นนทบุรี เมืองนนทบุรี หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นนทบุรี เมืองนนทบุรี หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นนทบุรี เมืองนนทบุรี หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นนทบุรี เมืองนนทบุรี หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นนทบุรี Ø
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 5218 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 108849

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายขายการตลาด

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายขายการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางรักน้อย
1.บริหารลูกค้าเพื่อให้ได้ซึ่งยอดขายตามเป้าหมาย
2.จัดทำเอกสารที่เกียวกับงานขาย ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ ใบส่งของ ฯลฯ
4.นำเสนอขายสินค้าและการให้บริการด้านการขายได้ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า (ออกพบลูกค้านอกสถานที่ได้)
5.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
6.วิเคราะห์การขายและการตลาดในโปรเจคต่างๆได้
7.ทำการตลาด Online
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107962

ตำแหน่งงานว่างผู้บริหารงานบริการตัวถังและสี(SA รับรถ)

ตำแหน่งงานว่างผู้บริหารงานบริการตัวถังและสี(SA รับรถ)

งานประจำ : เงินเดือน 13,000-15,000

งานประจำ : 13,000-15,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
ดำเนินการต้อนรับลูกค้าแจ้งซ่อมตัวถังและสี, ส่งมอบ, ติดตามงานซ่อม ประสานงานกับบริษัทประกันภัยรถยนต์ สามารถอธิบาย รายละเอียด งานซ่อมและมีความรู้ เบื่องต้นในอาการที่มีปัญหา

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107959

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายรถยนต์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายรถยนต์

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือน+commission

งานประจำ : เงินเดือน+commission นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
ที่ปรึกษางานขายแก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อรถยนต์ TOYOTA สนับสนุนงานขายและปิดการขายตามเป้าหมายของบริษัทฯ

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107954

ตำแหน่งงานว่างช่างยนต์ ด่วน

ตำแหน่งงานว่างช่างยนต์ ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-15,000

งานประจำ : 10,000-15,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
-การซ่อมบำรุง การรักษาเครื่องยนต์
-ให้คำปรึกษาในการดูแลรักษาเครื่องยนต์
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107951

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ(ซ่อมบำรุง)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ(ซ่อมบำรุง)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
-จัดทำเอกสารสรุปและเปิด PRPO สั่งซื้อวัสดุ/อุปกรณ์
-จัดการรับและควบคุม Stock
-บันทึกข้อมูลและรายงานสรุปข้อมูล
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107956

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน /แคชเชียร์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน /แคชเชียร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
รับผิดชอบการรับ-จ่ายเงิน , ออกใบเสร็จรับเงิน, จ่ายเงินสดย่อย , ด้านการบริการลูกค้า
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 107961

ตำแหน่งงานว่างผู้บริหารงานบริการ(รับรถ)

ตำแหน่งงานว่างผู้บริหารงานบริการ(รับรถ)

งานประจำ : เงินเดือน 13,000-15,000

งานประจำ : 13,000-15,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
ดำเนินการต้อนรับลูกค้าแจ้งซ่อม, ส่งมอบ, ติดตามงานซ่อม สามารถอธิบาย รายละเอียด งานซ่อมและมีความรู้ เบื่องต้นในอาการที่มีปัญหา


หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107957

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดส่งอะไหล่

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดส่งอะไหล่

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
ขับรถจัดส่งอะไหล่

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108969

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ-งานเงิน (Building Officer) MRT-เพชรบุรี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ-งานเงิน (Building Officer) MRT-เพชรบุรี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี เมืองนนทบุรี สวนใหญ่
• สรุปค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ เช่น ค่าน้ำ, ค่าไฟ, ค่าจอดรถ ฯลฯ ของผู้เช่า เพื่อส่งเข้า Head Office ออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บในแต่ละเดือน
• จัดส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้เช่า
• โทรสอบถามรับเช็ค พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน
• ติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระเมื่อถึงกำหนดชำระเงิน
• ออกหนังสือเตือนเมื่อผู้เช่าค้างชำระเกินกำหนด
• .จัดทำสรุปรายงานการรับเงินประจำวัน
• นำเช็คฝากธนาคาร
• จัดทำสรุปรายงานการรับเงินประจำวัน
• รับวางบิลจาก Supplier
• ตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหนี้จาก Supplier เพื่อจัดทำเช็ค
• จัดทำ Invo
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107949

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-30,000

งานประจำ : 15,000-30,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
-ดูแลการสื่อสาร และกิจกรรมทางการขายผ่านสื่อ Social Media ทุกช่องทาง เช่น Facebook,Line,Website
-จัดทำ contents และ วางแผนการสื่อสารผ่านSocial Media ทุกช่องทาง
-ให้คำแนะนำและคำปรึกษา แก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อรถยนต์
-ติดตามกลุ่มลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งใว้
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107952

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ(งานก่อสร้าง)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ(งานก่อสร้าง)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
1.ธุรการจัดซื้ออุปกรณ์-วัสดุก่อสร้าง
2.ธุรการเบิก-จ่ายค่างวดงานผู้รับเหมา
3.ติดต่อประสานงานกับทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กร
4.มีความคล่องตัวและมีความกระตือรือร้นในหน้าที่หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108883

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประกอบแว่น สาขา Big C สุขสวัสดิ์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประกอบแว่น สาขา Big C สุขสวัสดิ์

งานประจำ : เงินเดือน 9,900++

งานประจำ : 9,900++ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
หน้าที่หลัก บริการ และ ปรับดัด ฝนเลนส์ ประกอบแว่นตา บริษัท สอนงานให้
มี OT และ ได้รับค่าคอมมิชชั่น

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 107948

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประกันภัย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประกันภัย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
-โทรติดต่อลูกค้า เพื่อเสนอเบี้ยประกันให้กับลูกค้า
-จัดทำเอกสารเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์
-คำนวณเบี้ย ออกจดหมายเตือนต่ออายุ และสรุปรายงานการต่ออายุประกันภัยรถยนต์
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107960

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานการเงินอาวุโส

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานการเงินอาวุโส

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
ดูแลระบบและคุณภาพของงานภายในแผนก
- วางแผนและควบคุมการจัดทำประมาณการเงินสด
- จัดทำรายงานทางการเงิน
- เสนอข้อเสนอแนะด้านการเงิน
- บริหารการรับจ่ายเงิน
- บริหารบุคลากร
- วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี
- ประสานงานกับธนาคาร เรื่องดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107958

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานบุคคล(งานรักษาความปลอดภัย)

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานบุคคล(งานรักษาความปลอดภัย)

งานราชการ : เงินเดือน -

งานราชการ : - นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
ด้านการควบคุมงานรักษาความปลอดภัย
ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ
ด้านกฎหมายประกันสังคม
ด้านกฎหมายแรงงาน
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107947

ตำแหน่งงานว่างรับสมัครคนพิการ

ตำแหน่งงานว่างรับสมัครคนพิการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
- งานธุรการ หรือจัดการเอกสารทั่วไป
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107955

ตำแหน่งงานว่างProgrammer

ตำแหน่งงานว่างProgrammer

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
ออกแบบและพัฒนาระบบงาน Web Application และ Website ด้วยภาษาต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น PHP, HTML, JavaScript, AJAX, CSS, jQuery,Boostap หรืออื่นๆ มีประสบการณ์ในด้านฐานข้อมูล MySQL
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107950

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน รายวัน

งานประจำ : รายวัน นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
-ทำความสะอาดภายในสำนักงานและโชว์รูม
-สร้างบรรยากาศ จัดสถานที่ให้เหมาะสม สะอาดเรียบร้อย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 107953

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถผู้บริหาร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
-รับผิดชอบในการขับรถผู้บริหาร
-ช่วยเหลือ ดูแลผู้บริหาร
-ดูแลบำรุงรักษารถยนต์เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108839

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประกอบแว่น สาขา หอแว่น นครินทร์ ( Max Value ศรีนครินทร์)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประกอบแว่น สาขา หอแว่น นครินทร์ ( Max Value ศรีนครินทร์)

งานประจำ : เงินเดือน 9,900++ คอมมิชชั่น

งานประจำ : 9,900++ คอมมิชชั่น นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
ให้บริการ ปรับ ตัด ดัดแว่นตา ฝนเลนส์ประกอบแว่น ที่เกี่ยวข้อง บริษัทสอนงานให้ ได้รับ OT และส่วนแบ่งคอมมิชชั่น
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 4 วันที่ผ่านมา

หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี