นนทบุรี บางบัวทอง หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นนทบุรี บางบัวทอง หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นนทบุรี บางบัวทอง หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นนทบุรี บางบัวทอง หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นนทบุรี Ø
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี


เลขที่ประกาศ : 081058

ช่างซ่อมบำรุง

ช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-20,000 บาท

งานประจำ : 15,000-20,000 บาท นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ
ควบคุมดูแลและบริหารการแพ็คกิ้งสินค้า
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080902

เจ้าหน้าที่รับผู้ป่วยใน(ADMISSION)

เจ้าหน้าที่รับผู้ป่วยใน(ADMISSION)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
1.รับจองห้องพัก
2.ประเมินค่ารักษาพยาบาล
3.ประสานงานกับญาติผู้ป่วย และบริษัทประกันชีวิต/บริษัททั่วไปเพื่อประกอบการประเมินค่ารักษาพยาบาล
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081059

พนักงานควบคุมเครื่องจักรงานป้าย

พนักงานควบคุมเครื่องจักรงานป้าย

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานประจำ : ตามความสามารถและ นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ
ควบคุมการใช้งานเครื่องจักรสำหรับงานป้าย เช่น เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท UV เครื่อง CNC
เครื่องเลเซอร์
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080904

เจ้าหน้าที่ล้างจาน

เจ้าหน้าที่ล้างจาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
- ทำหน้าที่ล้างทำความสะอาดภาชนะใส่อาหารผู้ป่วย จัดเก็บให้เรียบร้อย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080901

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
1.ต้อนรับผู้มารับบริการภายในโรงพยาบาล และให้ข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการของโรงพยาบาล
2. ทำหน้าที่เดินรับ-ส่ง คนไข้ไปยังแผนก OPD
3.ลงทะเบียน ทำประวัติให้กับผู้ป่วย พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลสิทธิทางการแพทย์ด้านต่างๆ ของผู้มารับบริการ
4.ประสานงาน อำนวยความสะดวก ให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด
5.ให้ข้อมูลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ที่มารับบริการ ให้คำแนะนำที่ตั้งของแผนกตรวจต่างๆ ภายในโรงพยาบาลให้ผู้รับบริการทราบ
6.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081061

หัวหน้าฝ่ายผลิต

หัวหน้าฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาท+เงินประเมิ

งานประจำ : 15,000 บาท+เงินประเมิ นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ
บริหารจัดการ วางแผนการทำงานของฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต
ดูแลเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ในฝ่ายผลิต
ควบคุมดูแลพื้นที่การทำงานให้อยู่ในหลัก 5 ส
ควบคุมดูแลงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
บริหารและควบคุมการจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้า
งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081060

พนักงานประสานงานขาย

พนักงานประสานงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-25,000 บาท

งานประจำ : 15,000-25,000 บาท นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ
-ประสานงานกับลูกค้าตั้งแต่การเสนอราคาจนถึงการนัดส่ง สินค้า รวมถึงการให้ข้อมูลและการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า
-ประสานงานแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในบริษัทฯ
-ทำรายงาน และเอกสารด้านการขาย
-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080905

เจ้าหน้าที่เวชระเบียน

เจ้าหน้าที่เวชระเบียน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
• จัดทำแฟ้มผู้ป่วยใหม่เรียกแฟ้มตรวจจากเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
• ลงทะเบียนรับคนไข้
• จัดทำเอกสารเพื่อการตรวจ
• ลงรหัสโรคและบันทึกวินิจฉัยโรค
• ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081063

พนักงานธุรการ-บัญชี

พนักงานธุรการ-บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-20,000 บาท

งานประจำ : 15,000-20,000 บาท นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ
จัดทำด้านเอกสารต่าง ๆ เปิดใบกำกับภาษี ทำใบวางบิล เงินสดย่อย ออกหนังสือหัก ณ ที่จ่าย ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกบริษัทฯ และงานที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081062

เจ้าหน้าที่ออกแบบคอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่ออกแบบคอมพิวเตอร์

งานประจำ : เงินเดือน 20,000

งานประจำ : 20,000 นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ
ทำแบบป้ายและประสานงานเรื่องแบบป้ายกับลูกค้า
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080507

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
- สรรหาพนักงานขององค์กร
- ดูแลสัญญาจ้างเอกสารพนักงานเริ่มงานใหม่
- ช่วยงานด้านแรงงานสัมพันธ์
-งานด้านเอกสารของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
-ดูแลการจัดหาและจ้างงานพนักงานออกบูธแสดงสินค้า
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080520

พนักงานธุรการ

พนักงานธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 15,000

งานประจำ : 12,000 - 15,000 นนทบุรี บางบัวทอง บางบัวทอง
1. คีย์บิลซื้อ บิลขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในระบบ
2. จัดเก็บเอกสาร และพิมพ์เอกสารที่ได้รับมอบหมาย
3. รับโทรศัพท์ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
4. งานเอกสารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. ทำงาน จันทร์ - เสาร์ 8.00-17.00 น.
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079675

พนักงานรักษาความปลอดภัย (หมู่บ้านปัญฐิญา แยกบางสีทอง นนทบุรี)

พนักงานรักษาความปลอดภัย (หมู่บ้านปัญฐิญา แยกบางสีทอง นนทบุรี)

งานประจำ : เงินเดือน 480 บาท/วัน

งานประจำ : 480 บาท/วัน นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-เงินทุนทดแทน
-เงินเบิกรายสัปดาห์1000บาท
-เงินเบิกค่าเช่าบ้าน 2000 บาท(บริษัทหาให้ด้วย)
-พักร้อนประจำปี/นักขัตฤกษ์2แรง
-เงินออก2วิค (จ่ายผ่านธนาคารกสิกรไทย)
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079705

หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย (บ.โตชิบา สนามบินน้ำ นนทบุรี )

หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย (บ.โตชิบา สนามบินน้ำ นนทบุรี )

งานประจำ : เงินเดือน 520 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 520 บาทขึ้นไป นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
หัวหน้าดูแลลูกน้องภายในบริษัท
เข้างาน กะเช้า 07.00-19.00 น. กะดึก 19.00-07.00 น.
(อาหาร+น้ำดื่ม ฟรี)
สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-เงินทุนทดแทน
-เงินเบิกรายสัปดาห์
-พักร้อนประจำปี
-เงินออก2วิค (จ่ายผ่านธนาคารกสิกรไทย)
-สำรองค่าที่พัก 1เดือนแรก
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079269

คนขับรถผู้บริหาร

คนขับรถผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน 410 บาท/วัน

งานประจำ : 410 บาท/วัน นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
ดูแลความสะอาด(ประจำบุญถาวร) เกษตร-นวมินทร์
ทำงาน 07-17.00 น. 6 วัน
ทำงาน 10.30-20.30 น. 6 วัน
สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-เงินทุนทดแทน
-เงินเบิกรายสัปดาห์แรก1,000บาท
-เงินเบิกค่าเช่าบ้าน2,000บาท
-นักขัตฤกษ์2แรง
-พักร้อนประจำปี
-อบรมฟรี
-เงินออก2วิค วันที่5กับ20 (จ่ายผ่านธนาคารกสิกร)
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078860

เจ้าหน้าที่เวชสถิติ

เจ้าหน้าที่เวชสถิติ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
• ตรวจสอบการลง Diagnosis ( ICD-10)ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
• ตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลข้อมูล สถิติ รายงานต่าง ๆ
ในโปรแกรมงานเวชระเบียนและสถิติ
• ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วย กรณี อุบัติเหตุ / ฉุกเฉิน / ส่งต่อ ผู้ป่วย
• ตรวจสอบข้อมูล การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
• ตรวจสอบข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยใน น้ำหนักสัมพัทธ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม DRGs กรณีที่มีค่าใช้จ่ายสูงตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs)
• งานอื่น ๆ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078864

พนักงานโอเปอเรเตอร์

พนักงานโอเปอเรเตอร์

งานประจำ : เงินเดือน 10,500 บ.

งานประจำ : 10,500 บ. นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
• รับโทรศัพท์สายโทรเข้า และสายโทรออก
• ติดต่อแพทย์และหน่วยงานภายนอกให้กับหน่วยงานต่าง ๆ

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078023

พนักงานรักษาความปลอดภัย (ถ.พหลโยธิน 14 กรุงเทพมหานคร)

พนักงานรักษาความปลอดภัย (ถ.พหลโยธิน 14 กรุงเทพมหานคร)

งานประจำ : เงินเดือน 488 บาทต่อวัน

งานประจำ : 488 บาทต่อวัน นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในคอนโด
มี 2กะ กะกลางวัน 07.00-19.00 น. กะกลางคืน 19.00-07.00 น.
สวัสดิการ :
- ประกันสังคม
- พักร้อนสูงสุด 6 วันต่อปี
- กองทุนทดแทน
-เงินเบิกค่าเช่าบ้านเดือนแรก2,000
-เงินเบิกสัปดาห์แรก1,000
-เงินออก2วิค (จ่ายผ่านธนาคารกสิกรไทย)
-นักขัตฤกษ์2แรง
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 077756

พนักงานรักษาความสะอาด (Gen Condo) คลอง 6 ธัญญะ ปทุมธานี

พนักงานรักษาความสะอาด (Gen Condo) คลอง 6 ธัญญะ ปทุมธานี

งานประจำ : เงินเดือน หัวหน้า 420 บาท/วัน พ

งานประจำ : หัวหน้า 420 บาท/วัน พ นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
ดูแลรักษาความสะอาดภายในคอนโด
เข้างาน 07.00-16.00 น. 10.00-19.00 น. (ทำงาน6 วัน/สัปดาห์)
สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-พักร้อนประจำปี
-เงินออก2รอบ (จ่ายผ่านธนาคารกสิกรไทย)
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 077659

พนักงานขียนเเบบ (DRAFTMAN)

พนักงานขียนเเบบ (DRAFTMAN)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง เเละ

งานประจำ : ตามโครงสร้าง เเละ นนทบุรี บางบัวทอง ละหาร
จัดทำ วางเเผนตรวจสอบ เเก้ไขDrawing ต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านการผลิต ออกเเบบเเละสามารถเดินทางสำรวจพื้นที่เพื่อการทำงานได้ จัดทำรายงานเเละอื่นๆตามมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 24 วันที่ผ่านมา

หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี