นนทบุรี บางบัวทอง หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นนทบุรี บางบัวทอง หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นนทบุรี บางบัวทอง หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นนทบุรี บางบัวทอง หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นนทบุรี Ø
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 5218 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 109607

ตำแหน่งงานว่างแรงงานผลิต/ติดตั้ง

ตำแหน่งงานว่างแรงงานผลิต/ติดตั้ง

งานประจำ : เงินเดือน 10000-13000

งานประจำ : 10000-13000 นนทบุรี บางบัวทอง ละหาร
-ตัดประกอบกระจกอลูมิเนียม
-ติดตั้งกระจกอลูมิเนียม
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108456

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เวชระเบียน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เวชระเบียน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
• จัดทำแฟ้มผู้ป่วยใหม่เรียกแฟ้มตรวจจากเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
• ลงทะเบียนรับคนไข้
• จัดทำเอกสารเพื่อการตรวจ
• ลงรหัสโรคและบันทึกวินิจฉัยโรค
• ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108458

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถโรงพยาบาล

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถโรงพยาบาล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
1.จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
2.ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ถูกต้องและรวดเร็ว ตรงเวลา
3.สามาารถดูแลเครื่องยนต์ได้เบื้องต้น
4.รู้จักเส้นทางในนนทบุรี-กรุงเทพมหานคร
5.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108462

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผู้ช่วยพยาบาล (SA)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผู้ช่วยพยาบาล (SA)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
• ตรวจนับอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ประจำวันภายในหน่วยงานให้ครบถ้วนและเพียงพอที่จะใช้ได้เสมอจัดเตรียม จัดเก็บ ตรวจสอบและดูแล รักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
• ช่วยงานพยาบาลและแพทย์ตามที่ได้รับมอบหมาย
• ให้การตอนรับผู้ป่วยด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม
• ปฏิบัติงานด้านการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มารับการตรวจวินิจฉัย
• ทำการรับนัด ออกใบนัด เช็คสิทธิ์ ซักประวัติ เตรียมตัวผู้ป่วยเข้ารับการตรวจวินิจฉัย
• ช่วยเหลือการทำงานของพยาบาลตลอดจนสังเกตอาการและดูแลผู้ป่วยจนได้รับการตรวจเสร็จสิ้น
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108466

ตำแหน่งงานว่างรับสมัครพนักงานแนะนำApplication การใช้ธุรกรรมการเงินบนมือถือ ประจำธนาคาร จังหวัดสระบุรี ด่วนมากๆ

ตำแหน่งงานว่างรับสมัครพนักงานแนะนำApplication การใช้ธุรกรรมการเงินบนมือถือ ประจำธนาคาร จังหวัดสระบุรี ด่วนมากๆ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
1.จ่ายยาแก่ลูกค้า ตามใบสั่งยาที่ได้รับจากแพทย์
2.ให้คำแนะนำการใช้ยาแก่ลูกค้า รวมทั้งตอบปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา
3.ตรวจสอบจำนวน ปริมาณยาที่มีอยู่แต่ละชนิด ให้มีเพียงพอต่อการใช้งาน
4.ควบคุมการจ่ายยาที่เป็นอันตราย ยาที่มีผลออกฤทธิ์ทางจิตประสาท
5.ติดตามผลการใช้ยาใหม่ วิเคราะห์ผลเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงการใช้ยา
6.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109606

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าช่างติดตั้ง

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าช่างติดตั้ง

งานประจำ : เงินเดือน วันละ 500-600 ต่อวัน

งานประจำ : วันละ 500-600 ต่อวัน นนทบุรี บางบัวทอง ละหาร
1.ควบคุม สั่งงานและดูแล ทีมงานช่างติดตั้ง ให้ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
2.Survey และ วัดตัวเลขช่องปูนที่หน่วยงานเบื้องต้น
3.ขับรถยนต์พาทีมงานช่างไปทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4.ตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์สำหรับการติดตั้งและแจ้งผู้ควบคุมงาน
5.ตรวจสอบความถูกต้องของชุดงานที่ติดตั้ง
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 108465

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยพยาบาล (PN)

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยพยาบาล (PN)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
• ให้ความช่วยเหลือ แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย ภายใต้การควบคุมดูแลของพยาบาลวิชาชีพ
• จัดเตรียมอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้พร้อมใช้งาน
• ดูแลสถานที่แวดล้อม ตามมาตรฐานของหน่วยงานและที่โรงพยาบาลกำหนด
• ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107756

ตำแหน่งงานว่างธุรการเซลล์

ตำแหน่งงานว่างธุรการเซลล์

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 17,000

งานประจำ : 15,000 - 17,000 นนทบุรี บางบัวทอง ละหาร
- รับ Order จากลูกค้า
- ประสานงานกับลูกค้า
- จัดทำเอกสาร คีย์ข้อมูล
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108460

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เวรเปล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เวรเปล

งานประจำ : เงินเดือน 10000-10500

งานประจำ : 10000-10500 นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
1.เคลื่อนย้ายคนไข้ เข็นรถคนไข้
2.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108461

ตำแหน่งงานว่างผู้ตรวจการพยาบาล นอกและในเวลา (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างผู้ตรวจการพยาบาล นอกและในเวลา (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
ประสานงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริการพยาบาลและบริการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ในช่วงในและนอกเวลาทำการ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108457

ตำแหน่งงานว่างนักรังสีเทคนิค ***ด่วน***

ตำแหน่งงานว่างนักรังสีเทคนิค ***ด่วน***

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
•ตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ และเครื่องมืออุปกรณ์สำคัญของแผนกให้มีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพดีสม่ำเสมอ
•จัดนำผู้ป่วยและถ่ายภาพเอกซเรย์ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
•ให้การดูแลผู้ป่วยทั้งก่อนรับบริการขณะรับบริการและหลังรับบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ
•ตรวจสอบคุณภาพของภาพทางรังสีก่อนส่งภาพเพื่อให้รังสีแพทย์รายงานผล

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109605

ตำแหน่งงานว่างช่าง(ติดตั้ง)

ตำแหน่งงานว่างช่าง(ติดตั้ง)

งานประจำ : เงินเดือน วันละ 400-500 ต่อวัน

งานประจำ : วันละ 400-500 ต่อวัน นนทบุรี บางบัวทอง ละหาร
1. Survey และ วัดตัวเลขช่องปูนที่่หน่วยงานเบื้องต้น
2. ติดตั้งชุดงานตามคุณภาพ และ มาตรฐาน ของบริษัทฯ
3.ดูแลรักษาชุดงาน และเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงาน
4. ปฏิบัติงานโดยยึดหลักความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด
5. รายงานผลการทำงานต่อหัวหน้าช่าง หรือ ผู้ควบคุมงาน
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 108467

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงาน

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงาน

ฝึกงาน : เงินเดือน -

ฝึกงาน : - นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
รับนักศึกษาฝึกงาน เข้ามาฝึกงานด้านต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108459

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
1.ร่วมตรวจความปลอดภัยในที่ทำงาน หาอุปกรณ์ความปลอดภัยให้พนักงาน
2. เก็บสถิติอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย
3. จัดประชุม ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านความปลอดภัย
4. ดูแลระบบรักษาความปลอดภัย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 103369

ตำแหน่งงานว่างAppilcation Support

ตำแหน่งงานว่างAppilcation Support

งานประจำ : เงินเดือน 12000 - 13000

งานประจำ : 12000 - 13000 นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
1. บริการให้คำปรึกษาระบบ Application และ Software ที่ใช้อยู่รวมถึงแนะนำระบบ วิธิการ และขั้นตอนการทำงาน
2. ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ทางด้าน Application และ Software
3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 103246

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า 4 ตำแหน่ง

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า 4 ตำแหน่ง

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 - 25,000++ / ตามความสา

งานประจำ : 10,000 - 25,000++ / ตามความสา นนทบุรี บางบัวทอง พิมลราช
ติดตั้งระบบเครื่องทำความเย็น ระบบไฟฟ้า ตามแบบที่หัวหน้ามอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 103022

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความปลอดภัย(รปภ.)บ.เอ็น เอส เอส ที(NSST) (ใกล้คลองเจ็ก สุเหร่าแดง ไทรน้อย นนทบุรี)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความปลอดภัย(รปภ.)บ.เอ็น เอส เอส ที(NSST) (ใกล้คลองเจ็ก สุเหร่าแดง ไทรน้อย นนทบุรี)

งานประจำ : เงินเดือน 480 บาท/วัน

งานประจำ : 480 บาท/วัน นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
ดูแลรักษาความปลอดภัย ในคอนโด
(2กะ) 07.00-19.00,19.00-17.00
เจ้าหน้าที่ 480 บาท/วัน

สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-เงินทุนทดแทน
-เงินเบิกสัปดาห์แรก1000
-เงินเบิกค่าเช่าบ้าน2,000
-พักร้อนประจำปี
-นักขัตฤกษ์2แรง
-เงินออก2วิค (วันที่5กับ20)
-อบรมฟรี
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 102889

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เขียนแบบโครงการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เขียนแบบโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์

งานประจำ : ตามโครงสร้างองค์ นนทบุรี บางบัวทอง ละหาร
1.เขียนแบบงานอลูมิเนียม-กระจก ของฝ่ายโครงการ
2.เขียนแบบ Shop Drawing, As-Built Drawing
3.ถอดปริมาณงานอลูมิเนียม-กระจก และ วัสดุอุปกรณ์
4.ออกแบบและพัฒนา Profile Aluminium
5.พัฒนาและปรับปรุงการเขียนแบบให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
6.ประสานกับ Supplier เรื่องเทคนิคและข้อมูลของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน
7.ประสานงานทางด้านแบบกับภายในและภายนอก
8.จัดเตรียมแบบและวัสดุเพื่อการขออนุมัติ
9.ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 12 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 102882

ตำแหน่งงานว่างธุรการแผนกจัดซื้อ / จัดจ้าง

ตำแหน่งงานว่างธุรการแผนกจัดซื้อ / จัดจ้าง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์

งานประจำ : ตามโครงสร้างองค์ นนทบุรี บางบัวทอง ละหาร
1.จัดทำและประสานงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง, การเคลม และบริการต่างๆ
2.จัดทำใบสั่งซื้อจากใบขอซื้อที่อนุมัติแล้วพร้อมตรวจสอบราคาให้ตรงกับที่่ต่อรองไว้
3.เจรจาต่อรองกับ Supplier ด้านราคา, รายละเอียดสินค้าให้ได้ตามข้อกำหนด
4.ติดตามสถานะการสั่งซื้อและการจัดส่งเพื่อแจ้งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ
5.จัดเก็บเอกสาร ทั้งในรูปแบบ คอมพิวเตอร์ และ เอกสาร ตามระบบ
6.Update Status การทำงานในแผนกพร้อมจัดส่งรายงานประจำวัน
7.ขึ้นทะเบียนผู้ขาย, ผู้รับจ้าง พร้อมควบคุมเอกสารให้ถูกต้องตามระบบ
8.จัดทำการประเมินผู้ขาย, ผู
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 102537

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ นนทบุรี บางบัวทอง ละหาร
วางแผนการตลาด
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
วิเคราะห์ลูกค้า เบื้องต้น
จัดทำ/เก็บรวบรวมเอกสาร
สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ
สนับสนุนข้อมูลให้ฝ่ายขาย


หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 16 วันที่ผ่านมา

หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี