นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นนทบุรี Ø
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี


เลขที่ประกาศ : 075832

พนักงานขาย

พนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือน +รางวัล

งานประจำ : เงินเดือน +รางวัล นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ
นำเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ ปิดการขาย ประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ และทำรายงานการขาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075821

Telesales

Telesales

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-35,000 บาท

งานประจำ : 15,000-35,000 บาท นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ
โทรศัพท์นำเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ และทำรายงานการขาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068657

ผู้ช่วยช่าง

ผู้ช่วยช่าง

งานประจำ : เงินเดือน ตามค่าจ้างขั้นต่

งานประจำ : ตามค่าจ้างขั้นต่ นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ
ช่วยช่างในการติดตั้งสินค้า
ออกทำงานต่างจังหวัดได้
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 055580

System Analyst

System Analyst

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นกับประสบการณ

งานประจำ : ขึ้นกับประสบการณ นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ
1.ออกแบบและพัฒนาระบบ Web Application
2.ออกแบบระบบ ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน และฐานข้อมูลได้
3.วิเคราะห์และออกแบบระบบม , ฐานข้อมูล พัฒนา โปรแกรม Cliente Server
4.สามารถติดตั้งและดูแล Server Linux
5.สร้าง Prototype Design และ Design documents ให้ระบบ Client / Server

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 055581

Senior Sale Executive ต่างจังหวัด

Senior Sale Executive ต่างจังหวัด

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-18,000.-

งานประจำ : 15,000-18,000.- นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ
นำเสนอสินค้า และสรรหาลูกค้าใหม่
ขายสินค้าประจำต่างจังหวัด
ศึกษาความต้องการของตลาดของลูกค้า
วิเคราะห์รูปแบบ ทางการตลาดของคู่แข่ง

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 055582

Product Sales Executive

Product Sales Executive

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-18,000

งานประจำ : 15,000-18,000 นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ
นำเสนอสินค้าและสรรหาลูกค้าใหม่
ขายสินค้าประจำเขตที่รับผิดชอบ
ศึกษาความต้องการของตลาดลูกค้า
วิเคราะห์รูปแบบ ทางการตลาดคู่แข่ง
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 055583

Assistant Product Manager

Assistant Product Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ
ดูแลสินค้า ติตต่อต่างประเทศและติดต่อประสานงานกับทีมงานและแผนกอื่นๆ ภายในองค์กร
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 057840

พนักงานฝ่ายผลิต

พนักงานฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน 9,000-12,000

งานประจำ : 9,000-12,000 นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ
ควบคุมเครื่องจักร ผลิตแผ่นหลังคา แผ่นปิดครอบต่าง ๆ
จัดสินค้าตามคำสั่ง ส่งสินค้าให้ลูกค้า
(พนักงานรายวัน เริ่มต้น วันละ 325 บาท)
มีโบนัส สวัสดิการตามกระทรวงแรงงาน ลากิจ ลาป่วย วันหยุดตามประเพณี ฯลฯ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 057841

พนักงานประจำหน้าร้าน

พนักงานประจำหน้าร้าน

งานประจำ : เงินเดือน 9,000-12,000

งานประจำ : 9,000-12,000 นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ
ใช้เครื่องพับ ตัด รีด ร้อย แผ่นปิดครอบต่าง ๆ
จัดสินค้าตามคำสั่ง ส่งสินค้าให้ลูกค้า
(พนักงานรายวัน เริ่มต้น วันละ 325 บาท)
มีโบนัส สวัสดิการตามกระทรวงแรงงาน ลากิจ ลาป่วย วันหยุดตามประเพณี ฯลฯ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 057842

พนักงานจัดส่งเอกสาร Messenger

พนักงานจัดส่งเอกสาร Messenger

งานราชการ : เงินเดือน 9,000-12,000

งานราชการ : 9,000-12,000 นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ
วางบิล-รับเช็ค ส่งเอกสารต่างๆ สรรพากร สำนักงานประกันสังคม หน่วยงานราชการต่างๆ และลูกค้า และชำระบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 007753

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค ถอดแบบและประมาณราคา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค ถอดแบบและประมาณราคา

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-30,000

งานประจำ : 12,000-30,000 นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ
1. ถอดแบบ ประมาณราคา
2. ควบคุม ตรวจสอบ และประสานงานการติดตั้ง Metal Sheet
3. ประสานงานระหว่าง ลูกค้า ฝ่ายผลิต และฝ่ายติดตั้ง
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 007754

ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค ถอดแบบ และประมาณราคา

ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค ถอดแบบ และประมาณราคา

งานประจำ : เงินเดือน 40,000-60,000

งานประจำ : 40,000-60,000 นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ
1. ถอดแบบ ประมาณราคา
2. ควบคุม ตรวจสอบ และประสานงานการติดตั้ง Metal Sheet
3. ประสานงานระหว่าง ลูกค้า ฝ่ายผลิต และฝ่ายติดตั้ง

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 007796

พนักงานธุรการหน้าร้าน

พนักงานธุรการหน้าร้าน

งานประจำ : เงินเดือน 12000-15,000

งานประจำ : 12000-15,000 นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ
รับคำสั่งซื้อ จัดการเอกสารใบเสร็จรับเงิน ตรวจเช็คส่งสินค้าให้ลูกค้า และทำรายงานการสั่งผลิต และเช็คสต็อคสินค้า
(มีโบนัส สวัสดิการตามกระทรวงแรงงาน ลากิจ ลาป่วย วันหยุดตามประเพณี ฯลฯ)
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 007797

พนักงานธุรการฝ่ายขาย/โรงงาน

พนักงานธุรการฝ่ายขาย/โรงงาน

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-15,000

งานประจำ : 12,000-15,000 นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ
ติดต่อประสานงาน และจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 007798

พนักงานบัญชีและการเงิน

พนักงานบัญชีและการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-20,000

งานประจำ : 12,000-20,000 นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ
จัดทำเอกสารต่างๆ ทางบัญชีและการเงิน
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 007799

PR Staff

PR Staff

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-15,000

งานประจำ : 12,000-15,000 นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ
ประชาสัมพันธ์ให้รายละเอียดสินค้าแก่ลูกค้า สถาปนิค ผู้ที่เกี่ยวข้อง
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 007800

พนักงานตัวแทนฝ่ายขาย/Sales Representative

พนักงานตัวแทนฝ่ายขาย/Sales Representative

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-20,000

งานประจำ : 12,000-20,000 นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ
นำเสนอและให้ข้อมูลสินค้าแก่ Consultant, Project Owner หรือผู้รับเหมา และสามารถปิดการขายได้
(มีคอมมิชชั่น และค่าสึกหรอรถยนต์ ค่าโทรศัพท์)
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 007801

วิศวกรฝ่ายขาย/Sales Engineer

วิศวกรฝ่ายขาย/Sales Engineer

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-20,000

งานประจำ : 12,000-20,000 นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ
นำเสนอสินค้าและให้ข้อมูลสินค้าแก่ Consultant, Project Owner, ผู้รับเหมา และสามารถปิดการขายได้
(มีคอมมิชชั่น ค่าสึกหรอรถยนต์ ค่าโทรศัพท์)
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 008438

พนักงานขับรถส่งของ

พนักงานขับรถส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน 9,000-10,000

งานประจำ : 9,000-10,000 นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ
ขับรถส่งสินค้าให้ตามงาน ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี