นนทบุรี บางกรวย บางคูเวียง หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นนทบุรี บางกรวย บางคูเวียง หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นนทบุรี บางกรวย บางคูเวียง หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นนทบุรี บางกรวย บางคูเวียง หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นนทบุรี Ø
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 5612 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 104989

ตำแหน่งงานว่างTele sales

ตำแหน่งงานว่างTele sales

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 + ค่าคอมมิชชั่น

งานประจำ : 15,000 + ค่าคอมมิชชั่น นนทบุรี บางกรวย บางคูเวียง
-แนะนำและขายสินค้าทางโทรศัพท์ / Facebook / Lind @ ของบริษัทฯ
-ดูแลตรวจสอบและตอบคำถามลูกค้าในFacebook / Lind @ ของบริษัทฯ
-ติดต่อลูกค้าที่เคยเข้ามาชมสินค้าเพื่อเสนอโปรโมชั่น / ขาย สินค้าใหม่ๆ ผ่านโทรศัพท์และทาง E-mail / Facebook / Lind @ ของบริษัทฯ
-สามารถอ่าน เขียน และ สื่อสารภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น
-อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 104987

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการขาย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการขาย

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 17,000 บาท

งานประจำ : 15,000 - 17,000 บาท นนทบุรี บางกรวย บางคูเวียง
- สรรหาข้อมูลในธุรกิจเดียวกัน อาทิ ผลิตภัณฑ์ แผนการตลาด ราคาสินค้า มาเปรียบเทียบ เพื่อนำข้อมูลมาทำการวิเคราะ์ห์สภาพการตลาด/ขาย
- นำผลการวิเคราะห์ฯ เสนอต่อผู้บริหาร ในแง่มุมที่เป็นประโยชน์ สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ ในเชิงธุรกิจขององค์กร
- จัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหาร
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 104982

ตำแหน่งงานว่างSocial Media Admin

ตำแหน่งงานว่างSocial Media Admin

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไปขึ้นอ

งานประจำ : 15,000 บาทขึ้นไปขึ้นอ นนทบุรี บางกรวย บางคูเวียง
1. ลงสินค้า , โปรโมทสินค้า , โปรโมทเว็บไซส์ สร้างContent ทุกช่องทางOnline ตามที่ได้รับหมอบหมาย ผ่านสื่อ Social Media
2. วางแผนและจัดทำ Content Calendar, แคปชั่น ในแต่ละเดือน ผ่านสื่อ Social Media (FB/IG/LINE)
3. สร้างเนื้อหาและบทความ ประกอบการโฆษณประชาสัมพันธ์ ผ่าน Social Media เพื่อส่งเสริม SEM
4. ประสานงานกับทีมงาน เช่น Graphics Designer / Sales / Marketing เพื่อนำเสนอเนื้อห้า
ให้ตอบโจทย์และตรงตามวัตถุประสงค์ของแบรนด์
5. ทำ SOE วิเคราะห์ Google Analytic, ประเมินโฆษณา Face book และอื่น
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 104985

ตำแหน่งงานว่างSales (สาขาภูเก็ต)

ตำแหน่งงานว่างSales (สาขาภูเก็ต)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 30,000 + คอมมิชชั่น

งานประจำ : 15,000 - 30,000 + คอมมิชชั่น นนทบุรี บางกรวย บางคูเวียง
- สรรหาลูกค้าและติดต่อลูกค้าทั้งเก่าและใหม่
- เป็นตัวแทนขายสินค้าเครื่องครัวอุตสาหกรรม
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
- กระชับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและลูกค้า
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 104986

ตำแหน่งงานว่างSales

ตำแหน่งงานว่างSales

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ นนทบุรี บางกรวย บางคูเวียง
- ติดต่อลูกค้าเก่า และสรรหาลูกค้าใหม่ พร้อมขยายตลาดกลุ่มลูกค้าใหม่
- เป็นตัวแทนขายสินค้า เครื่องครัวอุตสาหกรรม
- กระชับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า
- อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 104983

ตำแหน่งงานว่างพนักงานช่าง QC

ตำแหน่งงานว่างพนักงานช่าง QC

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท

งานประจำ : 15,000 - 20,000 บาท นนทบุรี บางกรวย บางคูเวียง
- ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ / ชิ้นงาน ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า
- รายงานผลการตรวจสอบประจำวันให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และ แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบในกรณีที่พบสิ่งผิดปกติระหว่างการตรวจสอบ
- รับผิดชอบงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือ, อุปกรณ์ และระบบต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
-อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 104984

ตำแหน่งงานว่างExport Sales

ตำแหน่งงานว่างExport Sales

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป ตามประส

งานประจำ : 20,000 ขึ้นไป ตามประส นนทบุรี บางกรวย บางคูเวียง
- ติดต่อประสานกับลูกค้าต่างชาติ ( Support Dealer )
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เช่น ใบเสนอราคา และอื่นๆ ที่ลูกค้าต้องการ
- ประสานงานแทนเจ้าหน้าที่ขาย เมื่อฝ่ายขายไม่อยู่ในบริษัทฯ
- จัดทำใบเสนอราคา และติดตามความคืบหน้าของใบเสนอราคา
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 104979

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายออนไลน์ ( Online Sales )

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายออนไลน์ ( Online Sales )

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 -20,000 บาท

งานประจำ : 15,000 -20,000 บาท นนทบุรี บางกรวย บางคูเวียง
ดูแลช่องทางการขายทางออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆของบริษัท Facebook Line @ และอื่นๆ
ตอบคำถามและให้คำแนะนำเบื้องต้นกับลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าของบริษัท
นำเสนอแผนงาน โปรโมชั่น กิจกรรมที่ใช้ในช่องทางออนไลน์เพื่อกระตุ้นยอดขาย
วิเคราะห์ผลการดำเนินงานการขายในช่องทางออนไลน์
จัดทำสรุปยอดขายประจำวันและประจำเดือน
ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 104980

ตำแหน่งงานว่างCorporate Chef

ตำแหน่งงานว่างCorporate Chef

งานนอกเวลา : เงินเดือน 40,000

งานนอกเวลา : 40,000 นนทบุรี บางกรวย บางคูเวียง
- สามารถทำอาหาร Fusion Food ได้
- สามารถใช้เครื่องครัวอุตสาหกรรม ( ที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม/ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม-เบเกอรี่ )ได้เป็นอย่างดี
- มีความคิดสร้างสรรค์ คิดสูตรเมนูอาหารใหม่ๆได้
- สามารถเป็นวิทยากรหรือสาธิตการทำอาหารจากอุปกรณ์เครื่องครัวได้เป็นอย่างดี
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 104988

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เขียนแบบ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เขียนแบบ

งานประจำ : เงินเดือน 17,000 - 20,000 (ตามประสบกา

งานประจำ : 17,000 - 20,000 (ตามประสบกา นนทบุรี บางกรวย บางคูเวียง
- ถอดและเขียนแบบ / Detail
- ออกสำรวจหน้างานเพื่อมาทำแบบ
- ดูหน้างานและเคลียร์แบบหน้างาน
- ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและรายงานความก้าวหน้าของงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
- เขียนแบบตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- ควบคุมงานก่อสร้างและงานโปรเจค
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 104981

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายประจำโชว์รูม

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายประจำโชว์รูม

งานประจำ : เงินเดือน 30,000

งานประจำ : 30,000 นนทบุรี บางกรวย บางคูเวียง
- ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และเสนอขายผลิตภัณฑ์ บริการลูกค้า เข้าพบลูกค้าและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย
- บริการแนะนำสินค้าและโปรโมรชั่นที่บริษัทกำหนด
- อำนวยความสะดวกในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 101808

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 11,000+ค่าอาหารกลางวั

งานประจำ : 11,000+ค่าอาหารกลางวั นนทบุรี บางกรวย บางคูเวียง
- ขับรถกระบะส่งสินค้าในกรุงเทพฯ-ปริมณฑลพร้อมพนักงานส่งสินค้า 1 คน
- ตรวจนับสินค้าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ก่อนนำส่งลูกค้า
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี