นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นนทบุรี Ø
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี


เลขที่ประกาศ : 080568

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง ประสบการณ

งานประจำ : ตามตกลง ประสบการณ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
ออกหน่วย จัดบูธ ตามโครงการ กับบริษัท โรงงาน ศูนย์การค้า เพื่อประชาสัมพันธ์ การตรวจวัดสายตา(บริษัทสอนการตรวจวัดสายตาให้) และจำหน่ายแว่นตา (มีค่าตอบแทนการขาย) เพื่อเชิญ ลูกค้าใหม่ ไปใช้บริการกับร้านแว่นตา หอแว่น ทุกพื้นที่สาขา


หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080301

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ - สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ - สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

งานประจำ : เงินเดือน 15,000++ หรือ ขึ้นอยู่ก

งานประจำ : 15,000++ หรือ ขึ้นอยู่ก นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
- จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (IEE) รายงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitoring & Audit) หรือรายงานด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- รวบรวมข้อมูล การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง พัฒนาเครื่องมือเพื่อการศึกษาลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ – สังคม โครงสร้างประชากร การตั้งถิ่นฐาน
- ดำเนินงานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการ สำรวจความคิดเห็นหรือทัศนคติ งานมวลชนสัมพันธ์ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080003

พนักงานขับรถหน่วยรถ

พนักงานขับรถหน่วยรถ

งานประจำ : เงินเดือน รายได้ ต่อเดือน13,000

งานประจำ : รายได้ ต่อเดือน13,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
ขับรถ นำทีมหน่วยรถ ตรวจวัดสายตา จำหน่าย แว่นตา เลนส์ ร่วมกับ โรงพยาบาล งานตรวจสุขภาพประจำปี สถานที่ ต่างๆ ให้กับบริษัท ห้างร้าน โรงงาน ในพื้นที่ทำงานกรุงเทพฯ และปริมณฑล

(ได้รับค่าตอบแทนส่วนแบ่งจาก การเก็บเงินการขายสินค้าได้ )
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079575

พนักงานประกอบแว่น สาขา หอแว่น เซ็นทรัลมหาชัย

พนักงานประกอบแว่น สาขา หอแว่น เซ็นทรัลมหาชัย

งานประจำ : เงินเดือน 9900++

งานประจำ : 9900++ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
ฝนเลนส์ประกอบแว่น ให้บริการปรับดัดแว่นตา (บริษัทสอนงานให้) ได้รับคอมมิชชั่นประกอบแว่น
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079573

ผช.ผจก.สาขาฝึกหัด สาขาเซ็นทรัลมหาชัย

ผช.ผจก.สาขาฝึกหัด สาขาเซ็นทรัลมหาชัย

งานประจำ : เงินเดือน 12900++

งานประจำ : 12900++ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
ตำแหน่ง ผช.ผจก.ฝึกหัด ช่วยบริหารจัดการงานสาขา วัดสายตา บริษัท สอนงานให้

ได้ค่าตอบแทน คอมมิชชั่น+ OT

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078759

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงและประสบก

งานประจำ : ตามตกลงและประสบก นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
งานเกี่ยวกับ บัญชี
มีประสบการณ์ ด้านบัญชีGL จะพิจารณาเป็นพิเศษ


หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078473

เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ (กรอบแว่นตา)

เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ (กรอบแว่นตา)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงและประสบก

งานประจำ : ตามตกลงและประสบก นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
บริหารจัดการ จัดซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์กรอบแว่น สำรวจ กำหนดราคา และ รูปแบบให้ตรงกับตลาดแว่นตา เพื่อจำหน่าย ณ สาขาให้ตรงกลุ่มลูกค้า และหรือที่เกี่ยวข้อง
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078442
No: 078442 พนักงาน ประสานงานเอกสารกับหน่วยงานราชการ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
Treasury Group

พนักงาน ประสานงานเอกสารกับหน่วยงานราชการ

พนักงาน ประสานงานเอกสารกับหน่วยงานราชการ

งานราชการ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานราชการ : 15,000 บ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
กรอกเอกสารและจัดเอกสารตามที่ราชการกำหนด
และนำเอกสารไปยื่นกับหน่วยงานราชการ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 077833

เจ้าหน้าที่บุคคล

เจ้าหน้าที่บุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
1.การประเมินผลประจำปี ,การเลื่อนปรับตำแหน่ง
2.การจัดทำโครงสร้างองค์กร(Organize chart)
3.รายงานวิเคราะห์ข้อมูล

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 077630

Project Coordinator/เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

Project Coordinator/เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน 20000-35000

งานประจำ : 20000-35000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
1.ประสานงานด้านเอกสารต่างๆ ของไซด์งานที่รับผิดชอบ
2.เปิด Pr สั่งซื้อวัสดุ
3.จัดทำเอกสารการขอเข้าพื้นที่ทำงาน
4.ทำเอกสารคู่มือ เอกสารงานประกัน การทำงานของไซด์งานและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.ติดต่อประสานงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 077629

เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด

เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน 15000-25000

งานประจำ : 15000-25000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
จัดเตรียม เรียบเรียง จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานประมูล และ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝ่าย
งานติดต่อ ประสานงาน หรืองานที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 077300

เจ้าหน้าที่ควบคุมวัสดุ/สโตร์ (Material Control)

เจ้าหน้าที่ควบคุมวัสดุ/สโตร์ (Material Control)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
1.ควบคุมวัสดุ, อุปกรณ์, เครื่องมือ รวมทั้งการตัดวัตถุดิบ
2. ตรวจเช็คยอดวัตถุดิบและจัดทำรายงาน
3. ดูแลเอกสารภายในโครงการและรายงานต่อหัวหน้า
4. ทำการเบิก-จ่าย เครื่องมือ, อุปกรณ์ตามใบเบิก
5. ตรวจเช็คอุปกรณ์ก่อนส่งให้ผู้เบิก
6. เตรียมพื้นที่ในการปฏิบัติงานได้
7. จัดทำ Stock Card ได้
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 077293

พนักงานจัดซื้อ

พนักงานจัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป ขึ้นอยู

งานประจำ : 15,000 ขึ้นไป ขึ้นอยู นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
จัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการซ่อมบำรุง
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 077247
No: 077247 พนักงานชงชา สาขารพ.ศิริราช ณ ริมน้ำ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
Dorinku

พนักงานชงชา สาขารพ.ศิริราช ณ ริมน้ำ

พนักงานชงชา สาขารพ.ศิริราช ณ ริมน้ำ

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 15,000

งานประจำ : 12,000 - 15,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
ขายและชงชาหน้าร้าน เก็บเงิน ดูแลลูกค้า แนะนำเครื่องดื่ม
แบ่งเป็นกะ มีโอทีล่วงเวลา ควรมีที่พักไปกลับสะดวก
ช่วงเวลาทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 7:00 - 20:00, เสาร์ 7:00 - 15:00 หยุดวันอาทิตย์
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 27 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076657

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

งานประจำ : เงินเดือน 20000-35000

งานประจำ : 20000-35000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
• จัดทำ Artwork สำหรับงานสื่อสารองค์กร ด้านงานตกแต่งภายในปรับปรุงพื้นที่ งานสถาปัตยกรรม
Website , Page, Portfolio Professional look, Furniture Catalogue, Brochure,Leaflet อื่นๆ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076658

เจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

เจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 20000-35000

งานประจำ : 20000-35000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
1. จัดทำงบประมาณ (Budget) ของฝ่ายที่รับผิดชอบ
2. ควบคุมดูแล และ ตรวจสอบงานด้านการเงินขององค์กร ให้ถูกต้องและเหมาะสมตามนโยบายขององค์กร
3. ควบคุมดูแล และ ตรวจสอบความถูกต้องให้เหมาะสมเรื่องเอกสารรับเงิน-จ่ายเงิน ภายในองค์กร
4. วางแผนงาน บริการ และจัดการ งานด้านการเงิน Forecasting
5. วางแผนกำลังคน วิเคราะห์งาน (Job Analysis) ในฝ่ายการเงินที่รับผิดชอบ
6. วางแผนการบริหารงบกระแสเงินสด (CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES) ให้เกิดคุณภาพ ภายใต้แหล่งเงินทุนขององค์กร พร้อมจัดทำข้อมูล รายงานทางการเงิน
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076654

เจ้าหน้าที่การตลาด

เจ้าหน้าที่การตลาด

งานประจำ : เงินเดือน 20000-35000

งานประจำ : 20000-35000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
• ดูแลพอร์ตและพบลูกค้ากลุ่มผู้ออกแบบ กลุ่มผู้ที่ต้องการใช้งานเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในพื้นที่

• จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
• อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076656

เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส

เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส

งานประจำ : เงินเดือน 20000-35000

งานประจำ : 20000-35000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
•ดูแลพอร์ต และพบลูกค้ากลุ่มงานโรงแรมและคอนโดมิเนียม ด้านงานตกแต่งภายในปรับปรุงพื้นที่ งานสถาปัตยกรรม

• จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076215

พนักงานวัดสายตา หน่วยรถ

พนักงานวัดสายตา หน่วยรถ

งานประจำ : เงินเดือน รายได้เดือนละไม่

งานประจำ : รายได้เดือนละไม่ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
ให้บริการ ตรวจวัดสายตา ให้กับลูกค้า จุดตรวจสุขภาพประจำปี ณ สถานที่ต่างๆ ในกรุงเทพ และ ปริมณฑล ตามที่บริษัท ร่วมกับโรงพยาบาล ได้งานการตรวจสุขภาพประจำปี (บริษัท สอนงานให้)
ได้รับค่าตอบแทนการขายคอมมิชชั่น

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 074926

เจ้าหน้าที่ธุรการหลังการขาย

เจ้าหน้าที่ธุรการหลังการขาย

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
ธุรการหลังการขาย,ขับรถและประสานงานหน่วยงานราชการ และลูกค้าต่างจังหวัด
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี