นนทบุรี เมืองนนทบุรี หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นนทบุรี เมืองนนทบุรี หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นนทบุรี เมืองนนทบุรี หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นนทบุรี เมืองนนทบุรี หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นนทบุรี Ø
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี

เลขที่ประกาศ : 088189

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรควบคุมต้นทุน Cost Engineer

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรควบคุมต้นทุน Cost Engineer

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
ตรวจสอบการคิดปริมาณงานเปลี่ยนแปลง เพิ่มลด ตรวจสอบการเบิก-จ่ายผลงาน การใช้วัสดุ ค่าแรง และอื่นๆ ของโครงการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 087771

ตำแหน่งงานว่างธุรการบัญชี

ตำแหน่งงานว่างธุรการบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 15000+

งานประจำ : 15000+ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางรักน้อย
- จัดทำเอกสารต่างๆ ด้านบัญชี ซื้อ - ขาย
- กระทบยอดบัญชีรับ-จ่าย
- ยื่นแบบ ภงด. 3 , 53 และ ภพ.30
- บันทึกบัญชีในระบบ Express , Flowaccount
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 087394

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน 13000-18000

งานประจำ : 13000-18000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ท่าทราย
ดูงานซ่อมบำรุงทั้งระบบภายในบริษัท
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 087395

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง/เจ้าหน้าที่อาคาร

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง/เจ้าหน้าที่อาคาร

งานประจำ : เงินเดือน 9,000-13,000

งานประจำ : 9,000-13,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ท่าทราย
- ดูแลและซ่อมบำรุงอาคาร
- ดูแลระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 087396

ตำแหน่งงานว่าง Controller

ตำแหน่งงานว่าง Controller

งานประจำ : เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา+ป

งานประจำ : ตามวุฒิการศึกษา+ป นนทบุรี เมืองนนทบุรี ท่าทราย
ควบคุมการจ่ายงานให้กับช่าง

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 087384

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 16,000

งานประจำ : 16,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
- บันทึกบัญชี,ปิดบัญชีในระบบบัญชี Expressและจัดทำงบการเงิน
- นำส่งภาษี และประกันสังคมประจำเดือน และประจำปี
- ติดต่อกับลูกค้า เพื่อจัดเตรียมเอกสารและประสานงานในเรื่องต่างๆ ตลอดจน ให้คำแนะนำในด้านบัญชีและภาษี
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 6 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 087393

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการบัญชี

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 35000-60000

งานประจำ : 35000-60000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ท่าทราย
ดูแล ควบคุม ดูแล บริหารงาน ภายในแผนกให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 087072

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารและงานสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารและงานสิ่งแวดล้อม

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
-ควบคุมเอกสารระบบ ISO 14001
-จัดทำเอกสารการตรวจประเมินภายใน ติดตามแก้ไขใบCAR
-การจัดทำเอกสารทบทวนฝ่ายบริหาร
-มีความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน กิจกรรม 5 ส และอื่นๆ

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086307

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ชั้นสันทนาการ (จรัญสนิทวงศ์ 42)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ชั้นสันทนาการ (จรัญสนิทวงศ์ 42)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี เมืองนนทบุรี สวนใหญ่
- ดูแลความปลอดภัยของผู้พักอาศัยที่มาใช้บริการห้องสันทนาการ
- ดูแล ตรวจสอบผู้พักอาศัยที่มาใช้บริการให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบการใช้ห้องสันทนาการ
- ดูแล ตรวจสอบรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ของห้องสันทนาการ
-ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องหากผู้พักอาศัยได้รับอุบัติเหตุ/บาดเจ็บในการใช้ห้องสันทนาการ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086308

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ นนทบุรี เมืองนนทบุรี สวนใหญ่
- รับเรื่องกาแจ้งซ่อม ต่อเติม ในช่วงระยะเวลารับประกันของโครงการ
- ประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการเข้าซ่อมแซมพื้นที่ในส่วนต่างๆของโครงการ
- รับเรื่องร้องเรียน และประสานงานในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
- เวลาปฏิบัติงาน 09.00-18.00น.
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086098

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานการเงินอาวุโส

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานการเงินอาวุโส

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
งานการเงินลูกหนี้ ดูแลติดตามเอกสารรับเช็ค/วางบิล เอกสารลูกหนี้
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086311

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน

งานประจำ : เงินเดือน ์N/A++

งานประจำ : ์N/A++ นนทบุรี เมืองนนทบุรี สวนใหญ่
- ต้อนรับลูกค้าที่มาออกกำลังกาย รับจองคิวห้องออกกำลังกาย
- ให้บริการข้อมูล โปรโมรชั่น และพยายามปิดยอดขาย
- ต่ออายุสมาชิก และออกบัตรสมาชิกแก่ลูกค้า
- จัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์และสถานที่

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 11 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 086309

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ นนทบุรี เมืองนนทบุรี สวนใหญ่
- ดูแลความเรียบร้อยบริเวณสระว่ายน้ำ
- ดูแลเรื่องความปลอดภัยของลูกค้าที่มาใช้บริการสระว่ายน้ำ
- สอนว่ายน้ำแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086312

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บูรณาการข้อมูลและวิเคราะห์สารสนเทศ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บูรณาการข้อมูลและวิเคราะห์สารสนเทศ

งานประจำ : เงินเดือน ์N/A++

งานประจำ : ์N/A++ นนทบุรี เมืองนนทบุรี สวนใหญ่
- รับโทรศัพท์ โอนสาย และให้ข้อมูลโปรโมรชั่นแก่ลูกค้า
- อธิบายโปรโมชั่นและพาลูกค้าชมฟิตเนส
- ต้อนรับลูกค้า ต่ออายุสมาชิก สมัครสมาชิกใหม่
- สรุปรายได้ประจำวัน
- จัดเตรียมผ้าขนหนู และสรุปการเบิกใช้
- และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086310

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายอาคารกลางคืน (Night Building supervisor)

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายอาคารกลางคืน (Night Building supervisor)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี เมืองนนทบุรี สวนใหญ่
1. ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของอาคาร
2. ดูแลลูกค้าให้ปฏิบัติตามกฎของอาคาร
3. การประสานงานการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคาร
4. การสำรวจความปลอดภัยในอาคาร
5. การรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย
6. การรายงานอุบัติเหตุ
7. จัดการให้มีการบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ แก่เจ้าของร่วม, ผู้พักอาศัย ฯลฯ
8. จัดการดูแลความเรียบร้อยโดยทั่วๆ ไปของอาคารรวมถึงการจัดวางระบบรักษาความปลอดภัย และความสะอาดของอาคารให้อยู่ในสภาพดี
9. จัดการดูแลระบบการจอดรถ และให้เป็นไปตามกฎระเบียบของอาคารและตามสัญญา
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083970

การตลาดออนไลน์

การตลาดออนไลน์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง/ตามโครงสร

งานประจำ : ตามตกลง/ตามโครงสร นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
- หาแหล่งลูกค้ารายใหม่ ทางออนไลน์
- เน้นการขายที่มีความหลากหลาย/สินค้าพรีเมี่ยม ทางออนไลน์
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083566

หัวหน้างาน ฝ่ายผลิต (การ์เมนท์)

หัวหน้างาน ฝ่ายผลิต (การ์เมนท์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
1. ทำงานฝ่ายผลิต เกี่ยวกับการผลิตตุ๊กตา กระเป๋าเป้
2. ควบคุมดูแลงานฝ่ายผลิต ให้เป็นไปตามนโยบายการผลิต
3. ทำงานวันจันทร์ ถึง ศุกร์
4. หากมีการทำงานวันหยุด จะจ่ายค่าแรงพิเศษเพิ่มให้
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083565

เจ้าหน้าที่กราฟฟิก

เจ้าหน้าที่กราฟฟิก

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
1. ใช้โปรแกรม Photoshop, lllustrator, Corel Draw, PageMaker ในการวางเลย์เอาท์งาน เพื่อส่งเข้าอุปกรณ์ตัดผ้า
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 083327

เลขานุการผู้บริหาร

เลขานุการผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี เมืองนนทบุรี ไทรม้า
ดูแลรับผิดชอบ จัดแฟ้มเอกสาร จัดการประชุมพร้อมทั้งจดรายงานการประชุม ดูแลและจัดการงานด้านเอกสารสำคัญต่าง ๆ พร้อมทั้งประสานงานทั่วไปที่เกี่ยวกับผู้บังคับบัญชา
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083543

พนักงานขาย สาขาขอนแก่น

พนักงานขาย สาขาขอนแก่น

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือน+ค่าคอมม

งานประจำ : เงินเดือน+ค่าคอมม นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
1. พนักงานขาย ออกหาลูกค้าทั้งในขอนแก่น และต่างจังหวัด(บางครั้ง)


หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี