นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นนทบุรี Ø
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 413 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 092187

ตำแหน่งงานว่างGraphic Designer

ตำแหน่งงานว่างGraphic Designer

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
1. ออกแบบและทำ Artwork Cataloque, Brochure, Package และงานออกแบบอื่นๆ
2. ออกแบบและทำแผงโชว์สินค้าตัวอย่าง
3. ถ่ายภาพสินค้าและงานกิจกรรมต่างๆ
4. ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างบูธแสดงสินค้า และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091661

ตำแหน่งงานว่างสมุห์บัญชี

ตำแหน่งงานว่างสมุห์บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
สามารถปิดงบดุลได้ และดูแลระบบบัญชีทั้งหมด

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091652

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรจัดจ้าง

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรจัดจ้าง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
ดูแลงานจัดซื้อจัดจ้าง ประสานงานผู้รับเหมา
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091446

ตำแหน่งงานว่างเขียนแบบงานระบบไฟฟ้าเครื่องกล (Draftman M&E)

ตำแหน่งงานว่างเขียนแบบงานระบบไฟฟ้าเครื่องกล (Draftman M&E)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์และ

งานประจำ : ตามประสบการณ์และ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
เขียนแบบ, แก้ไขแบบคอนโด ระบบเครื่องกล, ไฟฟ้า, ประปา, แอร์
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091436

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรประจำโครงการ (Project Engineer)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรประจำโครงการ (Project Engineer)

งานประจำ : เงินเดือน 0 บ.

งานประจำ : 0 บ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
ประจำไซต์งานก่อสร้างอาคารสูง ควมคุมงานก่อสร้างอาคารสูงให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091439

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ จป.เทคนิค (จป.ก่อสร้าง)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ จป.เทคนิค (จป.ก่อสร้าง)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
รับผิดชอบการดูแลบริหารระบบความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยงานโครงการก่อสร้าง การจัดทำแผนความปลอดภัยโครงการ การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ(รับเฉพาะผู้มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอาคารสูงเท่านั้น)
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 091445

ตำแหน่งงานว่างSite Engineer (ประจำไซต์งานก่อสร้างอาคารสูง)

ตำแหน่งงานว่างSite Engineer (ประจำไซต์งานก่อสร้างอาคารสูง)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
ควบคุมงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ คอนโดมิเนียม
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091443

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิกโครงการ

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิกโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาตามประสบก

งานประจำ : พิจารณาตามประสบก นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
ออกบบทั่วไป และประสานงานกับสถาปนิกผู้ออกแบบอาคารขนาดใหญ่ ดูแลแบบเพื่อใช้ในการก่อสร้าง
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091437

ตำแหน่งงานว่างCost Engineer M&E

ตำแหน่งงานว่างCost Engineer M&E

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
ถอดแบบ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง คิดปริมาณงานเพิ่ม ลดและประมาณราคา ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงวดของผู้รับเหมา จัดทำรายงานต่างๆ รายงานต่อเจ้าของโครงการและงานเอกสาร โครงการ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091435

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
-รับเงินสด / เช็คจากลูกค้า
-ตรวจสอบเงินและเอกสารนำเงินเข้าธนาคาร ทำการบันทึกการรับเงินลงในทะเบียน
-จัดทำรายงานสรุปการรับเงิน
-ตรวจสอบข้อมูลวางบิลและส่งเอกสารใบวางบิล ออกเอกสารใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี
-ติดตามหนี้ ตรวจสอบข้อมูลใบวางบิลที่ถึงกำหนดชำระเงิน
-ติดตาม LG ครบกำหนด และ LG ที่ขอคืนได้ และติดต่อสอบถามการเก็บหนี้
-ลงบันทึกบัญชีในระบบ รวมถึงตรวจสอบการลงบันทึก
-จัดทำรายงานภาษีขายประจำเดือน และรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091438

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (สรรหา)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (สรรหา)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
1.ดำเนินการสรรหาบุคลากรจากแหล่งภายในและภายนอก เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามความต้องการขององค์กรตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯและประมาณการ อัตรากำลังในแต่ละปี เริ่มจาก ประกาศ รับสมัคร สัมภาษณ์ คัดเลือก ทำสัญญา
2.จัดทำเอกสารด้านงานสรรหาทั้งหมด
3.สรุปอัตราการเข้า-ออก โยกย้าย เลื่อนตำแหน่งของพนักงานประจำเดือน ประจำปี และความเคลื่อนไหวของอัตรากำลัง
4.การประสานงานภายในภายนอก เพื่อปรับปรุงข้อมูลพนักงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ
5.จัดทำเอกสารค้ำประกันบุคคล, สัญญาจ้าง
6.งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบั
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091434

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรก่อสร้าง(ประจำสโตร์กลาง คลอง8 หนองเสือ จ.ปทุมธานี)

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรก่อสร้าง(ประจำสโตร์กลาง คลอง8 หนองเสือ จ.ปทุมธานี)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
-ซ่อมบำรุงเครื่องมือ และเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง
-ดูแลติดตั้งและซ่อมแซมเครนหรือลิฟท์ และเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 091441

ตำแหน่งงานว่างOffice Engineer (ประจำไซต์งานแถวบางนา สมุทรปราการ)

ตำแหน่งงานว่างOffice Engineer (ประจำไซต์งานแถวบางนา สมุทรปราการ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
ดูแลงาน Office Engineer ทั้งหมดของหน้างานไซต์งานก่อสร้าง เช่น เคลียร์แบบ Shop Drawing, Payment และอื่นๆ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091440

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
รับผิดชอบการดูแลบริหารระบบความปลอดภัยในการทำงาน ของหน่วยงานโครงการก่อสร้าง การจัดทำแผนความปลอดภัยโครงสร้าง การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091444

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรประกันคุณภาพงานสถาปัตย์

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรประกันคุณภาพงานสถาปัตย์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
ตรวจสอบงานสถาปัตย์ และ จัดทำเอกสาร และ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091442

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สโตร์ก่อสร้าง

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สโตร์ก่อสร้าง

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
-ควบคุม ดูแล งานของสโตร์ (วัสดุ อุปกรณ์ ทรัพย์สินขององค์กร)
-การรับของเข้า-จ่ายอก ของวัสดุทรัพย์สินขององค์กร
-การตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ทรัพย์สินในสโตร์องค์กร
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091427

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสนาม/วิศวกรโครงการ - (ภูเก็ต)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสนาม/วิศวกรโครงการ - (ภูเก็ต)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
1.บริหารจัดการและนำเสนอรูปแบบเทคนิคด้านก่อสร้าง และการควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นประโยชน์ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพงานก่อสร้าง
2.ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายควบคุมโครงการ สรุปปัญหาอุปสรรค และ Defect ในการทำงานที่ส่งผลกระทบกับคุณภาพงาน สรุปสาเหตุแนวทางแก้ไขป้องกัน และจัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
3.นำเสนอรูปแบบและวิธีการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างของฝ่ายควบคุมโครงการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งให้ฝ่ายควบคุมโครงการรับทราบถึงเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพงาน
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090431

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต (ประจำโรงงานที่ทับกวาง แก่งคอย)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต (ประจำโรงงานที่ทับกวาง แก่งคอย)

งานประจำ : เงินเดือน 320 บาท/วัน ไม่รวม โอ

งานประจำ : 320 บาท/วัน ไม่รวม โอ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
ผลิตสายพานลำเลียง
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 090240

เจ้าหน้าที่ธุรการขาย (Sales Admin) -สถาบันสอนภาษาสำหรับเด็ก

เจ้าหน้าที่ธุรการขาย (Sales Admin) -สถาบันสอนภาษาสำหรับเด็ก

งานประจำ : เงินเดือน 15000-18000

งานประจำ : 15000-18000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
สถาบันคิด เอเบิ้ล ได้จัดทำหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาจีนที่มีคุณภาพดีสุดสำหรับเด็กวัยหัดเดิน เด็กเล็กและเด็กโต โดยครูผู้สอนและครูผู้ช่วยที่มีคุณภาพ โดยใช้วิธีการสอนที่เทคนิคเฉพาะและหลักสูตรที่มีเนื้อหาครอบคลุมต่อการเรียนรู้แก่นักเรียน คิด เอเบิ้ล
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090160

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน 12000-15000+++

งานประจำ : 12000-15000+++ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ รวบรวมเอกสารใบเสร็จ ลงระบบบันชีเบื้องต้น

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี