นนทบุรี นนทบุรี ฝึกงาน หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นนทบุรี นนทบุรี ฝึกงาน หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นนทบุรี นนทบุรี ฝึกงาน หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นนทบุรี นนทบุรี ฝึกงาน หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นนทบุรี Ø
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 178156 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 175974

ตำแหน่งงานว่างProgrammer

ตำแหน่งงานว่างProgrammer

ฝึกงาน : เงินเดือน 1 บ.

ฝึกงาน : 1 บ. นนทบุรี
-พัฒนาระบบ (Mobile Application, Web) ตามที่ได้รับมอบหมาย
-ออกแบบฐานข้อมูล และโครงสร้าง ในการพัฒนาระบบตามที่ได้รับมอบหมาย
-ตรวจสอบข้อมูลและการทำงานของระบบ รายงาน ผลการดำเนินงาน
-ทดสอบการใช้งาน
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 124399

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงาน (ด้านธุรการ หรือ ทรัพยากรบุคคล)

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงาน (ด้านธุรการ หรือ ทรัพยากรบุคคล)

ฝึกงาน : เงินเดือน 100 บาท/วัน

ฝึกงาน : 100 บาท/วัน นนทบุรี ปากเกร็ด
ด้านธุรการ
- ทำงานด้านเอกสาร
- ติดต่อประสานงาน

ด้านทรัพยากรบุคคล
- จัดทำข้อมูลผู้สมัครงาน
- สนับสนุนผู้สมัครงาน เช่น แนะนำการกรอกใบสมัคร
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 17/09/2564

เลขที่ประกาศ : 124928

ตำแหน่งงานว่างJunior / Senior IT Support

ตำแหน่งงานว่างJunior / Senior IT Support

ฝึกงาน : เงินเดือน THB17,000++ (ขึ้นอยู่กับป

ฝึกงาน : THB17,000++ (ขึ้นอยู่กับป นนทบุรี
- ดูแลและแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ให้กับ User
- ติดตั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ตามคำขอ
- ให้คำแนะนำด้าน IT กับ User
- ตั้งค่าและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์,ซอฟต์แวร์,การเชื่อมต่อเครือข่าย,เครื่องพิมพ์ และระบบสารสนเทศ
- ตรวจสอบความพร้อมใช้ของระบบสารสนเทศ (เช่น ตรวจสอบการสำรองข้อมูล,ตรวจสอบสถานะการทำงานของระบบ /เซิร์ฟเวอร์ ฯลฯ )
- บำรุงรักษารายการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
- จัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์
- ประสานงาน,ติดตาม,ประเมินผล ด้านระบบ IT กับผู้ให้บริการภายนอก
- ปฎิบัต
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 17/01/2563

เลขที่ประกาศ : 124089

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design (นักศึกษาฝึกงาน)

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design (นักศึกษาฝึกงาน)

ฝึกงาน : เงินเดือน 100 บาท/วัน

ฝึกงาน : 100 บาท/วัน นนทบุรี ปากเกร็ด
- ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ รูปโฆษณา หรือ Artwork บน Social Media
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 11/01/2563

เลขที่ประกาศ : 121426

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงาน (ด้าน Production)

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงาน (ด้าน Production)

ฝึกงาน : เงินเดือน มีค่าเบี้ยเลี้ยง

ฝึกงาน : มีค่าเบี้ยเลี้ยง นนทบุรี ปากเกร็ด
1.ผลิตสื่อการเรียนรู้
2.ค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน
3.ช่วยเขียนสคริปต์
4.ถ่าย VDO
5.ควบคุมการถ่ายทำ
6.ตัดต่อ VDO, เสียง และกราฟฟิก
7.ช่วยจัดการไฟล์งานที่ได้จากการถ่ายทำ (Footage, Timeline)
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 21/12/2562

เลขที่ประกาศ : 110895

ตำแหน่งงานว่างTRAINEE นักศึกษาฝึกงาน

ตำแหน่งงานว่างTRAINEE นักศึกษาฝึกงาน

ฝึกงาน : เงินเดือน -

ฝึกงาน : - นนทบุรี ปากเกร็ด บางพูด
-
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 24/11/2562
เลขที่ประกาศ : 108467

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงาน

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงาน

ฝึกงาน : เงินเดือน -

ฝึกงาน : - นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
รับนักศึกษาฝึกงาน เข้ามาฝึกงานด้านต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 12/10/2562

เลขที่ประกาศ : 104139

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงานการตลาด

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงานการตลาด

ฝึกงาน : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

ฝึกงาน : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางกรวย บางกรวย
ออกบูธ ประชาสัมพันธ์
จัด event ทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย
ฝึกงานด้านการตลาดหางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 11/10/2562

หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี