นนทบุรี นนทบุรี ไทรน้อย หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นนทบุรี นนทบุรี ไทรน้อย หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นนทบุรี นนทบุรี ไทรน้อย หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นนทบุรี นนทบุรี ไทรน้อย หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นนทบุรี Ø
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 5612 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 107760

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน / Accounting & Finance Manager

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน / Accounting & Finance Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี ไทรน้อย คลองขวาง
1. รับผิดชอบในการจัดเตรียมรายงานทางการเงินรายเดือน รายไตรมาส รายปี
2. ตรวจทานความถูกต้องรายการบันทึกบัญชีทั่วไปให้ตรงตามรอบและถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯและกฎหมายภาษี
3. ดูแลงานในฝ่ายบัญชีและการเงิน การตั้งงบ การวางแผนและการปิดงบ
4. กำกับดูแลงานบัญชี AP, AR, cash receipt, GL
5. บริหารจัดการให้การทำงานของฝ่ายเกิดประสิทธิภาพ ปรับปรุงกระบวนการด้านการเงิน
6. รายงานการเงินประจำเดือน ปิดงบการเงินประจำปี การตรวจประเมินและประสานกับ auditor
7. ปฏิบัติงานโดยสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยว
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107774

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล MIS

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล MIS

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี ไทรน้อย คลองขวาง
- ดูแลแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT ต่างๆ ภายในบริษัทฯ
- ประสานงานกับฝ่ายเจ้าของโปรแกรมที่บริษัทฯ ใช้บริการ
- ติดตามข่าวสารด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ Server / System / Network โดยสม่ำเสมอ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107769

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี ไทรน้อย คลองขวาง
- จัดทำเอกสารการบันทึกบัญชี
- รายรับ – รายจ่าย - ภาษี
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107763

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประกันคุณภาพ QC

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประกันคุณภาพ QC

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ นนทบุรี ไทรน้อย คลองขวาง
ควบคุม ดูแล และติดตามงานสายการผลิต และงานสอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัดคุณภาพต่างๆ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107780

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการโครงการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี ไทรน้อย คลองขวาง
- จัดทำเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร
- ประสานงานกับภายในโครงการ และแผนกต่าง ๆในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107779

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคล (Payroll)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคล (Payroll)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี ไทรน้อย คลองขวาง
-เก็บข้อมูลสถิติ ขาด-ลา-มา-สาย
-สรุปวันทำงาน-วันลา-OT.เพื่อทำเงินเดือน
-รวบรวมติดตามเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำค่าจ้าง
-ติดต่อประสานงานแหล่งประกาศตำแหน่งว่างที่เหมาะสม
-งานอื่น ๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 30 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 107776

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเขียนแบบ (งานติดตั้งกระจก อลูมิเรียม)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเขียนแบบ (งานติดตั้งกระจก อลูมิเรียม)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-30,000

งานประจำ : 15,000-30,000 นนทบุรี ไทรน้อย คลองขวาง
- ออกแบบและตกแต่งภายใน งาน Shop งานป้าย ให้ตรงกับความตรงการ หรือ ตรงตาม concept ที่ลูกค้าต้องการ
- ควบคุมรวมถึงกระจายให้กับช่างติดตั้งงาน Shop
- ดูแลความเรียบร้อยของงานที่ทำเสร็จให้ตรงตามแบบที่วางไว้
- ออกพบลูกค้าเพื่อเสนองาน หรือ รับงานจากลูกค้า
- ติดต่อประสานงานกะบลูกค้าและฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรณ์
- ติดต่อประานงานกับทางฝ่ายขายเพื่อประเมิณราคาให้กับลูกค้า
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109658

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนประจำไซต์งาน

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนประจำไซต์งาน

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - นนทบุรี ไทรน้อย หนองเพรางาย
ตรวจสอบงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบ ประสานงานกับทางผู้รับเหมา และ เจ้าของโครงการ โฟร์แมนประจำไซต์งานก่อสร้าง
1.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
2.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
วงเล็บหลังใบสมัคร ว่าจะประจำไซด์งานไหน
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107761

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกประมาณราคา

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกประมาณราคา

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 บาท - 40,000 บาท

งานประจำ : 20,000 บาท - 40,000 บาท นนทบุรี ไทรน้อย คลองขวาง
- สามารถอ่านแบบ ถอดแบบงานก่อสร้างอาคารได้
- สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad เบื้องต้นได้
- มีประสบการณ์ในการถอดแบบประมาณราคาไม่ต่ำกว่า 2


หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107772

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกบัญชี

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี ไทรน้อย คลองขวาง
- บริหารและควบคุมงานบัญชีและการเงิน
- จัดเตรียมรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องและตามวิธีปฏิบัติงานที่ดี
- ลงรายการเอกสารการเบิกจ่ายใบสำคัญทางบัญชี รายรับ -รายจ่าย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายในสำนักงาน และตรวจสอบเอกสาร
- ดำเนินการตามระเบียบการจ่ายเงิน ควบคุมเงินสดย่อย และจัดทำใบเบิกชดเชยเงินสดย่อยของสำนักงานที่รับผิดชอบตามฝ่ายบัญชีและการเงินกำหนด
- จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่รับผิดชอบ
- ยื่นแบบ ภพ.30 ภงด 1 3 53
- ปิดงบการเงินและทำรายงานทางการเงิน
- หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107777

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประชาสัมพันธ์

งานประจำ : เงินเดือน 11,000-13,000

งานประจำ : 11,000-13,000 นนทบุรี ไทรน้อย คลองขวาง
1. รับ-โอน ต่อโทรศัพท์ ทั้งภายใน และภายนอก
2. สอบถามข้อมูลของผู้มาติดต่อประสานงาน และประสานงานแจ้งเจ้าหน้าที่ของแต่ละแผนก
3. ให้ข้อมูล และตอบคำถามเบื้องต้น
4. ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107762

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมงาน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมงาน

งานประจำ : เงินเดือน 35,000-45,000 บาท

งานประจำ : 35,000-45,000 บาท นนทบุรี ไทรน้อย คลองขวาง
- ปฏิบัติงาน ขับรถยนต์ส่วนกลางให้สำนักงาน ทุกวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ เวลา 8.30 - 18.10 น.
-
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 30 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 107775

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง นนทบุรี ไทรน้อย คลองขวาง
- เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
- เงินช่วยเหลือเยี่ยมพนักงานป่วย
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เงินช่วยเหลืออุปสมบท
- สวัสดิการกู้เงิน (ดอกเบี้ยต่ำ)
- สวัสดิการรถ รับ-ส่ง พนักงาน
- การสัมนาและฝึกอบอรมพัฒนาอย่างต่อเนี่อง
- ประกันชีวิตกลุ่มอุบัติเหตุ (บางตำแหน่ง)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เบี้ยเลี้ยงกรณีไปปฎิบัติงานต่างจังหวัด
- ค่าน้ำมันรถ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
- ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
- สวัสดิการชุดยูนิฟอร์ม 5 ชุด/ปี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ และกีฬาประจำปี
- ปรับเงิน และโบ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107764

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกผลิต

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์และ

งานประจำ : ตามประสบการณ์และ นนทบุรี ไทรน้อย คลองขวาง
- จัดการวางแผนงานในสายการผลิต
- สั่งงานและควบคุมการผลิตตามแผนงาน
- วิเคราะห์และป้องกันปัญหาการผลิต
- ควบคุมพนักงานในหน่วยงานให้สามารถทำงานเป็นทีมได้ดีและประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107778

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคุมเครื่อง CNC

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคุมเครื่อง CNC

งานประจำ : เงินเดือน 13,000-25,000

งานประจำ : 13,000-25,000 นนทบุรี ไทรน้อย คลองขวาง
มีประสบการณ์ในเครื่องกลึง CNC อย่างน้อย 1 ปี
สามารถอ่าน Drawing ได้
หากมีประสบการณ์ในด้าน QA/QC จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ


หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107765

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกสินค้าคงคลัง

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกสินค้าคงคลัง

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ นนทบุรี ไทรน้อย คลองขวาง
1.บันทึกยอดการตรวจนับสินค้า จัดเก็บและส่งมอบ ควบคุมวัตถุดิบในการเบิกจ่าย การตัดสต๊อก
2.ควบคุมและจัดทำรายงานตรวจเช็กสินค้าในสต๊อก
3.สรุปสต๊อกวุตถุดิบ เครื่องมือ, อะไหล่ และอุปกรณ์ทุกๆสิ้นเดือน
4.ควบคุ็มดูแลสินค้าในสต๊อกให้เพียงพอต่อความต้องการ ตรวจเช็คยอดเพื่อทำการสั่งซื้อ
5.ตรจเช็ค รับสินค้า จากผู้ขาย และรับเข้าคลังเมื่อผ่านการตรวจสอบจาก QC
ุ6.ตรวจเช็ค และจ่ายสินค้าให้แผนกต่างๆ ตามรายการเบิก
7.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107771

ตำแหน่งงานว่างจป.วิชาชีพ

ตำแหน่งงานว่างจป.วิชาชีพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี ไทรน้อย คลองขวาง
- ดูแลความปลอดภัยในการทำงานคนงานก่อสร้างของบริษัท
- จัดอบรมและให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่พนักงาน
- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องความปลอดภัย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107759

ตำแหน่งงานว่างDriver for Executive / พนักงานขับรถผู้บริหาร

ตำแหน่งงานว่างDriver for Executive / พนักงานขับรถผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน 13,000 บาท - 15,000 บาท

งานประจำ : 13,000 บาท - 15,000 บาท นนทบุรี ไทรน้อย คลองขวาง
โอ.ที. เช้า 06.00 น ถึง 08.00 น
ช่วงเช้า 08.00 น. ถึง 12.00 น.
ช่วงพัก 12.00 น. ถึง 13.00 น.
ช่วงบ่าย 13.00 น. ถึง 17.00 น.
โอ.ที. เย็น 17.30 น. เป็นต้นไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ขับรถโดยรักษากฎระเบียบความปลอดภัยทางถนนตลอดเวลา
- ตรงต่อเวลาและมาถึงสถานที่ที่กำหนดล่วงหน้าอย่างน้อย15 นาที
- มีความประพฤติและกิริยามารยาทดี และมีทัศนคติที่ชอบช่วยเหลือ
- รักษาความลับอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับการสนทนาหรือข้อมูลที่ได้ยินมาในระหว่างที่ทำหน้าที่ขับรถ
- จัดการดูแลและการบำรุงรักษารถ (เช่น การเปลี่ยน
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 107767

ตำแหน่งงานว่างช่างกระจก/ช่างอลูมิเนียม/ช่างผ้า/ช่างสี

ตำแหน่งงานว่างช่างกระจก/ช่างอลูมิเนียม/ช่างผ้า/ช่างสี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้่างบริ

งานประจำ : ตามโครงสร้่างบริ นนทบุรี ไทรน้อย คลองขวาง
- งานติดตั้งกระจอ-อลูมิเนียม
- งานประกอบแผ่น
- งานเก็บสีชิ้นงาน
- งานซิลิโคน
- อื่นๆ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109657

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งของ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ นนทบุรี ไทรน้อย หนองเพรางาย
ขับรถส่งวัสดุ / อุปกรณ์งานก่อสร้าง จากสำนักงานใหญ่ส่งตามหน้าไซน์งานที่กำหนด
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี