นนทบุรี นนทบุรี บางใหญ่ หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นนทบุรี นนทบุรี บางใหญ่ หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นนทบุรี นนทบุรี บางใหญ่ หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นนทบุรี นนทบุรี บางใหญ่ หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นนทบุรี Ø
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี

ข่าวสารและบทความ

วิธีติดตามหลังจากการสัมภาษณ์งาน

วิธีติดตามผลหลังจากการสัมภาษณ์งาน

การส่งข้อความติดตามหลังจากการสัมภาษณ์งาน เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง มีกฎพื้นฐานบางประการ ที่คุณควรปฏิบัติตาม เมื่อเขียนข้อความนี้ แต่คุณไม่จำเป็นต้องจำกัดตัวเอง ...อ่านต่อ
วันที่ 01/07/2562 ชม 139 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 094096

ตำแหน่งงานว่างธุรการ (แผนกบุคคล)

ตำแหน่งงานว่างธุรการ (แผนกบุคคล)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงและประสบก

งานประจำ : ตามตกลงและประสบก นนทบุรี บางใหญ่ บางแม่นาง
- งานจัดเก็บชุดประวัติพนักงาน และงานบันทึกเวลาเข้า-ออกในระบบ
- ติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
- งานพิมพ์เอกสาร/คีย์ข้อมูล/จัดเก็บเอกสารงานบุคคล
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094078

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บาท

งานประจำ : 12,000 บาท นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
1. ดูแลสื่อ Social ทั้งหมดของสมาคมฯ
2. เปิดเอกสารใบเสร็จรับเงิน
3. ติดต่อประสานงานสมาชิกสมาคมฯ
4. ดูแลความเรียบร้อย Stock สินค้าสมาคมฯ
5. ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30 - 17.30 น.
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094150

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งสินค้า 4 ล้อ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งสินค้า 4 ล้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี บางใหญ่ เสาธงหิน
- ขับรถส่งสินค้า
- ดูแลบำรุงรักษารถยนต์
-และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094087

ตำแหน่งงานว่างMarketing Manager

ตำแหน่งงานว่างMarketing Manager

งานประจำ : เงินเดือน 35000- 50000

งานประจำ : 35000- 50000 นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
บริหารจัดการงานวิเคราะห์ในเชิงการตลาดและการขาย กำหนดแผนการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับแผนโครงการ และแผนธุรกิจ รวมถึงการควบคุม การติดตาม ดูแลกิจกรรมด้านการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 093544

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป (ขึ้นอยู

งานประจำ : 12,000 ขึ้นไป (ขึ้นอยู นนทบุรี บางใหญ่ เสาธงหิน
มีหน้าที่ปกป้องดูแลชีวิต และทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างไม่ให้ได้รับความสูญหาย เสียหาย รวมทั้งการป้องกันอัคคีภัย ผู้บุกรุกเข้าไปในเขตหวงห้าม ป้องกันการโจรกรรม และอาชญากรรม การสูญเสียอื่นๆ ตลอดจนความเสียหายต่างๆ ในอันที่จะทำให้ผู้ว่าจ้างต้องสูญเสียผลประโยชน์ไป
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 093156

ตำแหน่งงานว่างธุรการไซต์งาน(ขอนแก่น) ด่วน 🌟🌟

ตำแหน่งงานว่างธุรการไซต์งาน(ขอนแก่น) ด่วน 🌟🌟

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงและประสบก

งานประจำ : ตามตกลงและประสบก นนทบุรี บางใหญ่ บางแม่นาง
- ดูแลเอกสารเข้า-ออก
- ออกใบ PR สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง (ในโปรแกรมสำเร็จรูป Mango)
- ทำเอกสารเงินสดย่อย , เอกสารการขออนุมัติต่างๆ
- ประสานงานในการเคลมสินค้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้ไซต์งานดำเนินงานไม่ติดขัด
- ตรวจสอบการแต่งกายพนักงานคนงานให้ถูกต้องตามระเบียบไซต์งาน
- รวบรวมเอกสารต่าง ๆ รวบรวมใบลาส่งสนญ. , ดึงสแกนลายนิ้วมือตอนตัดบรอบเงินเดือน
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 11 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 093038

ตำแหน่งงานว่างExecutive Secretary

ตำแหน่งงานว่างExecutive Secretary

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
-Act as the point of contact between MD and client.
-Handle requests and queries appropriately
-Manage diary and schedule meetings and appointments
-Make travel arrangements
-Take meeting notes where required
-Devise and miantain MD's filling system
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092983

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผูัจัดการฝ่ายคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผูัจัดการฝ่ายคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 18,000-35,000

งานประจำ : 18,000-35,000 นนทบุรี บางใหญ่ เสาธงหิน
-รู้ระบบบริหารคลังสินค้า
-ครบคุมงานด้านบริการคลังสินค้าได้เป็นอย่างดี
-มีความรู้เรื่องสินค้ากระจก จะพิจารณาพิเศษ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092981

ตำแหน่งงานว่างหัวหน่วยจัดส่ง

ตำแหน่งงานว่างหัวหน่วยจัดส่ง

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-20,000

งานประจำ : 15,000-20,000 นนทบุรี บางใหญ่ เสาธงหิน
-รับแผนการส่งมอบสินค้า
-จัดสรรกำลังคน-รถส่งสินค้าและแจกจ่ายงานจัดส่ง
-ครบคุมการดำเนินการจัดส่งสินค้าให้เป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092982

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าหน่วยแปรรูปกระจก

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าหน่วยแปรรูปกระจก

งานประจำ : เงินเดือน 14,000 -20,000

งานประจำ : 14,000 -20,000 นนทบุรี บางใหญ่ เสาธงหิน
-วางแผนงานแปรรูปโดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานแปรรูปให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092860

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ/แคชเชียร์หน้าร้าน /เสมียน(สาขาถนน สามัคคี)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ/แคชเชียร์หน้าร้าน /เสมียน(สาขาถนน สามัคคี)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงและประสบก

งานประจำ : ตามตกลงและประสบก นนทบุรี บางใหญ่ บางแม่นาง
- ดูแลเอกสารเข้า-ออก
- ออกใบ PR สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง (ในโปรแกรมสำเร็จรูป Mango)
- ทำเอกสารเงินสดย่อย , เอกสารการขออนุมัติต่างๆ
- ประสานงานในการเคลมสินค้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้ไซต์งานดำเนินงานไม่ติดขัด
- ตรวจสอบการแต่งกายพนักงานคนงานให้ถูกต้องตามระเบียบไซต์งาน
- รวบรวมเอกสารต่าง ๆ รวบรวมใบลาส่งสนญ. , ดึงสแกนลายนิ้วมือตอนตัดบรอบเงินเดือน
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092984

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 14,000 -22,000

งานประจำ : 14,000 -22,000 นนทบุรี บางใหญ่ เสาธงหิน
-รับผิดชอบการวางแผนงานด้านบริหารคลังสินค้า
-กำหนดระเบียบปฏิบัติงานด้านคลังสินค้า และการบริหารการจัดการ
-ครบคุมการตรวจรับสินค้าเข้า-ออก และการจัดเก็บสินค้าให้กับถูกต้อง อย่างมีประสิทธิภาพ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 13 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 092765

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประสานงานขาย ประจำปิ่นเกล้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประสานงานขาย ประจำปิ่นเกล้า

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 12,000 ขึ้นไป นนทบุรี บางใหญ่ เสาธงหิน
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานภายใน
- จัดทำใบเสนอราคา
- จัดเตรียมสินค้าตัวอย่าง
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092768

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรตรวจสอบคุณภาพ/ Quality Control Engineer

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรตรวจสอบคุณภาพ/ Quality Control Engineer

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
ตรวจเช็คอุปกรณ์และตรวจแบบตู้คอนโทรล
ทดสอบตู้คอนโทรลก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า
อธิบายการทำงานของผลิตภัณฑ์และตู้คอนโทรล
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092566

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สต๊อก/QC คลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สต๊อก/QC คลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 12000 ขึ้นไป

งานประจำ : 12000 ขึ้นไป นนทบุรี บางใหญ่ เสาธงหิน
-งานตรวจสอบสิ้นค้า เช่นรับสินค้าจากโรงเส้น,ตรวจนับสินค้า
-งานจัดเก็บและเอกสาร เช่น จัดทำสรุปรายงานสิ้นค้าคงเหลือ,จัดทำใบ QC รายงาน รับ-จ่าย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091517

ตำแหน่งงานว่างพนักงานติดรถ , พนักงานขับรถ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานติดรถ , พนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
ดูแลระบบไฟฟ้า , ประปา , ปั๊มน้ำ , มอเตอร์ , มิเตอร์น้ำ อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
** ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ **
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091449

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการคลังสินค้า(ปิ่นเกล้า)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการคลังสินค้า(ปิ่นเกล้า)

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 - 14,000

งานประจำ : 9,000 - 14,000 นนทบุรี บางใหญ่ เสาธงหิน
-รับผิดชอบการรับ จัดเก็บ ตรวจนับ และเบิกจ่ายสินค้าวัสดุอุปกรณ์ งามแปรรูป
-บันทึกความเคลื่อนไหนการเบิกจ่ายสินค้า เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานคลังสินค้าและจัดส่ง
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090962

ตำแหน่งงานว่างPR Sale (ประจำคลินิก สาขาเซ็นทรัลพระราม 2)

ตำแหน่งงานว่างPR Sale (ประจำคลินิก สาขาเซ็นทรัลพระราม 2)

งานประจำ : เงินเดือน 15000 บาท ขึ้นไป

งานประจำ : 15000 บาท ขึ้นไป นนทบุรี บางใหญ่ เสาธงหิน
ติดตามงานและรวบรวมงาน จากแผนกต่างๆและบริษัทใจเครือ ให้สามารถจัดส่งได้ตามกำหนด,จำทำหนังสือเสนอเซ็น,แสกนงานและสำเนาเอกสารต่างๆ เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานและบริษัทในเครือได้/ติดตามควบคุมงานและจัดเก็บเอกสาร
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 29 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 090798

ตำแหน่งงานว่างประสานงานด้านตกแต่งภายใน 1 อัตรา (ด่วนมาก)

ตำแหน่งงานว่างประสานงานด้านตกแต่งภายใน 1 อัตรา (ด่วนมาก)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงและประสบก

งานประจำ : ตามตกลงและประสบก นนทบุรี บางใหญ่ บางแม่นาง
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
- สามารถอ่านแบบ งานด้านตกแต่งภายในพอได้
- เข้าใจในหน้าที่รับผิดชอบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- เข้าร่วมประชุมลูกค้าหรือ Owner พร้อมกับ PM ไซต์งาน
- พิมพ์เอกสารต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090695

ตำแหน่งงานว่างตรวจสอบคุณภาพ QC (ด้านตกแต่งภายใน) (ด่วนมาก)

ตำแหน่งงานว่างตรวจสอบคุณภาพ QC (ด้านตกแต่งภายใน) (ด่วนมาก)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงและประสบก

งานประจำ : ตามตกลงและประสบก นนทบุรี บางใหญ่ บางแม่นาง
- ควบคุมและวางแผนการตกแต่งภายในให้เป็นไปตามกำหนด
- ควบคุมคุณภาพงาน ตรวจสอบทั้งหมด เส้น ก่อ ฉาบ ระดับ ทั้งรากฐานของโครงการ
- ตรวจสอบความถูกต้องด้านตกแต่งภายในของโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานงานของ QC
- สามารถอ่านแบบ จากแบบแต่ละของโครงการได้
- ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา
- จัดทำรายงานการตรวจสอบความผิดปกติหรือแนวทางแก้ไข
- ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี