นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นนทบุรี Ø
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี


เลขที่ประกาศ : 084707

พนักงานฝ่ายผลิต

พนักงานฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน 12000-13000

งานประจำ : 12000-13000 นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ
1.ขับรถส่งสินค้าใบรายการ และตรวจนับสินค้าต่างๆ
2.ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนส่งสินค้า
3.ส่งสินค้าตามเส้นทางที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084708

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ทำงานออฟฟิศบางบัวทอง จ.นนทบุรี)

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ทำงานออฟฟิศบางบัวทอง จ.นนทบุรี)

งานประจำ : เงินเดือน 14000-15000

งานประจำ : 14000-15000 นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ
ออกบิลสินค้า ดูแล ควบคุม ตรวจนับสินค้าและความเป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถเป็นหน่วยเสริมขับรถจัดส่งสินค้าได้
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081058

ช่างซ่อมบำรุง

ช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-20,000 บาท

งานประจำ : 15,000-20,000 บาท นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ
ควบคุมดูแลและบริหารการแพ็คกิ้งสินค้า
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081059

พนักงานควบคุมเครื่องจักรงานป้าย

พนักงานควบคุมเครื่องจักรงานป้าย

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานประจำ : ตามความสามารถและ นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ
ควบคุมการใช้งานเครื่องจักรสำหรับงานป้าย เช่น เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท UV เครื่อง CNC
เครื่องเลเซอร์
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081061

หัวหน้าฝ่ายผลิต

หัวหน้าฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาท+เงินประเมิ

งานประจำ : 15,000 บาท+เงินประเมิ นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ
บริหารจัดการ วางแผนการทำงานของฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต
ดูแลเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ในฝ่ายผลิต
ควบคุมดูแลพื้นที่การทำงานให้อยู่ในหลัก 5 ส
ควบคุมดูแลงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
บริหารและควบคุมการจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้า
งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081060

พนักงานประสานงานขาย

พนักงานประสานงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-25,000 บาท

งานประจำ : 15,000-25,000 บาท นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ
-ประสานงานกับลูกค้าตั้งแต่การเสนอราคาจนถึงการนัดส่ง สินค้า รวมถึงการให้ข้อมูลและการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า
-ประสานงานแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในบริษัทฯ
-ทำรายงาน และเอกสารด้านการขาย
-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081063

พนักงานธุรการ-บัญชี

พนักงานธุรการ-บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-20,000 บาท

งานประจำ : 15,000-20,000 บาท นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ
จัดทำด้านเอกสารต่าง ๆ เปิดใบกำกับภาษี ทำใบวางบิล เงินสดย่อย ออกหนังสือหัก ณ ที่จ่าย ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกบริษัทฯ และงานที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081062

เจ้าหน้าที่ออกแบบคอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่ออกแบบคอมพิวเตอร์

งานประจำ : เงินเดือน 20,000

งานประจำ : 20,000 นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ
ทำแบบป้ายและประสานงานเรื่องแบบป้ายกับลูกค้า
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075832

พนักงานขาย

พนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือน +รางวัล

งานประจำ : เงินเดือน +รางวัล นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ
นำเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ ปิดการขาย ประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ และทำรายงานการขาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075821

Telesales

Telesales

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-35,000 บาท

งานประจำ : 15,000-35,000 บาท นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ
โทรศัพท์นำเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ และทำรายงานการขาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068657

ผู้ช่วยช่าง

ผู้ช่วยช่าง

งานประจำ : เงินเดือน ตามค่าจ้างขั้นต่

งานประจำ : ตามค่าจ้างขั้นต่ นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ
ช่วยช่างในการติดตั้งสินค้า
ออกทำงานต่างจังหวัดได้
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 055580

System Analyst

System Analyst

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นกับประสบการณ

งานประจำ : ขึ้นกับประสบการณ นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ
1.ออกแบบและพัฒนาระบบ Web Application
2.ออกแบบระบบ ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน และฐานข้อมูลได้
3.วิเคราะห์และออกแบบระบบม , ฐานข้อมูล พัฒนา โปรแกรม Cliente Server
4.สามารถติดตั้งและดูแล Server Linux
5.สร้าง Prototype Design และ Design documents ให้ระบบ Client / Server

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 055581

Senior Sale Executive ต่างจังหวัด

Senior Sale Executive ต่างจังหวัด

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-18,000.-

งานประจำ : 15,000-18,000.- นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ
นำเสนอสินค้า และสรรหาลูกค้าใหม่
ขายสินค้าประจำต่างจังหวัด
ศึกษาความต้องการของตลาดของลูกค้า
วิเคราะห์รูปแบบ ทางการตลาดของคู่แข่ง

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 055582

Product Sales Executive

Product Sales Executive

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-18,000

งานประจำ : 15,000-18,000 นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ
นำเสนอสินค้าและสรรหาลูกค้าใหม่
ขายสินค้าประจำเขตที่รับผิดชอบ
ศึกษาความต้องการของตลาดลูกค้า
วิเคราะห์รูปแบบ ทางการตลาดคู่แข่ง
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 055583

Assistant Product Manager

Assistant Product Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ
ดูแลสินค้า ติตต่อต่างประเทศและติดต่อประสานงานกับทีมงานและแผนกอื่นๆ ภายในองค์กร
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 057840

พนักงานฝ่ายผลิต

พนักงานฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน 9,000-12,000

งานประจำ : 9,000-12,000 นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ
ควบคุมเครื่องจักร ผลิตแผ่นหลังคา แผ่นปิดครอบต่าง ๆ
จัดสินค้าตามคำสั่ง ส่งสินค้าให้ลูกค้า
(พนักงานรายวัน เริ่มต้น วันละ 325 บาท)
มีโบนัส สวัสดิการตามกระทรวงแรงงาน ลากิจ ลาป่วย วันหยุดตามประเพณี ฯลฯ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 057841

พนักงานประจำหน้าร้าน

พนักงานประจำหน้าร้าน

งานประจำ : เงินเดือน 9,000-12,000

งานประจำ : 9,000-12,000 นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ
ใช้เครื่องพับ ตัด รีด ร้อย แผ่นปิดครอบต่าง ๆ
จัดสินค้าตามคำสั่ง ส่งสินค้าให้ลูกค้า
(พนักงานรายวัน เริ่มต้น วันละ 325 บาท)
มีโบนัส สวัสดิการตามกระทรวงแรงงาน ลากิจ ลาป่วย วันหยุดตามประเพณี ฯลฯ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 057842

พนักงานจัดส่งเอกสาร Messenger

พนักงานจัดส่งเอกสาร Messenger

งานราชการ : เงินเดือน 9,000-12,000

งานราชการ : 9,000-12,000 นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ
วางบิล-รับเช็ค ส่งเอกสารต่างๆ สรรพากร สำนักงานประกันสังคม หน่วยงานราชการต่างๆ และลูกค้า และชำระบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 007753

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค ถอดแบบและประมาณราคา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค ถอดแบบและประมาณราคา

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-30,000

งานประจำ : 12,000-30,000 นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ
1. ถอดแบบ ประมาณราคา
2. ควบคุม ตรวจสอบ และประสานงานการติดตั้ง Metal Sheet
3. ประสานงานระหว่าง ลูกค้า ฝ่ายผลิต และฝ่ายติดตั้ง
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 007754

ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค ถอดแบบ และประมาณราคา

ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค ถอดแบบ และประมาณราคา

งานประจำ : เงินเดือน 40,000-60,000

งานประจำ : 40,000-60,000 นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ
1. ถอดแบบ ประมาณราคา
2. ควบคุม ตรวจสอบ และประสานงานการติดตั้ง Metal Sheet
3. ประสานงานระหว่าง ลูกค้า ฝ่ายผลิต และฝ่ายติดตั้ง

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 4 เดือนที่ผ่านมา

หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี