นนทบุรี ปากเกร็ด บางตลาด หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นนทบุรี ปากเกร็ด บางตลาด หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นนทบุรี ปากเกร็ด บางตลาด หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นนทบุรี ปากเกร็ด บางตลาด หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นนทบุรี Ø
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 79068 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 141303

ตำแหน่งงานว่างSales Executives

ตำแหน่งงานว่างSales Executives

งานประจำ : เงินเดือน 12000 + ค่าคอม

งานประจำ : 12000 + ค่าคอม นนทบุรี ปากเกร็ด บางตลาด
ออกไปพบลูกค้าใหม่ๆ เสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้า ตามห้างร้านต่างๆ
ทำรายงานการขายประจำวัน / สัปดาห์ / เดือน
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140244

ตำแหน่งงานว่างSale / Sale Engineer

ตำแหน่งงานว่างSale / Sale Engineer

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี ปากเกร็ด บางตลาด
นำเสนอขายงานบำรุงรักษาและงานติดตั้งระบบไฟฟ้าให้กับกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม และอื่นๆ , วางแผนเข้าพบลูกค้าเก่าและแสวงหาลูกค้ารายใหม่ , ติดตามและสรุปผลงานที่เสนอราคาลูกค้าไปแล้ว , จัดทำรายงานเยี่ยมลูกค้าและรายงานขาย , ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140243

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ **ด่วน

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ **ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี ปากเกร็ด บางตลาด
สรรหา , คัดเลือก และดำเนินการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุดจากผู้ขาย , วางแผนการซื้อและส่งของเข้าหน้างาน , เก็บบันทึกข้อมูลการซื้อ , ควบคุม Cost Control , คัดสรรผู้ขายรายใหม่อยู่เสมอ , ควบคุมดูแลการเบิก-จ่่ายสินค้าในสโตร์ , สรุปข้อมูลจัดซื้อเป็นรายเดือน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการซ์้อและการเบิกจ่ายสินค้าใน Stor
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139802

ตำแหน่งงานว่างRestaurant Service(พนักงานเสิร์ฟ)

ตำแหน่งงานว่างRestaurant Service(พนักงานเสิร์ฟ)

งานประจำ : เงินเดือน 450 บาท/วัน

งานประจำ : 450 บาท/วัน นนทบุรี ปากเกร็ด บางตลาด
ต้อนรับ แนะนำเมนูอาหาร และให้บริการอาหาร-เครื่องดื่มให้กับลูกค้า
ร้าน Vapor Restaurant & Bar
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 29 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139710

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบริการสระว่ายน้ำ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบริการสระว่ายน้ำ

งานประจำ : เงินเดือน 8,000 บาท (ไม่รวม OT, service)

งานประจำ : 8,000 บาท (ไม่รวม OT, service) นนทบุรี ปากเกร็ด บางตลาด
ดูแลและบริการลูกค้าที่มาใช้บริการสระว่ายน้ำ
ดูแลรักษาความสะอาดรอบบริเวณสระว่ายน้ำ
งานบริการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139399

ตำแหน่งงานว่างพยาบาล ประจำคลินิก

ตำแหน่งงานว่างพยาบาล ประจำคลินิก

งานประจำ : เงินเดือน 20,000

งานประจำ : 20,000 นนทบุรี ปากเกร็ด บางตลาด
ช่วยแพทย์เตรียมอุปกรณ์ เข้าเคสช่วยแพทย์ทำหัตถการ On IV
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 138884

ตำแหน่งงานว่างCook

ตำแหน่งงานว่างCook

งานประจำ : เงินเดือน 13,000 บาท (ไม่รวม OT & Sevice)

งานประจำ : 13,000 บาท (ไม่รวม OT & Sevice) นนทบุรี ปากเกร็ด บางตลาด
- จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับการประกอบอาหารไทย/ยุโรป
- ประกอบอาหารไทย/ยุโรป ตามรายการที่ลูกค้า Order
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137114

ตำแหน่งงานว่างChef de partie

ตำแหน่งงานว่างChef de partie

งานประจำ : เงินเดือน 18,000-20,000 บาท (ไม่รวม Servi

งานประจำ : 18,000-20,000 บาท (ไม่รวม Servi นนทบุรี ปากเกร็ด บางตลาด
- เตรียมและปรุงอาหาร ทั้งอาหารไทย/อาหารฝรั่ง
- ควบคุมคุณภาพของอาหารในทุกๆขั้นตอน
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136989

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี (ลูกหนี้)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี (ลูกหนี้)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี ปากเกร็ด บางตลาด
1. จัดทำใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี
2. จัดทำใบเสร็จรับเงิน
3. วางแผนกำหนดวางบิลและรับเช็คจากลูกค้า
4. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้
4. สรุปยอดลูกหนี้คงเหลือ
5. ทำรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้
6. สรุปยอดขาย
7. ดูแลด้านเอกสารการเงินที่เก็บเงินจากลูกค้า
9. ประสานงานการชำระหนี้จากลูกค้า และเร่งรัดหนี้สิน
10.จัดทำ ติดตาม และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการรับเงิน เช่น เอกสารนำฝากธนาคาร , หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
11.ดูแลเงินสดในมือ และเช็ค นำฝากธนาคารต
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136988

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี ปากเกร็ด บางตลาด
บริหารงานทางด้านบัญชี และการวางระบบบัญชีเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้

1.ตรวจสอบรับวางบิล ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบขอซื้อต่างๆ และเอกสารประกอบใบตั้งหนี้และจ่าย รวมทั้งความถูกต้องของการอนุมัติจ่าย
2.ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญจ่าย และลงบันทึกบัญชีเจ้าหนี้
3.ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ ภาษีขายประจำเดือน
4.ตรวจสอบรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และจัดทำแบบ ภพ.30 , ภงด.1 , ภงด.3 , ภงด.53 , สปส.10-1
5,ตรวจสอบการบันทึกบัญชีเงินสดย่อย การเบิกเงินสดย่อย รวมทั้งสรุปการจ่ายค่าใช้จ่ายเงินสดย่อย ราย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136260

ตำแหน่งงานว่างProduct Specialist

ตำแหน่งงานว่างProduct Specialist

งานประจำ : เงินเดือน 18000+

งานประจำ : 18000+ นนทบุรี ปากเกร็ด บางตลาด
เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสินค้าและวิธีการใช้งาน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ทันสมัย ทันเทคโนโลยี
ค้นคว้าหาเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวกับการศึกษา
อบรม สนับสนุนพนักงานขายและลูกค้าให้เข้าใจผลิตภัณฑ์

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ค่าเดินทางในกรณีทำงานนอกสถานที่
- ค่าโทรศัพท์ติตต่องาน
- การท่องเที่ยวประจำปี
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 132688

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถผู้บริหาร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาท

งานประจำ : 15,000 บาท นนทบุรี ปากเกร็ด บางตลาด
ขับรถให้กับผู้บริหาร (เจ้าของโครงการนิชดาธานี)
ขับรถเข้าเมือง(สุขุมวิท,ทองหล่อ) และต่างจังหวัด
ขับรถทำธุระส่วนตัวให้กับผู้บริหาร
** ไม่ใช่ พขร. ประจำบ้านลูกค้า **หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 132120

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี ปากเกร็ด บางตลาด
ออกแบบ,ตรวจสอบ,ติดตั้ง,ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า,ประเมินราคา,ควบคุมงาน
โครงการระบบไฟฟ้า
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 132121

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า ***ด่วนมาก

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า ***ด่วนมาก

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี ปากเกร็ด บางตลาด
ติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง งานระบบไฟฟ้า
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 132122

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี / การเงิน***ด่วนมาก

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี / การเงิน***ด่วนมาก

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี ปากเกร็ด บางตลาด
รับผิดชอบงานทางด้านบัญชี , เปิดใบกำกับภาษีขาย , รายงานซื้อขายรายวัน , สรุปยอดภาษีซื้อ-ขายรายเดือน , ภงด.3 , ภงด.53 และอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130797

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี AP,AR

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี AP,AR

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-25,000 บาท

งานประจำ : 20,000-25,000 บาท นนทบุรี ปากเกร็ด บางตลาด
ดำเนินการแก้ไขปัญหา และให้คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับการใช้งาน Software ภายในของบริษัทฯ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128231

ตำแหน่งงานว่างธุรการบัญชี-การเงิน-บุคคล

ตำแหน่งงานว่างธุรการบัญชี-การเงิน-บุคคล

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-17,000

งานประจำ : 12,000-17,000 นนทบุรี ปากเกร็ด บางตลาด
1. ออกใบหัก ภาษี ณ ที่จ่าย ภงด.3,53
2. ตามเอกสารฝ่ายต่างแนบการทำเบิกจ่ายเงิน
3. ประสานงานเพื่อทำใบวางบิล ใบแจ้งหนี้
4. งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย
ประกันสังคม ประกันกลุ่ม(เมื่อทำงานครบ1ปี)
- โบนัสตามผลประกอบกิจการ การปรับจ้างพิจารณาตามผลงาน
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126004

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เขียนแบบ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เขียนแบบ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่

งานประจำ : 15,000 บาท หรือตามที่ นนทบุรี ปากเกร็ด บางตลาด
- งานเขียนแบบก่อสร้าง (สถาปัตย์, โครงสร้าง)
- ใช้โปรแกรมเขียนแบบ ArchiCAD, AutoCAD / SketchUp

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 6 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 124551

ตำแหน่งงานว่างรับสมัครพนักงาน TOPS ประจำสาขา เซ็นทรัลศาลายา

ตำแหน่งงานว่างรับสมัครพนักงาน TOPS ประจำสาขา เซ็นทรัลศาลายา

งานประจำ : เงินเดือน 10,500++

งานประจำ : 10,500++ นนทบุรี ปากเกร็ด บางตลาด
แคชเชียร๋
จัดเรียงสินค้าอุปโภค-บริโภค
พนักงานจัดส่งสินค้า
พนักงานอาหารสด
พนักงานยริการลูกค้า
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121216

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเสิร์ฟ ร้านอาหาร สาขาเซ็นทรัลชิดลม

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเสิร์ฟ ร้านอาหาร สาขาเซ็นทรัลชิดลม

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 13,000 + เซอร์วิสชา

งานประจำ : 12,000 - 13,000 + เซอร์วิสชา นนทบุรี ปากเกร็ด บางตลาด
เสิร์ฟอาหาร / เก็บจาน / เก็บโต๊ะ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 7 เดือนที่ผ่านมา

หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี