นนทบุรี ปากเกร็ด คลองเกลือ หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นนทบุรี ปากเกร็ด คลองเกลือ หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นนทบุรี ปากเกร็ด คลองเกลือ หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นนทบุรี ปากเกร็ด คลองเกลือ หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นนทบุรี Ø
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 166067 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 101628

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการขาย / การตลาด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการขาย / การตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี ปากเกร็ด คลองเกลือ
- ช่วย Support ในด้านงานเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ของฝ่ายขาย / การตลาด
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 107490

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง นนทบุรี ปากเกร็ด คลองเกลือ
- ขับรถส่งสินค้า ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 107603

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการการตลาดสินค้าconsumer products

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการการตลาดสินค้าconsumer products

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี ปากเกร็ด คลองเกลือ
- งานการตลาดหาข้อมูล ทำแผนการตลาดและขายสินค้าในช่องทางต่างๆ
ติดต่อประสานงานเปิดการขายช่องทางใหม่

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 115369

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายเครดิต ( ตจว. ) ***รับสมัครด่วน***

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายเครดิต ( ตจว. ) ***รับสมัครด่วน***

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี ปากเกร็ด คลองเกลือ
- นำเสนอการขายสินค้า
- ออกพบลูกค้าทั้งเก่า และ หาลูกค้ารายใหม่
- รายงานสภาพตลาด และคู่แข่ง

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 130658

ตำแหน่งงานว่างProduction Supervisor/หน.แผนกผลิต ด่วน!!!

ตำแหน่งงานว่างProduction Supervisor/หน.แผนกผลิต ด่วน!!!

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-15,000บาท+OT

งานประจำ : 12,000-15,000บาท+OT นนทบุรี ปากเกร็ด คลองเกลือ
ควบคุม ดูแลและเตรียมการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้ปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 133572

ตำแหน่งงานว่างกราฟฟิกดีไซน์

ตำแหน่งงานว่างกราฟฟิกดีไซน์

งานประจำ : เงินเดือน ตามข้อตกลง

งานประจำ : ตามข้อตกลง นนทบุรี ปากเกร็ด คลองเกลือ
- ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของสินค้าและสามารถหามูลค่าของวัตถุดิบ (RM) งานระหว่างทำ (WIP) และสินค้าสำเร็จรูป (FG)
- สามารถวิเคราะห์ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับต้นทุนมาตราญานที่เกิดขึ้นและวิเคราะห์ถึงสาเหตุและปัจจัยต่าง ๆ
- จัดทำรายงานการผลิตที่เกี่ยวข้องกับบัญชีต้นทุนที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหาร บัญชี การเงิน
- จัดทำต้นทุนโครงการ (JOB COST BY PROJECT) ประจำเดือน
- จัดทำ และบันทึกบัญชีากร Allocate ค่าใช้จ่าย วัตถุดิบใช้ไป ประจำเดือน
- ควบคุมและผลักดันระบบต้นทุน ให้รองรับกับกระบวนการต้นทุนของบ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 138753

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิกออกแบบภายใน(Interior)

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิกออกแบบภายใน(Interior)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์และ

งานประจำ : ตามประสบการณ์และ นนทบุรี ปากเกร็ด คลองเกลือ
ออกแบบ และตกแต่งตามงานทีได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 139234

ตำแหน่งงานว่างBUSINESS DEVELOPMENT MANAGER-IMPORT

ตำแหน่งงานว่างBUSINESS DEVELOPMENT MANAGER-IMPORT

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี ปากเกร็ด คลองเกลือ
- Business Product Development-Import
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 145483

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง/ช่างไฟฟ้า/ช่างกล/ควบคุมหม้อไอน้ำ(รับสมัครด่วน)

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง/ช่างไฟฟ้า/ช่างกล/ควบคุมหม้อไอน้ำ(รับสมัครด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง(รายไ

งานประจำ : ตามโครงสร้าง(รายไ นนทบุรี ปากเกร็ด คลองเกลือ
ดูแล และบำรุงรักษา ระบบเครื่องกล,ไฟฟ้า ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดเตรียมอุปกรณ์และอะไหล่ของเครื่องจักรในโรงงาน ตรวจซอ่มเครื่องจักรในสายการผลิต มีประสบการณ์ควบคุมหม้อไอน้ำ
ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ (เข้างานเป็นกะ)
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 145488

ตำแหน่งงานว่างProgrammer & Oracle Developer - Assistant Manager

ตำแหน่งงานว่างProgrammer & Oracle Developer - Assistant Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี ปากเกร็ด คลองเกลือ
1. Able to design and develop programs.
2. Understanding and implementation of ERP-Oracle application will have an advantage.
3. Administration in DBA-Oracle, BI Oracle Database and Tool.
4. Operating system HP-UX/Windows server 2003, 2008, 2010, including analyzes and solve problem.
5. Manage information technology and In-depth knowledge about hardware, software
6. Hands-on experience with computer networks, network administration and network installation.หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 153404

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดหาวัตถุดิบ และ ส่งเสริมการปลูกอ้อย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดหาวัตถุดิบ และ ส่งเสริมการปลูกอ้อย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี ปากเกร็ด คลองเกลือ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- จัดหาแหล่งวัตถุดิบ ส่งเสริมเกษตรกรปลูกอ้อย จัดการประชุมกลุ่มบ้าน ประสานงานกับผู้นำชุมชน ส่งเสริมการปลูกอ้อยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

รายละเอียดงาน
- ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอ้อยเพื่อให้มีปริมาณพื้นที่ตามเป้าหมาย โดยการปลูกใหม่และรักษาอ้อยตอ โดยสามารถนำนโยบาย ข้อมูลข่าวสารไปสู่เกษตรกรได้
- หาพื้นที่เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอ้อย ให้มีอ้อยเข้าหีบตามเป้าหมาย
- จ่ายเงินส่งเสริมปุ๋ย – ยาให้ชาวไร่ที่รับการส่งเสริม
- ควบคุมและติดตามปริมาณอ้อยเข้าหีบตลอดฤดูก
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 155611

ตำแหน่งงานว่างCFO (Chief Financial Officer)

ตำแหน่งงานว่างCFO (Chief Financial Officer)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี ปากเกร็ด คลองเกลือ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการเงินของบริษัททั้งหมดร่วมกับฝ่ายบริหาร
2.วิเคราะห์ผลกระทบต่างๆเกี่ยวกับการเงิน และตัดสินใจร่วมกับฝ่ายบริหาร
3.ปรึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเงินเพื่อให้ฝ่ายบริหารตัดสินใจ
4.วางกลยุทธ์ รวมถึงกำหนดกรอบในการลงทุนประเภทต่างให้บรรลุผลสำเร็จ
5.สร้างแนวทางปฏิบัติที่จะส่งผลดีเลิศกับงานด้านบัญชีและการเงินของบริษัท
6.พิจารณาโครงการลงทุนต่างๆกับฝ่ายบริหารให้สำเร็จตามเป้าหมาย
7.ปิดงบประมาณประจำปี
8.จัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับงานด้านบัญชีการเงินให้ฝ่ายบร
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 160972

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายเครดิต (ตจว.) ภาคอีสาน (รับสมัครด่วน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายเครดิต (ตจว.) ภาคอีสาน (รับสมัครด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี ปากเกร็ด คลองเกลือ
- นำเสนอการขายสินค้า
- ออกพบลูกค้าทั้งเก่า และ หาลูกค้ารายใหม่
- รายงานสภาพตลาด และคู่แข่ง

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 162581

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าพนักงานขาย เขตกรุงเทพฯ

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าพนักงานขาย เขตกรุงเทพฯ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี ปากเกร็ด คลองเกลือ
ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามนโยบายการขาย การตลาด ดูแลยอดขาย , การชำระเงิน ดูแลการคืนสินค้าและควบคุมยอดการกระจายสินค้า ในเขตแต่ละเขต กรุงเทพฯ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 163758

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แบ่งชั่งวัตถุดิบ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แบ่งชั่งวัตถุดิบ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี ปากเกร็ด คลองเกลือ
รับผิดชอบในการแบ่งชั่งวัตถุดิบ จัดเตรียมวัตถุดิบ เพื่อจ่ายให้สายการผลิต
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 164100

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนก / ช่างซ่อมบำรุงแอร์-เครื่องปรับอากาศ

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนก / ช่างซ่อมบำรุงแอร์-เครื่องปรับอากาศ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี ปากเกร็ด คลองเกลือ
รายละเอียดงาน
1.ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ และเครื่องเย็น
2.วางแผนบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศในโรงงาน
3.นำเสนอแผนงาน ปรับปรุงพัฒนาระบบงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประส
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 165863

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาดดิจิตอล (Digital Marketing)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาดดิจิตอล (Digital Marketing)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี ปากเกร็ด คลองเกลือ
- ส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อสังคม วางแผนกการโฆษณา และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลงบนเว็บไซต์ ,นิตยสาร, SMS และบนมือถือ
- ประสานงานกับหน่วยงานของสื่อออนไล์
- งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคั
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 165921

ตำแหน่งงานว่างทรูช้อปเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาวงศ์สว่าง 11 จุด 4

ตำแหน่งงานว่างทรูช้อปเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาวงศ์สว่าง 11 จุด 4

งานประจำ : เงินเดือน 12,000

งานประจำ : 12,000 นนทบุรี ปากเกร็ด คลองเกลือ
True shop @7-elevenรายได้ 12,000 บาทขึ้นไป รับสมัครเจ้าหน้าให้บริการด้านข้อมูลสิ้นค้าทรูและการขาย ประจำสาขา 7-elevenในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล (สังกัด บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด outsource )

คุณสมบั
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 165922

ตำแหน่งงานว่างทรูช้อปเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาพหลโยธิน 52 แยก 42

ตำแหน่งงานว่างทรูช้อปเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาพหลโยธิน 52 แยก 42

งานประจำ : เงินเดือน 12,000

งานประจำ : 12,000 นนทบุรี ปากเกร็ด คลองเกลือ
True shop @7-elevenรายได้ 12,000 บาทขึ้นไป รับสมัครเจ้าหน้าให้บริการด้านข้อมูลสิ้นค้าทรูและการขาย ประจำสาขา 7-elevenในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล (สังกัด บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด outsource )

คุณสมบั
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 165923

ตำแหน่งงานว่างทรูช้อปเซเว่น อีเลฟเว่น สาขา ตลาดออเงิน

ตำแหน่งงานว่างทรูช้อปเซเว่น อีเลฟเว่น สาขา ตลาดออเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 12,000

งานประจำ : 12,000 นนทบุรี ปากเกร็ด คลองเกลือ
True shop @7-elevenรายได้ 12,000 บาทขึ้นไป รับสมัครเจ้าหน้าให้บริการด้านข้อมูลสิ้นค้าทรูและการขาย ประจำสาขา 7-elevenในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล (สังกัด บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด outsource )

คุณสมบั
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี