอกแบบฟอร์มต่างๆได้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 114566

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วนมาก)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วนมาก)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง/ ตามเกณฑ์

งานประจำ : ตามตกลง/ ตามเกณฑ์ นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
รวบรวมข้อมูล บันทึกบัญชี จัดเก็บเอกสาร งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายในแผนก
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 19 วันที่ผ่านมา

หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี