นนทบุรี บางบัวทอง หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นนทบุรี บางบัวทอง หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นนทบุรี บางบัวทอง หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นนทบุรี บางบัวทอง หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นนทบุรี Ø
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 79068 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 141883

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความปลอดภัย(รปภ) (บ.นานาพรรณการเกษตร ใกล้ร.พ.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความปลอดภัย(รปภ) (บ.นานาพรรณการเกษตร ใกล้ร.พ.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา)

งานประจำ : เงินเดือน หัวหน้าชุด550บาท/วั

งานประจำ : หัวหน้าชุด550บาท/วั นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
- ดูแลทำความเรียบร้อย ภายในบริษัท
- เข้ากะ 2 กะ 07.00-19.00 ,19.00-07.00 น.
สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-เงินทุนทดแทน
-เงินออก2วิค วันที่7 / วันที่22 (จ่ายผ่านธนาคารกสิกรไทย)
-พักร้อนประจำปี
-เงินเบิกสัปดาห์แรก1,000บาท
-เงินเบิกค่าเช่าบ้าน2,000บาท
-ที่พัก/อาหารกลางวัน (ระหว่างอบรม)
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141491

ตำแหน่งงานว่างพนักงานโอเปอเรเตอร์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานโอเปอเรเตอร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
• รับโทรศัพท์สายโทรเข้า และสายโทรออก
• ติดต่อแพทย์และหน่วยงานภายนอกให้กับหน่วยงานต่าง ๆ

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141490

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์

งานประจำ : เงินเดือน 10000-11000

งานประจำ : 10000-11000 นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
1.ให้บริการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้่ป่วยนอกที่นัดมาเจาะเลือด
2.ลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจของผู้รับบริการเข้าสู่ระบบห้องปฏิบัติการ
3.จัดเตรียมสิ่งส่งตรวจที่ส่งต่อและติดตามมารับสิ่งส่งตรวจกรณีเร่งด่วน
4.ติดตามผลการวิเคราะห์
5.จัดเก็บสำเนาใบ Request และใบรายงานผล Lab เป็นหมวดหมู่
6.เตรียมความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเจาะเลือดและในการปฏิบัติ
7.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141488

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยทันตแพทย์

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยทันตแพทย์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
1. ช่วยทันตแพทย์ในขณะรักษาให้เกิดความคล่องตัว ไม่ผิดพลาด โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน การปลอดเชื้อ
2. ให้คำแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก ขั้นตอนการรักษา และการปฏิบัติหลังการรักษาแก่ผู้มารับบริการ
3. มีความรู้เบื้องต้นในการเตรียมผู้ป่วยก่อนการรักษา ทำการนัดหมาย ประสานงาน ยืนยันการนัดหมายและจัดระบบการเข้ารับบริการ
4. บริหารจัดการ ครุภัณฑ์ทางทันตกรรม ให้เกิดประสิทธิผล เช่น ตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของเครื่องมือและครุภัณฑ์
5. ดูแลสถานที่ในให้บริการตามตามมาตรฐาน การปลอดเชื้อ
6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับหม
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141469

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ) ศูนย์รถ TOYOTA เอกนิมิตร รัตนาธิเบศธ์ (แยกบางพลู)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ) ศูนย์รถ TOYOTA เอกนิมิตร รัตนาธิเบศธ์ (แยกบางพลู)

งานประจำ : เงินเดือน 486 บ.

งานประจำ : 486 บ. นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
ดูแลความสงบภายใน ศุนย์รถ
มี2กะ 07.00-19.00 , 19.00-07.00

สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-กองทุนทดแทน
-พักร้อนประจำปี
-นักขัตฤกษ์2แรง
-เงินออก2วิค วันที่ 7,22 (ผ่านบัญชีกสิกรไทย)
-เงินเบิกสัปดาห์แรก1,000บาท
-เงินเบิกค่าเช่าบ้าน2,000บาท
-อบรมฟรี
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141383

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี/ธุรการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี/ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-18,000

งานประจำ : 12,000-18,000 นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ
งานเอกสาร จัดทำใบเสร็จรับเงิน ค่าใช้จ่าย ติดต่อประสานงาน
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 6 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 141192

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุยษ์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุยษ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
1. ดูแลเรื่องการอบรมทั้งภายในและภายนอก
2. งานเอกสารต่าง ๆ
3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140876

ตำแหน่งงานว่างนิติกร

ตำแหน่งงานว่างนิติกร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
1.ดูแลงานว่าความและดำเนินคดี ฟ้องร้องคดีความ บังคับคดี
2.งานบริการด้านกฎหมาย ให้คำปรึกษา ตรวจสอบหนังสือและสัญญาต่าง ๆ
และดำเนินคดีให้หน่วยงาน
3.ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติตามสัญญา กรณีการผิดเงื่อนไข ออกหนังสือ
ทวงถามฯ ตลอดจนเร่งรัด
4.งานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีพิเศษ


หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140819

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความสะอาด (เพลินจิต-ชิดลม ถ.สุขุมวิท กทม)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความสะอาด (เพลินจิต-ชิดลม ถ.สุขุมวิท กทม)

งานประจำ : เงินเดือน 331 บาท/วัน +เบี้ยขยั

งานประจำ : 331 บาท/วัน +เบี้ยขยั นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
ดูแลรักษาความสะอาดในส่วนสำนักงาน
เข้างาน 08.00-17.00 น.
ทำงาน 6วัน/สัปดาห์ (สลับหยุด)
สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-พักร้อนประจำปี
-เงินออก2วิค วันที่7กับ22(จ่ายผ่านธนาคารกสิกรไทย)
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140585

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความปลอดภัย(รปภ) (บ.เอส อาร์ ซี ใกล้แยกนพวงศ์ ปทุมธานี)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความปลอดภัย(รปภ) (บ.เอส อาร์ ซี ใกล้แยกนพวงศ์ ปทุมธานี)

งานประจำ : เงินเดือน 486 บาท

งานประจำ : 486 บาท นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
ดูแลความปลอดภัย/ตรวจสอบสัมภาระ/ร่างกายพนักงาน
เข้างาน 2 กะ 07.00-19.00-19.00-07.00 น.
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม
2.กองทุนทดแทน
3.นักขัตฤกษ์2แรง
4.พักร้อนประจำปี
5.เงินเบิกสัปดาห์แรก1,000บาท
6.เงินเบิกค่าเช่าบ้าน2,000บาท
7.เงินออก2วิค วันที่7กับ22(จ่ายผ่านธนาคารกสิกรไทย)
-อบรมฟรี
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140483

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความสะอาด(แม่บ้าน) (บ.เอ็มเจ เพ้นท์ แอนด์ เซอร์วิส ประตู้น้ำ-พระอินทร์ อยุธยา)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความสะอาด(แม่บ้าน) (บ.เอ็มเจ เพ้นท์ แอนด์ เซอร์วิส ประตู้น้ำ-พระอินทร์ อยุธยา)

งานประจำ : เงินเดือน 331 บาท/วัน + เบี้ยขย

งานประจำ : 331 บาท/วัน + เบี้ยขย นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
ทำความสะอาดภายในบริษัท
เข้างาน 08.00-17.00 น. ทำงาน จันทร์-เสาร์ (หยุดวันอาทิตย์)

สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-พักร้อนประจำปี
-เงินออก2วิค วันที่7-22 ผ่านบัญชีกสิกรไทย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140336

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความปลอดภัย บ. วีเวิร์ค (รังสิต) ด่วนๆ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความปลอดภัย บ. วีเวิร์ค (รังสิต) ด่วนๆ

งานประจำ : เงินเดือน 486 บาท/วัน

งานประจำ : 486 บาท/วัน นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในบริษัท
สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-เงินทุนทดแทน
-เงินเบิกค่าเช่าบ้าน2000บาท
-เงินเบิกสัปดาห์แรก1000บาท
-พักร้อนประจำปี
-นักขัตกฤกษ์2แรง
-อบรมฟรี
-เงินออก2วิค วันที่7กับ22 (ผ่านบัญชีกสิกรไทย)
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 23 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 140233

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความปลอดภัย(หญิง) (หอพักเปี่ยมสิริ ถ.อรุณอัมรินทร์ ใกล้พาต้าปิ่นเกล้า กทม)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความปลอดภัย(หญิง) (หอพักเปี่ยมสิริ ถ.อรุณอัมรินทร์ ใกล้พาต้าปิ่นเกล้า กทม)

งานประจำ : เงินเดือน 486 บาท/วัน

งานประจำ : 486 บาท/วัน นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
ดูแลความเรียบร้อย ภายในหอพัก
เข้างาน 1 กะ 19.00-07.00 น. (ผู้หญิงเข้าเฉพาะกะกลางคืน)
พนักงาน 486 บาท/วัน
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม
2.กองทุนทดแทน
3.นักขัตฤกษ์2แรง
4.พักร้อนประจำปี
5.เงินเบิกสัปดาห์แรก1,000บาท
6.เงินเบิกค่าเช่าบ้าน2,000บาท
7.เงินออก2วิค วันที่7กับ22(จ่ายผ่านธนาคารกสิกรไทย)
-อบรมฟรี
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140089

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (กราฟฟิก)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (กราฟฟิก)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
1. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล
2. จัดทำป้ายต่าง ๆ ในโรงพยาบาล
3. ออกแบบโลโก้ แผ่นพับ
4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140031

ตำแหน่งงานว่างธุรการ/เลขานุการฝ่ายการแพทย์

ตำแหน่งงานว่างธุรการ/เลขานุการฝ่ายการแพทย์

งานประจำ : เงินเดือน 12000 - 13000

งานประจำ : 12000 - 13000 นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
- ประกาศรับสมัครหาแพทย์
- ตรวจสอบใบประกอบวิชาชีพของแพทย์
- จัดตารางเวรแพทย์
- รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับแพทย์
- เตรียมข้อมูลการประชุม และจัดเก็บเอกสารสำคัญของแพทย์
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 27 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139840

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

งานประจำ : เงินเดือน 14000 - 15000

งานประจำ : 14000 - 15000 นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
- จัดทำเอกสารเกี่ยวกับลูกหนี้ต่าง ๆ
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139627

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกบริการ / ผู้จัดการบริการ

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกบริการ / ผู้จัดการบริการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
1. มีความรู้ด้านงานบริการเกี่ยวการจัดร้านค้า จัดสถานที่ในการจัดประชุม งานรปภ. แม่บ้าน และงานติดต่อประสานงาน
2. มีทักษะและความสามารถด้านงานบริการ การติดต่อประสานงาน
3. ควบคุมกำกับดูแลหน่วยงานที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาล
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139574

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสวน บ.สินธรณี หลังศูนย์การค้าวิคตอเรีย (ใกล้บิกซีเพชรเกษม ถ.เพชรเกษม 69) ด่วนๆ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสวน บ.สินธรณี หลังศูนย์การค้าวิคตอเรีย (ใกล้บิกซีเพชรเกษม ถ.เพชรเกษม 69) ด่วนๆ

งานประจำ : เงินเดือน 350 บาท/วัน

งานประจำ : 350 บาท/วัน นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
ดูแลสวนประจำหมู่บ้าน ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (สลับหยุด)
เวลา 08.00 น.-17.00 น.
สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-เงินทุนทดแทน
-เงินเบิกรายสัปดาห์
-เงินกู้ยืม
-เงินณาปนกิจ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 139462

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ) บ.เพอร์เฟ็ค พาร์ค (ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศธ์) ซ.ไทรม้า ใกล้วัดเพลง นนทบุรี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ) บ.เพอร์เฟ็ค พาร์ค (ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศธ์) ซ.ไทรม้า ใกล้วัดเพลง นนทบุรี

งานประจำ : เงินเดือน 486 บาท/วัน

งานประจำ : 486 บาท/วัน นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
ดูแลรักษาความปลอดภัย ภายในโกดัง
สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-กองทุนทดแทน
-เงินเบิกสัปดาห์แรก1,000บาท
-เบิกค่าเช้าบ้าน2,000บาท
-พักร้อนประจำปี
-นักขัตฤกษ์2แรง
-เงินออก2วิค วันที่7กับ22 (จ่ายผ่านบัญชีกสิกรไทย)
-อบรมฟรี

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139478

ตำแหน่งงานว่างธุรการ

ตำแหน่งงานว่างธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 10000-13000

งานประจำ : 10000-13000 นนทบุรี บางบัวทอง โสนลอย
ช่วยงานฝ่ายบุคคล ในเรื่องเอกสารต่างๆ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี