นนทบุรี นนทบุรี เมืองนนทบุรี หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นนทบุรี นนทบุรี เมืองนนทบุรี หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นนทบุรี นนทบุรี เมืองนนทบุรี หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นนทบุรี นนทบุรี เมืองนนทบุรี หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นนทบุรี Ø
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 5612 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 108849

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายขายการตลาด

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายขายการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางรักน้อย
1.บริหารลูกค้าเพื่อให้ได้ซึ่งยอดขายตามเป้าหมาย
2.จัดทำเอกสารที่เกียวกับงานขาย ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ ใบส่งของ ฯลฯ
4.นำเสนอขายสินค้าและการให้บริการด้านการขายได้ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า (ออกพบลูกค้านอกสถานที่ได้)
5.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
6.วิเคราะห์การขายและการตลาดในโปรเจคต่างๆได้
7.ทำการตลาด Online
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107962

ตำแหน่งงานว่างผู้บริหารงานบริการตัวถังและสี(SA รับรถ)

ตำแหน่งงานว่างผู้บริหารงานบริการตัวถังและสี(SA รับรถ)

งานประจำ : เงินเดือน 13,000-15,000

งานประจำ : 13,000-15,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
ดำเนินการต้อนรับลูกค้าแจ้งซ่อมตัวถังและสี, ส่งมอบ, ติดตามงานซ่อม ประสานงานกับบริษัทประกันภัยรถยนต์ สามารถอธิบาย รายละเอียด งานซ่อมและมีความรู้ เบื่องต้นในอาการที่มีปัญหา

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107959

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายรถยนต์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายรถยนต์

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือน+commission

งานประจำ : เงินเดือน+commission นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
ที่ปรึกษางานขายแก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อรถยนต์ TOYOTA สนับสนุนงานขายและปิดการขายตามเป้าหมายของบริษัทฯ

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107954

ตำแหน่งงานว่างช่างยนต์ ด่วน

ตำแหน่งงานว่างช่างยนต์ ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-15,000

งานประจำ : 10,000-15,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
-การซ่อมบำรุง การรักษาเครื่องยนต์
-ให้คำปรึกษาในการดูแลรักษาเครื่องยนต์
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107951

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ(ซ่อมบำรุง)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ(ซ่อมบำรุง)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
-จัดทำเอกสารสรุปและเปิด PRPO สั่งซื้อวัสดุ/อุปกรณ์
-จัดการรับและควบคุม Stock
-บันทึกข้อมูลและรายงานสรุปข้อมูล
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107956

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน /แคชเชียร์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน /แคชเชียร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
รับผิดชอบการรับ-จ่ายเงิน , ออกใบเสร็จรับเงิน, จ่ายเงินสดย่อย , ด้านการบริการลูกค้า
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 30 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 107961

ตำแหน่งงานว่างผู้บริหารงานบริการ(รับรถ)

ตำแหน่งงานว่างผู้บริหารงานบริการ(รับรถ)

งานประจำ : เงินเดือน 13,000-15,000

งานประจำ : 13,000-15,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
ดำเนินการต้อนรับลูกค้าแจ้งซ่อม, ส่งมอบ, ติดตามงานซ่อม สามารถอธิบาย รายละเอียด งานซ่อมและมีความรู้ เบื่องต้นในอาการที่มีปัญหา


หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107957

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดส่งอะไหล่

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดส่งอะไหล่

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
ขับรถจัดส่งอะไหล่

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108969

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ-งานเงิน (Building Officer) MRT-เพชรบุรี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ-งานเงิน (Building Officer) MRT-เพชรบุรี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี เมืองนนทบุรี สวนใหญ่
• สรุปค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ เช่น ค่าน้ำ, ค่าไฟ, ค่าจอดรถ ฯลฯ ของผู้เช่า เพื่อส่งเข้า Head Office ออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บในแต่ละเดือน
• จัดส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้เช่า
• โทรสอบถามรับเช็ค พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน
• ติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระเมื่อถึงกำหนดชำระเงิน
• ออกหนังสือเตือนเมื่อผู้เช่าค้างชำระเกินกำหนด
• .จัดทำสรุปรายงานการรับเงินประจำวัน
• นำเช็คฝากธนาคาร
• จัดทำสรุปรายงานการรับเงินประจำวัน
• รับวางบิลจาก Supplier
• ตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหนี้จาก Supplier เพื่อจัดทำเช็ค
• จัดทำ Invo
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107949

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-30,000

งานประจำ : 15,000-30,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
-ดูแลการสื่อสาร และกิจกรรมทางการขายผ่านสื่อ Social Media ทุกช่องทาง เช่น Facebook,Line,Website
-จัดทำ contents และ วางแผนการสื่อสารผ่านSocial Media ทุกช่องทาง
-ให้คำแนะนำและคำปรึกษา แก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อรถยนต์
-ติดตามกลุ่มลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งใว้
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107952

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ(งานก่อสร้าง)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ(งานก่อสร้าง)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
1.ธุรการจัดซื้ออุปกรณ์-วัสดุก่อสร้าง
2.ธุรการเบิก-จ่ายค่างวดงานผู้รับเหมา
3.ติดต่อประสานงานกับทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กร
4.มีความคล่องตัวและมีความกระตือรือร้นในหน้าที่หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108883

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประกอบแว่น สาขา Big C สุขสวัสดิ์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประกอบแว่น สาขา Big C สุขสวัสดิ์

งานประจำ : เงินเดือน 9,900++

งานประจำ : 9,900++ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
หน้าที่หลัก บริการ และ ปรับดัด ฝนเลนส์ ประกอบแว่นตา บริษัท สอนงานให้
มี OT และ ได้รับค่าคอมมิชชั่น

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 30 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 107948

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประกันภัย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประกันภัย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
-โทรติดต่อลูกค้า เพื่อเสนอเบี้ยประกันให้กับลูกค้า
-จัดทำเอกสารเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์
-คำนวณเบี้ย ออกจดหมายเตือนต่ออายุ และสรุปรายงานการต่ออายุประกันภัยรถยนต์
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107960

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานการเงินอาวุโส

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานการเงินอาวุโส

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
ดูแลระบบและคุณภาพของงานภายในแผนก
- วางแผนและควบคุมการจัดทำประมาณการเงินสด
- จัดทำรายงานทางการเงิน
- เสนอข้อเสนอแนะด้านการเงิน
- บริหารการรับจ่ายเงิน
- บริหารบุคลากร
- วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี
- ประสานงานกับธนาคาร เรื่องดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107958

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานบุคคล(งานรักษาความปลอดภัย)

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานบุคคล(งานรักษาความปลอดภัย)

งานราชการ : เงินเดือน -

งานราชการ : - นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
ด้านการควบคุมงานรักษาความปลอดภัย
ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ
ด้านกฎหมายประกันสังคม
ด้านกฎหมายแรงงาน
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107947

ตำแหน่งงานว่างรับสมัครคนพิการ

ตำแหน่งงานว่างรับสมัครคนพิการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
- งานธุรการ หรือจัดการเอกสารทั่วไป
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107955

ตำแหน่งงานว่างProgrammer

ตำแหน่งงานว่างProgrammer

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
ออกแบบและพัฒนาระบบงาน Web Application และ Website ด้วยภาษาต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น PHP, HTML, JavaScript, AJAX, CSS, jQuery,Boostap หรืออื่นๆ มีประสบการณ์ในด้านฐานข้อมูล MySQL
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107950

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน รายวัน

งานประจำ : รายวัน นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
-ทำความสะอาดภายในสำนักงานและโชว์รูม
-สร้างบรรยากาศ จัดสถานที่ให้เหมาะสม สะอาดเรียบร้อย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 30 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 107953

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถผู้บริหาร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
-รับผิดชอบในการขับรถผู้บริหาร
-ช่วยเหลือ ดูแลผู้บริหาร
-ดูแลบำรุงรักษารถยนต์เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108839

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประกอบแว่น สาขา หอแว่น นครินทร์ ( Max Value ศรีนครินทร์)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประกอบแว่น สาขา หอแว่น นครินทร์ ( Max Value ศรีนครินทร์)

งานประจำ : เงินเดือน 9,900++ คอมมิชชั่น

งานประจำ : 9,900++ คอมมิชชั่น นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
ให้บริการ ปรับ ตัด ดัดแว่นตา ฝนเลนส์ประกอบแว่น ที่เกี่ยวข้อง บริษัทสอนงานให้ ได้รับ OT และส่วนแบ่งคอมมิชชั่น
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี