นนทบุรี เมืองนนทบุรี หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นนทบุรี เมืองนนทบุรี หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นนทบุรี เมืองนนทบุรี หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นนทบุรี เมืองนนทบุรี หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นนทบุรี Ø
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี


เลขที่ประกาศ : 080899

Sales Representative (ทีม MIT: กำแพงเพชร ชัยนาท นครสวรรค์ อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง)

Sales Representative (ทีม MIT: กำแพงเพชร ชัยนาท นครสวรรค์ อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง)

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาตามความสา

งานประจำ : พิจารณาตามความสา นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวัญ
ขายเข้าโรงพยาบาล สินค้าของ Carestream กลุ่มเครื่อง X-ray ,Film-X-ray, น้ำยาล้างFilm-X-ray, เครื่องUltrasound เป็นต้น
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080906

Sales Representative (ทีม MIT ภาคใต้ล่าง: กระบี่ ตรัง นราธิวาส ปัตตานี ยะลา พังงา พัทลุง ภูเก็ต สงขลา สตูล)

Sales Representative (ทีม MIT ภาคใต้ล่าง: กระบี่ ตรัง นราธิวาส ปัตตานี ยะลา พังงา พัทลุง ภูเก็ต สงขลา สตูล)

งานประจำ : เงินเดือน 0 บ.

งานประจำ : 0 บ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวัญ
ขายเข้าโรงพยาบาล สินค้าของ Carestream กลุ่มเครื่อง X-ray ,Film-X-ray, น้ำยาล้างFilm-X-ray, เครื่องUltrasound เป็นต้น
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080568

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง ประสบการณ

งานประจำ : ตามตกลง ประสบการณ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
ออกหน่วย จัดบูธ ตามโครงการ กับบริษัท โรงงาน ศูนย์การค้า เพื่อประชาสัมพันธ์ การตรวจวัดสายตา(บริษัทสอนการตรวจวัดสายตาให้) และจำหน่ายแว่นตา (มีค่าตอบแทนการขาย) เพื่อเชิญ ลูกค้าใหม่ ไปใช้บริการกับร้านแว่นตา หอแว่น ทุกพื้นที่สาขา


หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080301

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ - สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ - สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

งานประจำ : เงินเดือน 15,000++ หรือ ขึ้นอยู่ก

งานประจำ : 15,000++ หรือ ขึ้นอยู่ก นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
- จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (IEE) รายงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitoring & Audit) หรือรายงานด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- รวบรวมข้อมูล การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง พัฒนาเครื่องมือเพื่อการศึกษาลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ – สังคม โครงสร้างประชากร การตั้งถิ่นฐาน
- ดำเนินงานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการ สำรวจความคิดเห็นหรือทัศนคติ งานมวลชนสัมพันธ์ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080279

Graphic / เจ้าหน้าที่กราฟฟิค ด่วน ๆๆ

Graphic / เจ้าหน้าที่กราฟฟิค ด่วน ๆๆ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี เมืองนนทบุรี ไทรม้า
ออกแบบงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย และมีความรู้และความถนัดในด้านกาฟฟิคดีไซด์ต่างๆ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080003

พนักงานขับรถหน่วยรถ

พนักงานขับรถหน่วยรถ

งานประจำ : เงินเดือน รายได้ ต่อเดือน13,000

งานประจำ : รายได้ ต่อเดือน13,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
ขับรถ นำทีมหน่วยรถ ตรวจวัดสายตา จำหน่าย แว่นตา เลนส์ ร่วมกับ โรงพยาบาล งานตรวจสุขภาพประจำปี สถานที่ ต่างๆ ให้กับบริษัท ห้างร้าน โรงงาน ในพื้นที่ทำงานกรุงเทพฯ และปริมณฑล

(ได้รับค่าตอบแทนส่วนแบ่งจาก การเก็บเงินการขายสินค้าได้ )
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079575

พนักงานประกอบแว่น สาขา หอแว่น เซ็นทรัลมหาชัย

พนักงานประกอบแว่น สาขา หอแว่น เซ็นทรัลมหาชัย

งานประจำ : เงินเดือน 9900++

งานประจำ : 9900++ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
ฝนเลนส์ประกอบแว่น ให้บริการปรับดัดแว่นตา (บริษัทสอนงานให้) ได้รับคอมมิชชั่นประกอบแว่น
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079400

เจ้าหน้าที่สโตร์กลาง/เจ้าหน้าที่ธุรการสโตรกลาง ปฏิบัติงาน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

เจ้าหน้าที่สโตร์กลาง/เจ้าหน้าที่ธุรการสโตรกลาง ปฏิบัติงาน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาตามประสบก

งานประจำ : พิจารณาตามประสบก นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
- ควบคุม ดูแล งานของสโตร์ (วัสดุ อุปกรณ์ ทรัพย์สินขององค์กร)
- การรับของเข้า-จ่ายออก ของวัสดุทรัพย์สินขององค์กร
- การตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ทรัพย์สินในสโตร์องค์กร
- งานเอกสาร
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079411

วิศวกร/เจ้าหน้าที่ประมาณราคา

วิศวกร/เจ้าหน้าที่ประมาณราคา

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาตามประสบก

งานประจำ : พิจารณาตามประสบก นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
ถอดแบบประมาณราคางานก่อสร้างงานไฟฟ้าเครื่องกลอาคารสูง

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079573

ผช.ผจก.สาขาฝึกหัด สาขาเซ็นทรัลมหาชัย

ผช.ผจก.สาขาฝึกหัด สาขาเซ็นทรัลมหาชัย

งานประจำ : เงินเดือน 12900++

งานประจำ : 12900++ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
ตำแหน่ง ผช.ผจก.ฝึกหัด ช่วยบริหารจัดการงานสาขา วัดสายตา บริษัท สอนงานให้

ได้ค่าตอบแทน คอมมิชชั่น+ OT

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079418

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาตามประสบก

งานประจำ : พิจารณาตามประสบก นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
บันทึกบัญชี รับวางบิล และงานบัญชีอื่นๆ
ที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079402

Sale Manager/เจ้าหน้าที่การตลาดอสังหาริมทรัพย์

Sale Manager/เจ้าหน้าที่การตลาดอสังหาริมทรัพย์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
กำหนดกลยุทธ์การปฎิบัติงานด้านการตลาด และวิเคราะห์การตลาด สำรวจตลาดเพื่อเปรียบเทียบคู่แข่ง หาสื่อโฆษณาและหาช่องทางใหม่ๆเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้า รวมถึงการจัดกิจกรรมทางการตลาด ส่งเสริมการขาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079024

คนขับรถ

คนขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน 12,000- 15,000

งานประจำ : 12,000- 15,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ไทรม้า
ขับรถให้เจ้านาย, ขับรถส่งของในเมือง ,
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078759

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงและประสบก

งานประจำ : ตามตกลงและประสบก นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
งานเกี่ยวกับ บัญชี
มีประสบการณ์ ด้านบัญชีGL จะพิจารณาเป็นพิเศษ


หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078564

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างและก

งานประจำ : ตามโครงสร้างและก นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
1.ควบคุมดูแลงานสรรหาและว่าจ้างพนักงาน ทั้งรายวันและรายเดือน ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

2.ควบคุมดูแลงานฝึกอบรมให้บรรลุเป้าหมาย

3.ควบคุมดูแลงานแรงงานสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน หรือที่เกี่ยวข้อง

4.ควบคุมดูแลงาน ค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน หรือที่เกี่ยวข้อง

5.ควบคุมดูแลงานแรงงานต่างด้าว การนำเข้า การจัดสรรดูแลให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน หรือที่เกี่ยวข้อง

6.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078473

เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ (กรอบแว่นตา)

เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ (กรอบแว่นตา)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงและประสบก

งานประจำ : ตามตกลงและประสบก นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
บริหารจัดการ จัดซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์กรอบแว่น สำรวจ กำหนดราคา และ รูปแบบให้ตรงกับตลาดแว่นตา เพื่อจำหน่าย ณ สาขาให้ตรงกลุ่มลูกค้า และหรือที่เกี่ยวข้อง
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078442
No: 078442 พนักงาน ประสานงานเอกสารกับหน่วยงานราชการ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
Treasury Group

พนักงาน ประสานงานเอกสารกับหน่วยงานราชการ

พนักงาน ประสานงานเอกสารกับหน่วยงานราชการ

งานราชการ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานราชการ : 15,000 บ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
กรอกเอกสารและจัดเอกสารตามที่ราชการกำหนด
และนำเอกสารไปยื่นกับหน่วยงานราชการ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078256

เเมสเซนเจอร์

เเมสเซนเจอร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง นนทบุรี เมืองนนทบุรี ท่าทราย
รับส่งเอกสารตามสถานที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 077962

Sale Online ด่วน

Sale Online ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน 11000-15000

งานประจำ : 11000-15000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ท่าทราย
ติดต่อลูกค้าในระบบออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆ line, facebook ,line@,telesale
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 077963

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี ท่าทราย
ทำบัญชีเครดิต รายวันรายเดือน ปิดยอดเครดิตเจ้าหนี้รายเดือน ทำรายงานสรุปยอดจำหน่ายรายวันรายเดือนทั้งเครดิตเงินสดและเครดิตรายเดือน
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 19 วันที่ผ่านมา

หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี