นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นนทบุรี Ø
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี


เลขที่ประกาศ : 080902

เจ้าหน้าที่รับผู้ป่วยใน(ADMISSION)

เจ้าหน้าที่รับผู้ป่วยใน(ADMISSION)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
1.รับจองห้องพัก
2.ประเมินค่ารักษาพยาบาล
3.ประสานงานกับญาติผู้ป่วย และบริษัทประกันชีวิต/บริษัททั่วไปเพื่อประกอบการประเมินค่ารักษาพยาบาล
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080904

เจ้าหน้าที่ล้างจาน

เจ้าหน้าที่ล้างจาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
- ทำหน้าที่ล้างทำความสะอาดภาชนะใส่อาหารผู้ป่วย จัดเก็บให้เรียบร้อย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080901

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
1.ต้อนรับผู้มารับบริการภายในโรงพยาบาล และให้ข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการของโรงพยาบาล
2. ทำหน้าที่เดินรับ-ส่ง คนไข้ไปยังแผนก OPD
3.ลงทะเบียน ทำประวัติให้กับผู้ป่วย พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลสิทธิทางการแพทย์ด้านต่างๆ ของผู้มารับบริการ
4.ประสานงาน อำนวยความสะดวก ให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด
5.ให้ข้อมูลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ที่มารับบริการ ให้คำแนะนำที่ตั้งของแผนกตรวจต่างๆ ภายในโรงพยาบาลให้ผู้รับบริการทราบ
6.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080905

เจ้าหน้าที่เวชระเบียน

เจ้าหน้าที่เวชระเบียน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
• จัดทำแฟ้มผู้ป่วยใหม่เรียกแฟ้มตรวจจากเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
• ลงทะเบียนรับคนไข้
• จัดทำเอกสารเพื่อการตรวจ
• ลงรหัสโรคและบันทึกวินิจฉัยโรค
• ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080507

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
- สรรหาพนักงานขององค์กร
- ดูแลสัญญาจ้างเอกสารพนักงานเริ่มงานใหม่
- ช่วยงานด้านแรงงานสัมพันธ์
-งานด้านเอกสารของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
-ดูแลการจัดหาและจ้างงานพนักงานออกบูธแสดงสินค้า
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079675

พนักงานรักษาความปลอดภัย (หมู่บ้านปัญฐิญา แยกบางสีทอง นนทบุรี)

พนักงานรักษาความปลอดภัย (หมู่บ้านปัญฐิญา แยกบางสีทอง นนทบุรี)

งานประจำ : เงินเดือน 480 บาท/วัน

งานประจำ : 480 บาท/วัน นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-เงินทุนทดแทน
-เงินเบิกรายสัปดาห์1000บาท
-เงินเบิกค่าเช่าบ้าน 2000 บาท(บริษัทหาให้ด้วย)
-พักร้อนประจำปี/นักขัตฤกษ์2แรง
-เงินออก2วิค (จ่ายผ่านธนาคารกสิกรไทย)
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079705

หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย (บ.โตชิบา สนามบินน้ำ นนทบุรี )

หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย (บ.โตชิบา สนามบินน้ำ นนทบุรี )

งานประจำ : เงินเดือน 520 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 520 บาทขึ้นไป นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
หัวหน้าดูแลลูกน้องภายในบริษัท
เข้างาน กะเช้า 07.00-19.00 น. กะดึก 19.00-07.00 น.
(อาหาร+น้ำดื่ม ฟรี)
สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-เงินทุนทดแทน
-เงินเบิกรายสัปดาห์
-พักร้อนประจำปี
-เงินออก2วิค (จ่ายผ่านธนาคารกสิกรไทย)
-สำรองค่าที่พัก 1เดือนแรก
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079269

คนขับรถผู้บริหาร

คนขับรถผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน 410 บาท/วัน

งานประจำ : 410 บาท/วัน นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
ดูแลความสะอาด(ประจำบุญถาวร) เกษตร-นวมินทร์
ทำงาน 07-17.00 น. 6 วัน
ทำงาน 10.30-20.30 น. 6 วัน
สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-เงินทุนทดแทน
-เงินเบิกรายสัปดาห์แรก1,000บาท
-เงินเบิกค่าเช่าบ้าน2,000บาท
-นักขัตฤกษ์2แรง
-พักร้อนประจำปี
-อบรมฟรี
-เงินออก2วิค วันที่5กับ20 (จ่ายผ่านธนาคารกสิกร)
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078860

เจ้าหน้าที่เวชสถิติ

เจ้าหน้าที่เวชสถิติ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
• ตรวจสอบการลง Diagnosis ( ICD-10)ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
• ตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลข้อมูล สถิติ รายงานต่าง ๆ
ในโปรแกรมงานเวชระเบียนและสถิติ
• ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วย กรณี อุบัติเหตุ / ฉุกเฉิน / ส่งต่อ ผู้ป่วย
• ตรวจสอบข้อมูล การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
• ตรวจสอบข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยใน น้ำหนักสัมพัทธ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม DRGs กรณีที่มีค่าใช้จ่ายสูงตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs)
• งานอื่น ๆ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078864

พนักงานโอเปอเรเตอร์

พนักงานโอเปอเรเตอร์

งานประจำ : เงินเดือน 10,500 บ.

งานประจำ : 10,500 บ. นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
• รับโทรศัพท์สายโทรเข้า และสายโทรออก
• ติดต่อแพทย์และหน่วยงานภายนอกให้กับหน่วยงานต่าง ๆ

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078023

พนักงานรักษาความปลอดภัย (ถ.พหลโยธิน 14 กรุงเทพมหานคร)

พนักงานรักษาความปลอดภัย (ถ.พหลโยธิน 14 กรุงเทพมหานคร)

งานประจำ : เงินเดือน 488 บาทต่อวัน

งานประจำ : 488 บาทต่อวัน นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในคอนโด
มี 2กะ กะกลางวัน 07.00-19.00 น. กะกลางคืน 19.00-07.00 น.
สวัสดิการ :
- ประกันสังคม
- พักร้อนสูงสุด 6 วันต่อปี
- กองทุนทดแทน
-เงินเบิกค่าเช่าบ้านเดือนแรก2,000
-เงินเบิกสัปดาห์แรก1,000
-เงินออก2วิค (จ่ายผ่านธนาคารกสิกรไทย)
-นักขัตฤกษ์2แรง
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 077756

พนักงานรักษาความสะอาด (Gen Condo) คลอง 6 ธัญญะ ปทุมธานี

พนักงานรักษาความสะอาด (Gen Condo) คลอง 6 ธัญญะ ปทุมธานี

งานประจำ : เงินเดือน หัวหน้า 420 บาท/วัน พ

งานประจำ : หัวหน้า 420 บาท/วัน พ นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
ดูแลรักษาความสะอาดภายในคอนโด
เข้างาน 07.00-16.00 น. 10.00-19.00 น. (ทำงาน6 วัน/สัปดาห์)
สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-พักร้อนประจำปี
-เงินออก2รอบ (จ่ายผ่านธนาคารกสิกรไทย)
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 077596

พนักงานรักษาความสะอาด (แม่บ้าน) เนชั่ลแนล โรงงานแป้ง (บางเลน นครปฐม) ด่วน

พนักงานรักษาความสะอาด (แม่บ้าน) เนชั่ลแนล โรงงานแป้ง (บางเลน นครปฐม) ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน 390 บาท/วัน

งานประจำ : 390 บาท/วัน นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
ดูแลรักษาความสะอาดภายในโรงงาน
เข้างาน 7.00-17.00 น. ทำงาน จันทร์-เสาร์ (อาทิตย์)
สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-พักร้อนประจำปี
-เงินออก2วิค วันที่5/20 (จ่ายผ่านธนาคารกสิกรไทย)
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076633

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
• บันทึกบัญชี
• กระทบยอดบัญชีที่เกี่ยวข้อง, กระทบยอดการ์ดลูกหนี้รายตัว, กระทบยอดภาษีขายในประเทศและต่างประเทศ และภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
• ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076350

พนักงานรักษาความปลอดภัย(รปภ.) บริษัท ชินะซัพพลาย จำกัด (ซ.ข้างโลตัส พระราม2)

พนักงานรักษาความปลอดภัย(รปภ.) บริษัท ชินะซัพพลาย จำกัด (ซ.ข้างโลตัส พระราม2)

งานประจำ : เงินเดือน 488 บาทต่อวัน

งานประจำ : 488 บาทต่อวัน นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
ดูแลคอนโดและบริเวณรอบๆคอนโดให้เรียบร้อย มี กะ1กะ (กลางคืน)
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076293

พนักงานธุรการ บัญชี

พนักงานธุรการ บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 16000+

งานประจำ : 16000+ นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
ทำงานเอกสารต่างๆ เอกสารทางบัญชี ออกบิล ติดต่องาน พิมพ์งาน คีย์ข้อมูลและอื่นๆตามที่มอบหมาย
เวลา ทำงาน 10.45 -19.00 จันทร์ ถึงเสาร์
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076011

ผู้ช่วยสมุห์บัญชีAP

ผู้ช่วยสมุห์บัญชีAP

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
1.การบริหารงานทางด้านบัญชี และการวางระบบงานบัญชีเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทุกขั้นตอน
2. ตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน
3. วางนโยบาย และวิธีดำเนินงานทางด้านงบประมาณ
4. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีต่าง ๆ ที่บันทึกไว้ในสมุดบัญชีรายวัน
5. สามารถปิดงบการเงินได้
6.ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของพนักงานที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076012

ผู้ช่วยกุ๊ก

ผู้ช่วยกุ๊ก

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
1.เตรียมอุปกรณ์ในการปรุงอาหาร
2.เตรียมอาหาร เป็นลูกมือในครัว
3.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075610

ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
1.ทำหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรด้านการพยาบาล
2.บริหารจัดการระบบสารสนเทศการพยาบาล
3.กำหนดนโยบายและทิศทางของการพยาบาล
4.กำหนดนโยบายและควบคุมกำกับการทำ Sub stock ยาเ เวชภัณฑ์ ประจำแผนกบริการพยาบาล และตรวจสอบการใช้-เบิกจ่าย
5.ส่งเสริมให้มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพทางการรักษาพยาบาล เป็นทีมนำในการเตรียมตรวจประเมินจากองค์การภายนอก
6.ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และควบคุมให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
7.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075614

หัวหน้าแผนกเวชระเบียน *****ด่วน*****

หัวหน้าแผนกเวชระเบียน *****ด่วน*****

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
1.ดูแลรับผิดชอบงานระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาลให้เป็นระบบ
2.ดูแลระบบคนไข้ที่มาใช้บริการกับทางโรงพยาบาล
3..หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี