นนทบุรี บางบัวทอง หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นนทบุรี บางบัวทอง หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นนทบุรี บางบัวทอง หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นนทบุรี บางบัวทอง หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นนทบุรี Ø
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 413 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 098778

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ICN

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ICN

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
• จัดทำนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และวิธีปฏิบัติ ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
• กำกับและติดตามการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ของพยาบาลป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
• สอบสวนการระบาดและยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล รวมทั้งโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ
• รวบรวม วิเคราะห์ และรายงานตัวชี้วัด ประเด็นปัญหาที่พบ ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนรายงานการทำการวิเคราะห์สาเหตุรากในกรณีที่เป็น Sentinel event
• ประเมินความเหมาะสมของน้ำยาทำลายเชื้อ ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์
• จัดการนิเทศ และอบรม ด
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 097828

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
1.ร่วมตรวจความปลอดภัยในที่ทำงาน หาอุปกรณ์ความปลอดภัยให้พนักงาน
2. เก็บสถิติอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย
3. จัดประชุม ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านความปลอดภัย
4. ดูแลระบบรักษาความปลอดภัย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097830

ตำแหน่งงานว่างช่างเครื่องมือแพทย์

ตำแหน่งงานว่างช่างเครื่องมือแพทย์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
1.ซ่อมบำรุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ทางแพทย์
2.จัดเก็บประวัติการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์
3.รายงานสภาพลักษณะหรืออุปกร์ที่ชำรุดหรือความเสียหายต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้เกี่ยวข้อง
4.แก้ไขปัญหาฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้กับระบบต่าง ๆ

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097833

ตำแหน่งงานว่างนักเทคนิคการแพทย์

ตำแหน่งงานว่างนักเทคนิคการแพทย์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
1. ทำการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ควบคุมคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. บำรุงรักษาเครื่องมือ / อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์
4. ตรวจสอบให้มีน้ำยา หรือ เลือด มีเพียงพอต่อการใช้งาน
5. เข้าร่วมประชุม และรับนโยบายจาก
5.1 แผนกห้องปฏิบัติการ นำสู่การปฏิบัติ และรายงานความคืบหน้า หรือผลการปฏิบัติให้หน.แผนกรับทราบ
5.2 ทีมสหสาขาวิชาชีพที่ได้รับมอบหมาย นำสู่การปฏิบัติ และรายงานความคืบหน้า หรือผลการปฏิบัติให้หน.แผนกรับทราบ
6. เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097834

ตำแหน่งงานว่างการตลาด ออนไลน์

ตำแหน่งงานว่างการตลาด ออนไลน์

งานประจำ : เงินเดือน 20000 - 30000

งานประจำ : 20000 - 30000 นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
1.ดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤติในทุกระบบ แผนกผู้ป่วยหนักสามารถให้การดูแลและเฝ้าระวังการรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการทำหัตถการพิเศษ
2.กำหนดแนวทางการดูแลผู้ป่วยวิกฤตแต่ละระบบ
3.วิเคราะห์สถานการณ์ผู้ป่วยแต่ละรายเพื่อวางแผนดูแลอย่างต่อเนื่อง
4.ให้ข้อมูลอย่างน้อยวันละครั้งเพื่อลดวิกฤตกังวล
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097293

ตำแหน่งงานว่างจนท.เวรเปล

ตำแหน่งงานว่างจนท.เวรเปล

งานประจำ : เงินเดือน 9000

งานประจำ : 9000 นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
• ให้บริการผู้ป่วย เข็นรถนั่งและรถนอนให้ผู้ป่วย
• เคลื่อนย้ายผู้ป่วย
• ออกหน่วยกู้ชีพนอกสถานที่
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 16 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 097356

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความปลอดภัย(รปภ) ใกล้เดอะมอล ท่าพระ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความปลอดภัย(รปภ) ใกล้เดอะมอล ท่าพระ

งานประจำ : เงินเดือน 488 บาท

งานประจำ : 488 บาท นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
-ดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อย ภายในบริษัท
-ดูแลความเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยภายในบริษัท
อยู่เฉพาะกะกลางคืน 1 คน 07.00-19.00 ,19.00-07.00 น.
สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-เงินทุนทดแทน
-เงินออก2วิค วันที่5 / วันที่20 (จ่ายผ่านธนาคารกสิกรไทย)
-พักร้อนประจำปี/นักขัตฤกษ์2แรง
-เงินเบิกรายสัปดาห์1,000บาท
-เงินเบิกค่าเช่าบ้าน2,000บาท
-อบรมฟรี
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097357

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความปลอดภัย (คอนโด เดอะเลกาซี่ ลาดพร้าว ซ.8 กทม)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความปลอดภัย (คอนโด เดอะเลกาซี่ ลาดพร้าว ซ.8 กทม)

งานประจำ : เงินเดือน 480 บาท/วัน หัวหน้าช

งานประจำ : 480 บาท/วัน หัวหน้าช นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
ดูแลความปลอดภัยภายในคอนโด
เข้างาน2กะ 07.00-19.00 , 19.00-07.00 (หัวหน้าชุดเข้าเฉพาะกะกลางวัน)
สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-นักขัตฤกษ์2แรง
-พักร้อนประจำปี
-เงินออก2วิค
-เงินเบิกรายสัปดาห์1,000บาท
-เงินเบิกค่าเช่าบ้าน2,000บาท
-อบรมฟรี
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096984

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เขียนแบบ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เขียนแบบ

งานประจำ : เงินเดือน 12500-17500

งานประจำ : 12500-17500 นนทบุรี บางบัวทอง ละหาร
เขียน Shop Drawing , Machine Drawing และ Assembly Drawing ภายได้คำสั่งและการควบคุมงานของหัวหน้างาน
แก้ไขแบบตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด
แก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคและด้านอื่นๆที่เกิดขึ้นในแผนก
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096571

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความสะอาด (บ.เจนเนอรัล สามโคก ปทุมธานี) ด่วน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความสะอาด (บ.เจนเนอรัล สามโคก ปทุมธานี) ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน 407 บาท/วัน

งานประจำ : 407 บาท/วัน นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
ดูแลรักษาความสะอาดภายในสำนักงาน
เข้างาน 07.00-17.00 น.
ทำงานจันทร์-เสาร์ (หยุดวันอาทิตย์)
347+OT.1ชม 60 บาท/วัน
สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-พักร้อนประจำปี
-เงินออก2วิค (จ่ายผ่านธนาคารกสิกร)
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096570

ตำแหน่งงานว่างพนักงานดูแลสวน ประจำ บ.สกีแอนด์สกรีน (เพชรเกษม ซ.81 ถ.เลียบคลองภาษี ใกล้สน.หนองแขม)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานดูแลสวน ประจำ บ.สกีแอนด์สกรีน (เพชรเกษม ซ.81 ถ.เลียบคลองภาษี ใกล้สน.หนองแขม)

งานประจำ : เงินเดือน 380 บาท/วัน

งานประจำ : 380 บาท/วัน นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
-ดูแลสวนภายในคลินิค (ตัดหญ้า ตัดต้นไม้ รดน้ำ ปลูกต้นไม้ เก็บใบไม้)
-เข้างาน 09.00-18.00 น
-ทำงาน จันทร์-เสาร์ (หยุดวันอาทิตย์)
สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-พักร้อนประจำปี
-เงินออก2วิค 5 กับ 20 (จ่ายผ่านธนาคารกสิกรไทย)
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096245

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความสะอาด(แม่บ้าน) บ. MEO ซ.กันตนา บางใหญ่ นนทบุรี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความสะอาด(แม่บ้าน) บ. MEO ซ.กันตนา บางใหญ่ นนทบุรี

งานประจำ : เงินเดือน 345 บาท/วัน

งานประจำ : 345 บาท/วัน นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
-ดูแลรักษาความสะอาด
เข้างาน 08.30-17.30 น (หยุดวันอาทิตย์)
สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-พักร้อนประจำปี
-เงินออก2วิค (จ่ายผ่านธนาคารกสิกรไทย)
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 23 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 095203

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความปลอดภัย(รปภ) ฟิวส์ คอนโด Feel Condo (ซ.จรัญสนิทวงศ์ 59 กทม)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความปลอดภัย(รปภ) ฟิวส์ คอนโด Feel Condo (ซ.จรัญสนิทวงศ์ 59 กทม)

งานประจำ : เงินเดือน 488 บาท/วัน

งานประจำ : 488 บาท/วัน นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
ดูแลความเรียบร้อยภายในคอนโด
เข้ากะ2กะ 07.00-19.00 น. ,19.00-07.00 น.

สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-เงินทุนทดแทน
-เงินเบิกรายสัปดาห์1000บาท
-เงินเบิกค่าเช่าบ้าน2,000บาท
-พักร้อนประจำปี
-นักขัตฤกษ์2แรง
-เงินออก2วิค(วันที่5กับ20)
-อบรมฟรี
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094090

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย (sale) ภาคใต้

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย (sale) ภาคใต้

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือน+คอมมิชช

งานประจำ : เงินเดือน+คอมมิชช นนทบุรี บางบัวทอง บางรักใหญ่
- ขายและแนะนำสินค้า เยี่ยมเยียนลูกค้าเป็นประจำ
- วางบิล และเก็บเงินลูกค้าเมื่อครบกำหนด
- ดูแล PC ในเขตที่รับผิดชอบ เยี่ยมเยียน PC, Training สินค้าให้ PC พร้อมทั้งให้คำปรึกษา โดยเดินทางไปแต่ละจังหวัดที่รับผิดชอบ
- ดูแลยอดขายเพื่อให้บรรลุถึง Target ที่วางไว้
- ประสานงานกับห้างฯ, PC และบริษัท เมื่อมีกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ
- สรรหาคัดเลือก PC ในกรณีที่ตำแหน่งงาน PC สาขานั้นๆว่างลง หรือกรณีห้างเปิดสาขาใหม่
- ลงพื้นที่แทน PC กรณีตำแหน่ง PC สาขานั้นๆว่าง
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094099

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งของ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-18,000 บาท

งานประจำ : 15,000-18,000 บาท นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ
ส่งสินค้าตามที่บริษัท กำหนด
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 093690

ตำแหน่งงานว่างผู้ควบคุมงานติดตั้งกระจกอลูมิเนียม

ตำแหน่งงานว่างผู้ควบคุมงานติดตั้งกระจกอลูมิเนียม

งานประจำ : เงินเดือน 13500-17500

งานประจำ : 13500-17500 นนทบุรี บางบัวทอง ละหาร
ควบคุมตรวจสอบแบบงานที่ใช้ในการติดตั้งให้ถูกต้อง
จัดทำรายการขออนุมัติเบิกวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อใช้ในการติดตั้ง
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 093691

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานขายและการตลาด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานขายและการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน 13500-17500

งานประจำ : 13500-17500 นนทบุรี บางบัวทอง ละหาร
วางแผนและดำเนินกลยุทธ์การตลาดระยะสั้นและระยะยาว เพื่อนำไปสู่การเติบโตและการขยายตัว การวางฐานลูกค้าที่คาดหวัง
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกียวข้อง
ประชาสัมพันธ์โฆษณาสินค้าเพื่อให้ภาพลักษณ์ของบริษัทฯไปสู่สายตาของผู้บริโภคให้ผู้บริโภค
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 093201

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความสะอาด บ.วีก้าบอล (นิคมอุตสาหกรรมบางปู สมุทรปราการ)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความสะอาด บ.วีก้าบอล (นิคมอุตสาหกรรมบางปู สมุทรปราการ)

งานประจำ : เงินเดือน 345 บาท/วัน

งานประจำ : 345 บาท/วัน นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
ดูแลรักษาความสะอาด บริเวณภายนอกโรงงาน
เข้างาน 07.00-16.00 น. (หยุดวันอาทิตย์)

สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-พักร้อนประจำปี
-เงินออก2วิค วันที่5 , 20 (ผ่านธนาคารกสิกร)

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 092368

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน ตามความเหมาะสม

งานประจำ : ตามความเหมาะสม นนทบุรี บางบัวทอง พิมลราช
ดูแลรถ ขับรถช่างติดตั้ง
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092266

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยสมุห์บัญชี (AR)

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยสมุห์บัญชี (AR)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
- จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้และออกจดหมายทวงหนี้

- ออกเอกสารใบลดหนี้

- จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ Receipt Voucher

- ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญรับจาก General Cashier บันทึกรหัสแยกตามประเภทบัญชี

- ติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้ที่ค้างชำระและจัดเก็บเงินให้ได้เร็วที่สุด

- ตรวจสอบเอกสารการชำระเงินจากลูกหนี้แต่ละราย พร้อมทั้งเอกสารนำส่ง General Cashier

- บันทึกบัญชี รายได้และตัดรายได้รับล่วงหน้าเป็นรายได้ตามงวดบัญชี

- จัดทำรายงานลูกหนี้ เงินประกันความเสียหายและรายได้รับล่วงหน้าประกอบงบการเงิน

- จัดทำร
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี