นนทบุรี ปากเกร็ด หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นนทบุรี ปากเกร็ด หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นนทบุรี ปากเกร็ด หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นนทบุรี ปากเกร็ด หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นนทบุรี Ø
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 413 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 098875

ตำแหน่งงานว่างTrue call center รับสมัครพนักงานCall center หลายอัตรา ประจำที่ตึกทรูCP land

ตำแหน่งงานว่างTrue call center รับสมัครพนักงานCall center หลายอัตรา ประจำที่ตึกทรูCP land

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บ.

งานประจำ : 10,000 บ. นนทบุรี ปากเกร็ด คลองเกลือ
ประมาณ รายได้ Call center True
12,000 - 16,000 บาท / เดือน

สวัสดิการ
- เงินเดือนไม่รวม *(รายได้อื่นๆ)
- ประกันสังคม
- ค่ากะ,ค่าเดินทาง *บางตำแหน่ง

คุณสมบัติ

ไม่ต้องการประสบการณ์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

อายุระหว่าง 20 ถึง 35 ปี
สนใจติดต่อ 0949896279​
สมัครผ่านไลน์ https://line.me/ti/p/ibTpJ2SRM7
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 098674

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกฝึกหัด ประจำโซน อ่อนนุช / ลาดกระบัง

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกฝึกหัด ประจำโซน อ่อนนุช / ลาดกระบัง

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-18,000 บาท (ตามประสบ

งานประจำ : 15,000-18,000 บาท (ตามประสบ นนทบุรี ปากเกร็ด บางตลาด
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ( Tops Market ) รับสมัครผู้จัดการแผนกฝึกหัด

> ประจำแผนก Cashier , Food , Non Food , Produce , Bakery , Meat & Seafood , Wine , Delica , Frozen

>ประจำโซน อ่อนนุช / ลาดกระบัง

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
- บริหารจัดการดูแลแผนก พร้อมทั้งบริหารควบคุมยอดขาย และยอดสูญเสียของแผนก
- บริหารดูแลพนักงานในแผนกเรื่องการทำงานและรอบเวลาการทำงาน
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 098614

ตำแหน่งงานว่างNetwork Engineer ( SCS กระทรวงยุติธรรม )

ตำแหน่งงานว่างNetwork Engineer ( SCS กระทรวงยุติธรรม )

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ นนทบุรี ปากเกร็ด คลองเกลือ
ทำหน้าที่ในการเป็นวิศวกรในการ Support ระบบเครือข่าย Network ระบบสื่อสาร ,ระบบคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต , Security System ให้กับลูกค้า และการจัดทำรายงานสรุป และการประสานงานกับทางบริษัท ที่สำนักงานกระทรวงยุติธรรม ตึกใหม่ ถนนแจ้งวัฒนะ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 098561

ตำแหน่งงานว่างStore Manager Trainee (ผู้จัดการสาขาฝึกหัด)

ตำแหน่งงานว่างStore Manager Trainee (ผู้จัดการสาขาฝึกหัด)

งานประจำ : เงินเดือน 25000-35000

งานประจำ : 25000-35000 นนทบุรี ปากเกร็ด บางตลาด
- บริหารยอดขายสาขา Tops Market ให้ได้ตามที่บริษัทกำหนด (Sales Budget)
- บริหารกำลังคนในสาขา Manpower, FTE
- บริหารยอดสูญเสียในสาขา (Shrinkage)
- บริหารสาขาให้ได้ตามมาตรฐานร้าน (Audit Checklist & Standard)
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 098377

ตำแหน่งงานว่างCreative (Mono 29)

ตำแหน่งงานว่างCreative (Mono 29)

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามตกลง

งานนอกเวลา : ตามตกลง นนทบุรี ปากเกร็ด ปากเกร็ด
- ดูแลประสานงานรายการในการผลิตรายการ คลิป วีดีโอ
- ควบคุมงบประมาณ และรูปแบบรายการให้เป็นไปตามภาพลักษณ์ที่นำเสนอ
- สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถตัดต่อ วีดีโอได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 098387

ตำแหน่งงานว่างDepartment Manager กทม. และต่างจังหวัด

ตำแหน่งงานว่างDepartment Manager กทม. และต่างจังหวัด

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 บ.

งานประจำ : 18,000 บ. นนทบุรี ปากเกร็ด บางตลาด
-บริหารยอดขาย,สินค้าคงคลัง,ค่าใช้จ่าย,ทีมงานให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด
-รักษามาตรฐานร้านและการบริการ
-ควบคุมดูแลนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
-ร่วมกำหนดทิศทาง วางแผน และกำหนดกลยทธ์ทางการตลาดร่วมกับฝ่ายขาย และการตลาด
-วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค์จากการปฎิบัติงานของฝ่ายปฎิบัติการ
-วิเคราะห์และเปรียบเทียบสถานการณ์การทำงานของในฝ่ายกับคู่แข่งขันภายนอก
-สร้างสรรค์และพัฒนารูปแบบการทำงานให้เท่าทันสถานการณ์การแข่งขัน
-ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากระบบการทำงานที่ผิดพลาดของทีมงาน

• ติดต่อคุณอร 0
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 7 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 098367

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ /ควบคุมคุณภาพ QA,QC (ด่วนมาก)

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ /ควบคุมคุณภาพ QA,QC (ด่วนมาก)

งานประจำ : เงินเดือน ตามข้อตกลง

งานประจำ : ตามข้อตกลง นนทบุรี ปากเกร็ด คลองเกลือ
ควบคุมดูแลบริหารจัดการในแผนกควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการทำงานได้อย่างดี
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 098337

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกคลังสินค้าสำเร็จรูป

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกคลังสินค้าสำเร็จรูป

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี ปากเกร็ด คลองเกลือ
ควบคุมดูแล การรับและจัดเก็บ การจ่ายสินค้าให้ถูกต้องตลอดจนอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงานให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา พัฒนาและปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 098383

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา (Store Manager)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา (Store Manager)

งานประจำ : เงินเดือน 30,000-35000

งานประจำ : 30,000-35000 นนทบุรี ปากเกร็ด บางตลาด
1. วิเคราะห์แนวโน้มตลาด คู่แข่ง และพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อนำมาพัฒนาการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
2. กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ ในการดูแลลูกค้าที่มีอยู่ ให้ภักดีกับเรา
3. กำหนดแนวทางให้มีการอบรมพนักงานใหม่มีความรู้เพียงพอก่อนการทำงาน และส่งเสริมให้พนักงานทั้งสาขา มีความรู้เพียงพอต่อการทำงานและมีการเจริญเติบโตก้าวหดน้าในสายงานทันต่อการขยายขององค์กร
4.วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อนำมาปรับเปลี่ยนและพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานของสาขา บริหารจัดการยอดขาย ยอดสูญเสีย ค่าใช้จ่
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 098297

ตำแหน่งงานว่างช่างเจียรโลหะ (ปฏิบัติงานที่โรงงานสามารถวิศวกรรม รังสิต)

ตำแหน่งงานว่างช่างเจียรโลหะ (ปฏิบัติงานที่โรงงานสามารถวิศวกรรม รังสิต)

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A นนทบุรี ปากเกร็ด คลองเกลือ
ใช้เครื่องเจียรลบรอยเชื่อม และขัดแต่ง เจียรผิวโลหะทุกประเภท
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 098355

ตำแหน่งงานว่าง บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด รับสมัคร พนักงาน True Shop ในตำแหน่งพนักงานขาย สนามบินสุวรรณภูมิ ประมาณรายได้ 12,000 ขึ้นไป ( สังกัด บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด *outsource* )

ตำแหน่งงานว่าง บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด รับสมัคร พนักงาน True Shop ในตำแหน่งพนักงานขาย สนามบินสุวรรณภูมิ ประมาณรายได้ 12,000 ขึ้นไป ( สังกัด บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด *outsource* )

งานประจำ : เงินเดือน 12,000

งานประจำ : 12,000 นนทบุรี ปากเกร็ด คลองเกลือ
บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด รับสมัคร พนักงาน True Shop ในตำแหน่งพนักงานขาย สนามบินสุวรรณภูมิ ประมาณรายได้ 12,000 ขึ้นไป ( สังกัด บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด *outsource* )

ตำแหน่งที่เปิดรับ
พนักงาน True Shop ตำแหน่ง *พนักงานงานขาย*

***รู้ใว้ก่อนเป็นครอบครัวเดียวกัน***
อบรมก่อนเริ่มงาน 15 – 25 วัน เพื่อเรียนรรู้ระบบต่าง ๆ ใน Shop
** (เริ่มคิดเงินให้ในวันอบรมเลย มีโรงแรมให้พักฟรี ในวันอบรม เฉพาะพนักงานที่มาจากต่างจังหวัด)**
กรุงเทพ ปริมณฑล และ ภาคกลาง อบรมที่อาคารรุ่งโรจน์ธนก
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 098370

ตำแหน่งงานว่างBusiness Development Supervisor

ตำแหน่งงานว่างBusiness Development Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี ปากเกร็ด ปากเกร็ด
- คิดและวางแผนเพื่อโปรโมท Content, Application และ Website บนช่องทางออนไลน์
- วางแผนในการลง และจัดกิจกรรมทางการตลาด
- Monitor การใช้งบประมาณและยอดให้ตรงเป็นไปตามแผน
- สรุปและวิเคราะห์การใช้งบประมาณในการโปรโมท
- ประสานงานร่วมกับทีมงาน IT เรื่องการเก็บข้อมูลต่างๆ
- จัดทำ Back Office
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 7 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 098315

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนประจำ Site งานก่อสร้างบริเวณพื้นที่สาทร กทม. จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนประจำ Site งานก่อสร้างบริเวณพื้นที่สาทร กทม. จำนวน 1 อัตรา

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี ปากเกร็ด บางพูด
-ควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพ
-ตรวจสอบปริมาณงานให้ได้ตามSpecโครงการ
-ควบคุมและดูแลแรงงาน
-ตรวจสอบคุณภาพงานให้ได้คุณภาพ
-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097913

ตำแหน่งงานว่างLounge Attendent

ตำแหน่งงานว่างLounge Attendent

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 หรือตามประสบกา

งานประจำ : 15,000 หรือตามประสบกา นนทบุรี ปากเกร็ด บางพูด
-ให้การต้อนรับผู้โดยสาร เป็นอย่างดี
-จัดเตรียมที่นั่ง แนะนำ อาหาร และเครื่องดื่ม
-แนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องรับรองพิเศษ
-ดูแลความสะอาดเรียบร้อย ของภาชนะและอุปกรณ์การให้บริการ
-ดูแลอาหารและเครื่องดิ่มให้มีปริมาณเพียงพอ ต่อปริมาณของผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการ
-ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097939

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน (ประจำอาคารจัสมินทาวเวอร์)

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน (ประจำอาคารจัสมินทาวเวอร์)

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - นนทบุรี ปากเกร็ด
- ดูแลรักษาความสะอาด ภายในอาคารสำนักงาน

**ปฎิบัติงานวันละ 9 ชม. สัปดาห์ละ 5 วัน (หยุดเสาร์-อาทิตย์)**


หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097914

ตำแหน่งงานว่างCook

ตำแหน่งงานว่างCook

งานประจำ : เงินเดือน 18,000บาท หรือตามประส

งานประจำ : 18,000บาท หรือตามประส นนทบุรี ปากเกร็ด บางพูด
-วางแผนการปรุงประกอบอาหารในแต่ละช่วงเวลาของวัน
-วางแผนการเบิกวัตถุดิบ อาหารในแต่ละวันให้เพียงพอต่อการให้บริการผู้โดยสาร
-ปรุงประกอบอาหารที่ Precook มาจากครัวหลักให้ถูกหลักอาชีวอนามัย
-จัดทำอาหารเพิ่มให้ทันและเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
-รักษาคุณภาพและรสชาติอาหารทุกชนิด ให้คงที่และถูกสุขลักษณะ เตรียมอาหารทุกชนิดให้เพียงพอในการให้บริการ
-ควบคุมดูแลความสะอาดของอุปกรณ์เครื่องใช้ พื้นที่ครัวให้สะอาดเรียบร้อย
-บันทึกรายการอุปกรณ์ที่แตกหักเสียหายหรือชำรุด
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097938

ตำแหน่งงานว่างOfficer ด้านธุรการ IT

ตำแหน่งงานว่างOfficer ด้านธุรการ IT

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาท+ประสบการณ์

งานประจำ : 15,000 บาท+ประสบการณ์ นนทบุรี ปากเกร็ด
- รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานเชิงสถิติ เป็นรายสัปดาห์, เดือน, ปี
- Export ข้อมูลจากระบบต่าง ๆ ด้วย Database Query ที่จัดเตรียมไว้ให้ เพื่อจัดทำรายงานตามที่ได้รับแจ้งจากผู้บริหาร
- ดูแล website ของหน่วยงาน และ Update ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน
- ทำงานด้านเอกสารทั่วไป ติดต่อประสานงานระหว่างแผนกต่าง ๆ ในองค์กร
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097915

ตำแหน่งงานว่างGENERAL HELPER

ตำแหน่งงานว่างGENERAL HELPER

งานประจำ : เงินเดือน 10,000บาท

งานประจำ : 10,000บาท นนทบุรี ปากเกร็ด บางพูด
-จัดเก็บถนอมอาหาร
-จัดเตรียมวัตถุดิบ
-เบิกวัตถุดิบ เครื่องประกอบอาหารเครื่องปรุงอาหารพร้อมทั้งตรวจเช็คของให้ถูกต้อง
-ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ครัว
-ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 10 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 097777

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานประสานงานแจ้งความ)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานประสานงานแจ้งความ)

งานประจำ : เงินเดือน 12000-15000

งานประจำ : 12000-15000 นนทบุรี ปากเกร็ด
1. เข้าตรวจสอบความเสียหายทรัพย์สินที่ได้รับแจ้งเสียหายของพื้นที่ต่าง ๆ
2. เข้าแจ้งความประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ แจ้งทรัพย์สินเสียหาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097781
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี