นนทบุรี ปากเกร็ด หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นนทบุรี ปากเกร็ด หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นนทบุรี ปากเกร็ด หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นนทบุรี ปากเกร็ด หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นนทบุรี Ø
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 166068 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 101628

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการขาย / การตลาด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการขาย / การตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี ปากเกร็ด คลองเกลือ
- ช่วย Support ในด้านงานเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ของฝ่ายขาย / การตลาด
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 103277

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง นนทบุรี ปากเกร็ด บางพูด
ติดต่อหน่วยงานราชการ ทำเอกสารให้ต่างด้าว ดูเรื่องอบรมพนักงาน
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 107490

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง นนทบุรี ปากเกร็ด คลองเกลือ
- ขับรถส่งสินค้า ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 107603

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการการตลาดสินค้าconsumer products

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการการตลาดสินค้าconsumer products

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี ปากเกร็ด คลองเกลือ
- งานการตลาดหาข้อมูล ทำแผนการตลาดและขายสินค้าในช่องทางต่างๆ
ติดต่อประสานงานเปิดการขายช่องทางใหม่

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 108788

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี ปากเกร็ด บางพูด
1. ให้พนักงานปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำ หรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
2. สำรวจสภาพการทำงาน และรายงานสภาพความไม่ปลอดภัยตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อนายจ้าง
3. รายงานการเกิดการประสบอุบัติเหตุอันตราย หรือการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของลูกจ้าง ต่อนายจ้างโดยไม่ชักช้า
4. ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน
5. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ตามที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน หรือระดับบริหารมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 112696

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประจำ(โฮมโปรสุวรรณภูมิ)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประจำ(โฮมโปรสุวรรณภูมิ)

งานประจำ : เงินเดือน 10000-12000 บาท

งานประจำ : 10000-12000 บาท นนทบุรี ปากเกร็ด บ้านใหม่
ยกของ/จัดเรียงสินค้า
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 112704
เลขที่ประกาศ : 115369

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายเครดิต ( ตจว. ) ***รับสมัครด่วน***

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายเครดิต ( ตจว. ) ***รับสมัครด่วน***

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี ปากเกร็ด คลองเกลือ
- นำเสนอการขายสินค้า
- ออกพบลูกค้าทั้งเก่า และ หาลูกค้ารายใหม่
- รายงานสภาพตลาด และคู่แข่ง

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 119346

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสนาม (งานสถาปัตย์กรรม)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสนาม (งานสถาปัตย์กรรม)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ นนทบุรี ปากเกร็ด บางพูด
จัดทำแผนงาน ควบคุมงานให้ได้ตามแผนที่วางไว้
ศึกษาแบบ วัสดุหลักของโครงการเพื่อวางแผนและควบคุมการสั่งวัสดุ
ติดตามตรวจสอบงานของโฟร์แมน
งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 119350

ตำแหน่งงานว่างQS Engineer (M&E)

ตำแหน่งงานว่างQS Engineer (M&E)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง นนทบุรี ปากเกร็ด บางพูด
ประมาณราคางานระบบ ด้านเครื่องกล ไฟฟ้า , ด้านควบคุมงานเครื่องกล , ไฟฟ้า และใช้ Shop Drawing สามารถอ่านและถอดแบบได้
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 119469
เลขที่ประกาศ : 119470

ตำแหน่งงานว่างIT SUPPORT

ตำแหน่งงานว่างIT SUPPORT

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี ปากเกร็ด บางพูด
ทำงานในแผนก IT
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 119471

ตำแหน่งงานว่างธุรการ

ตำแหน่งงานว่างธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี ปากเกร็ด บางพูด
ทำงานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 123509

ตำแหน่งงานว่างประสานงานต่างประเทศ

ตำแหน่งงานว่างประสานงานต่างประเทศ

งานต่างประเทศ : เงินเดือน ตามตกลง

งานต่างประเทศ : ตามตกลง นนทบุรี ปากเกร็ด บางพูด
ติดต่อประสานงานการตลาดต่างประเทศ
ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าต่างประเทศ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 123510

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายขาย

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี ปากเกร็ด บางพูด
1. ติดต่อลูกค้า เพื่อทำการขายการเจรจาสื่อสารระหว่างผู้ขาย และผู้ซื้อหรือกลุ่มผู้ที่คาดหวังว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อรู้จักสินค้ากระตุ้นความสนใจ และสร้างความพอใจในตัวสินค้า
2. เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำ-ปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้ง แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อน การขาย และหลังการขาย

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 123511

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร DOCUMENT CONTROL.

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร DOCUMENT CONTROL.

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี ปากเกร็ด บางพูด
ดูแลเอกสารของระบบงานคุณภาพ ISO.
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 123513

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี ปากเกร็ด บางพูด
ขับรถบรรทุกส่งแอร์ ส่งคอล์ย ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 123515

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโรงงาน, วิศวกรเขียนแบบ AUTO CAD

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโรงงาน, วิศวกรเขียนแบบ AUTO CAD

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี ปากเกร็ด บางพูด
เขียนแบบ AUTO CAD วิศวกรควบคุมการผลิต
ดูแลระบบเอกสารตามระบบ ISO
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 130658

ตำแหน่งงานว่างProduction Supervisor/หน.แผนกผลิต ด่วน!!!

ตำแหน่งงานว่างProduction Supervisor/หน.แผนกผลิต ด่วน!!!

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-15,000บาท+OT

งานประจำ : 12,000-15,000บาท+OT นนทบุรี ปากเกร็ด คลองเกลือ
ควบคุม ดูแลและเตรียมการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้ปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 132120

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี ปากเกร็ด บางตลาด
ออกแบบ,ตรวจสอบ,ติดตั้ง,ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า,ประเมินราคา,ควบคุมงาน
โครงการระบบไฟฟ้า
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี