นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นนทบุรี Ø
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 79068 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 140134

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสนาม

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสนาม

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
- วางแผนการก่อสร้าง,จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา
- ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมายกับผู้บังคับบัญชา
- ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของ โฟร์แมน /ผู้รับเหมา
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136685

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรงานระบบไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรงานระบบไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
-ควบคุมการก่อสร้างและคุณภาพงานระบบไฟฟ้า,ระบบปรับอากาศ,ระบบสุขาภิบาล และระบบป้องกันอัคคีภัยเพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด และได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
-จัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร
-ประสานงานและติดต่อกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136143

ตำแหน่งงานว่างBACKEND ดูแลระบบหลังบ้าน ด่วน!!!!

ตำแหน่งงานว่างBACKEND ดูแลระบบหลังบ้าน ด่วน!!!!

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
ดูแลระบบหลังบ้าน website E-commerce รู้จักใช้โปรแกรมเป็น มีพื้นฐาน graphics design ด้วยจะดีมาก
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136029

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแคชเชียร์ร้านคาร์แคร์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแคชเชียร์ร้านคาร์แคร์

งานประจำ : เงินเดือน 12000-15000 (ขึ้นอยู่กับป

งานประจำ : 12000-15000 (ขึ้นอยู่กับป นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
คิดเงินค่าบริการลูกค้า เก็บรักษา สรุปรายงานการชายในแต่ละวัน เงินนำเงินฝากเข้าธนาคาร
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134410

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่นิติกร

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่นิติกร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
1.ดูแลสัญญาต่างๆของบริษัทฯทั้งระบบ รวมถึงการงานตรวจสอบหนังสือและสัญญาต่างๆของบริษัทฯ บริการงานด้านกฎหมายให้คำปรึกษาภายใน
2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134409

ตำแหน่งงานว่างPersonal Assistant / เลขาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตำแหน่งงานว่างPersonal Assistant / เลขาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
-รายงานตรงต่อ CEO
-จัดตารางการนัดหมายทั้งภายในและภายนอกโดยรู้และเข้าใจความสำคัญของงาน
-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
-ช่วยเหลือ สนับสนุนงานของผู้บิรหารให้สำเร็จลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บริหารเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 4 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 134408

ตำแหน่งงานว่างBIM Specialist Support

ตำแหน่งงานว่างBIM Specialist Support

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
ให้ความรู้ฝึกอบรมและพัฒนาการทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคนิคการใช้โปรแกรม เพื่อให้กระบวนการ BIM สามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัด และควบคุมวิธีการทำงาน BIM ให้มีประสิทธิภาพ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133845

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายประจำโครงการ (โครงการบ้านแถวไทรน้อย นนทบุรี)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายประจำโครงการ (โครงการบ้านแถวไทรน้อย นนทบุรี)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
-เสนอการขายและปิดการขายโครงการบ้าน
-ดำเนินการด้านเอกสารการซื้อขายทั้งหมดให้แก่ลูกค้า
-ดูแลลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการขายรวมถึงให้บริการหลังการขาย
-เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดตามที่บริษัทกำหนด
-สำรวจตลาด และวิเคราะห์ตลาด ในธุรกิจประเภทเดียวกัน
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133666

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design สินค้าอุตสาหกรรม

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design สินค้าอุตสาหกรรม

งานประจำ : เงินเดือน 13,000 (แล้วแต่ตกลง)

งานประจำ : 13,000 (แล้วแต่ตกลง) นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
- ออกแบบผลิตภัณฑ์
- ถ่ายรูปสินค้า
- ดูแลรับผิดชอบเรื่องการออกแบบสื่อต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เช่น Print Ads, Magazine, Booklet, Leaflet เป็นต้น
- มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบ Content Management System เพื่อดูแลเว็บไซต์
- สร้างคอนเท้นท์และงานกราฟิกอื่นๆ เพื่อใช้ในสื่อออนไลน์ (IG , FB , Line, Blog)
- ค้นหาข้อมูลที่น่าสนใจและนำมาปรับใช้กับงาน
- และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
โปรแกรม
- Adobe Illustrator
- Adobe Photoshop
- Adobe Indesign
- Adobe After Effect หรือ Adobe Premiere Pro : ร
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130507

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย (ประจำสาขาเชียงใหม่)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย (ประจำสาขาเชียงใหม่)

งานประจำ : เงินเดือน 10000 หรือตามตกลง

งานประจำ : 10000 หรือตามตกลง นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
-ติดต่อลูกค้าเพื่อแนะนำบริษัทฯและสินค้าเพื่อขายสินค้าของบริษัทฯ
-พบปะเยี่ยมเยียนลูกค้าเก่าของบริษัทฯที่มีอยู่
-เสาะหาลูกค้าใหม่ให้บริษัทฯ
-งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125955

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายMUI นนทบุรี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายMUI นนทบุรี

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บ.

งานประจำ : 10,000 บ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
**ผู้ช่วยเซลล์**
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125951

ตำแหน่งงานว่างจป.วิชาชีพ

ตำแหน่งงานว่างจป.วิชาชีพ

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
- ดูแลงานด้าน Safety จัดทำเอกสารส่งหน่วยงานราชการ
- จัดทำแผนด้านความปลอดภัย เช่น แผนซ้อมดับเพลิง-หนีไฟ, แผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน
- ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
- หน้าที่อื่นๆของ จป. ตามที่กฎหมายกำหนด
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 6 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 125962

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรฝ่ายขายภาคใต้

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรฝ่ายขายภาคใต้

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 บ.

งานประจำ : 20,000 บ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
ดูแลลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมภาคใต้ โดยหน้าที่หลักๆออกพบลุกค้านอกพื้นที่- จัดทำใบเสนอราคา หาลุกค้ารายใหม่ สร้างยอดขาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125965

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยฝ่ายขาย (ประจำสระบุรี)

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยฝ่ายขาย (ประจำสระบุรี)

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน

งานประจำ : ตามที่ตกลงกัน นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
1.ทำใบเสนอราคา
2.หาสินค้าที่ลูกค้าต้องการ
3.ปฎิบัติงานตามคำสั่งของหัวหน้างาน
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125959

ตำแหน่งงานว่างซํพพอตฝ่ายขาย-สาขาสุราษฎร์ธานี ด่วน!!!

ตำแหน่งงานว่างซํพพอตฝ่ายขาย-สาขาสุราษฎร์ธานี ด่วน!!!

งานประจำ : เงินเดือน 9000+

งานประจำ : 9000+ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
1.ติดต่อประสานงานฝ่ายขาย
2.ทำงานในออฟฟิค
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125956

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสนับสนุนการขาย (Support) ทำงานที่เชียงใหม่

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสนับสนุนการขาย (Support) ทำงานที่เชียงใหม่

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บ.

งานประจำ : 10,000 บ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
-ทำใบเสนอราคาให้แก่ลูกค้าและประสานงานกับลูกค้า
-ประสานงานกับซัพพลายเออร์และบริษัทฯในสาขา
-จัดทำรายงานการขายประจำวันและรายงานการขายสินค้าประจำเดือน
-งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125960

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บ.

งานประจำ : 10,000 บ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
-เสนอขายสินค้าของบริษัทฯ
-ออกต่างจังหวัดได้
-ถ้ามีประสบการณ์ในงานขายมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125966

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย (เซลล์ประจำสาขาอุบลราชธานี)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย (เซลล์ประจำสาขาอุบลราชธานี)

งานประจำ : เงินเดือน 9,900

งานประจำ : 9,900 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
1. เสนอขายสินค้า
2. พบลูกค้า แนะนำสินค้า ดูแลลูกค้า
3. โรงงานอุตสาหกรรม ภาคอีสาน
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 6 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 125963

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ IT ปฏิบัติงานที่ หจก.เอ็มยูไอไพศาล (ถ.งามวงศ์วาน)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ IT ปฏิบัติงานที่ หจก.เอ็มยูไอไพศาล (ถ.งามวงศ์วาน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
ติดตั้งดูแลรักษา คอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊คภายในบริษัท ทั้ง HardwareและSofware เครื่องปริ๊นเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ระบบ Network ภายในบริษัทและสาขา อุปกรณ์ Network ภายในบริษัทและสาขา
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125961

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายขาย สาขาสุราษฎร์ธานี ด่วน!!

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายขาย สาขาสุราษฎร์ธานี ด่วน!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
ดูแลลูกค้ากลุ่มอุตสาหากรรมภาคใต้ตอนบน โดยหน้าที่หลักๆ ออกพบลูกค้านอกพื้นที่ หาลูกค้าใหม่ สร้างยอดขาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 6 เดือนที่ผ่านมา

หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี