นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นนทบุรี Ø
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี


เลขที่ประกาศ : 083970

การตลาดออนไลน์

การตลาดออนไลน์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง/ตามโครงสร

งานประจำ : ตามตกลง/ตามโครงสร นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
- หาแหล่งลูกค้ารายใหม่ ทางออนไลน์
- เน้นการขายที่มีความหลากหลาย/สินค้าพรีเมี่ยม ทางออนไลน์
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083566

หัวหน้างาน ฝ่ายผลิต (การ์เมนท์)

หัวหน้างาน ฝ่ายผลิต (การ์เมนท์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
1. ทำงานฝ่ายผลิต เกี่ยวกับการผลิตตุ๊กตา กระเป๋าเป้
2. ควบคุมดูแลงานฝ่ายผลิต ให้เป็นไปตามนโยบายการผลิต
3. ทำงานวันจันทร์ ถึง ศุกร์
4. หากมีการทำงานวันหยุด จะจ่ายค่าแรงพิเศษเพิ่มให้
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083565

เจ้าหน้าที่กราฟฟิก

เจ้าหน้าที่กราฟฟิก

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
1. ใช้โปรแกรม Photoshop, lllustrator, Corel Draw, PageMaker ในการวางเลย์เอาท์งาน เพื่อส่งเข้าอุปกรณ์ตัดผ้า
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083543

พนักงานขาย สาขาขอนแก่น

พนักงานขาย สาขาขอนแก่น

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือน+ค่าคอมม

งานประจำ : เงินเดือน+ค่าคอมม นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
1. พนักงานขาย ออกหาลูกค้าทั้งในขอนแก่น และต่างจังหวัด(บางครั้ง)


หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079400

เจ้าหน้าที่สโตร์กลาง/เจ้าหน้าที่ธุรการสโตรกลาง ปฏิบัติงาน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

เจ้าหน้าที่สโตร์กลาง/เจ้าหน้าที่ธุรการสโตรกลาง ปฏิบัติงาน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาตามประสบก

งานประจำ : พิจารณาตามประสบก นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
- ควบคุม ดูแล งานของสโตร์ (วัสดุ อุปกรณ์ ทรัพย์สินขององค์กร)
- การรับของเข้า-จ่ายออก ของวัสดุทรัพย์สินขององค์กร
- การตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ทรัพย์สินในสโตร์องค์กร
- งานเอกสาร
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079411

วิศวกร/เจ้าหน้าที่ประมาณราคา

วิศวกร/เจ้าหน้าที่ประมาณราคา

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาตามประสบก

งานประจำ : พิจารณาตามประสบก นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
ถอดแบบประมาณราคางานก่อสร้างงานไฟฟ้าเครื่องกลอาคารสูง

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079418

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาตามประสบก

งานประจำ : พิจารณาตามประสบก นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
บันทึกบัญชี รับวางบิล และงานบัญชีอื่นๆ
ที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079402

Sale Manager/เจ้าหน้าที่การตลาดอสังหาริมทรัพย์

Sale Manager/เจ้าหน้าที่การตลาดอสังหาริมทรัพย์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
กำหนดกลยุทธ์การปฎิบัติงานด้านการตลาด และวิเคราะห์การตลาด สำรวจตลาดเพื่อเปรียบเทียบคู่แข่ง หาสื่อโฆษณาและหาช่องทางใหม่ๆเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้า รวมถึงการจัดกิจกรรมทางการตลาด ส่งเสริมการขาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078564

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างและก

งานประจำ : ตามโครงสร้างและก นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
1.ควบคุมดูแลงานสรรหาและว่าจ้างพนักงาน ทั้งรายวันและรายเดือน ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

2.ควบคุมดูแลงานฝึกอบรมให้บรรลุเป้าหมาย

3.ควบคุมดูแลงานแรงงานสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน หรือที่เกี่ยวข้อง

4.ควบคุมดูแลงาน ค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน หรือที่เกี่ยวข้อง

5.ควบคุมดูแลงานแรงงานต่างด้าว การนำเข้า การจัดสรรดูแลให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน หรือที่เกี่ยวข้อง

6.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078124

เขียนแบบงานโครงสร้างสถาปัตย์ (Draftman)

เขียนแบบงานโครงสร้างสถาปัตย์ (Draftman)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
เขียน Shop Drawing งานก่อสร้าง โครงสร้าง และสถาปัตยกรรม
***ขออนุญาติรับท่านที่มีทักษะการใช้งานโปรแกรมRevit ได้เป้นอย่างดี เท่านั้น***
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078063

ช่างเทคนิค

ช่างเทคนิค

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 10,000 ขึ้นไป นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
เดินสาย LAN ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076828

ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน ESSO สาขา ถนนฉลองกรุง (ตรงกันข้ามโรงงาน FBT)

ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน ESSO สาขา ถนนฉลองกรุง (ตรงกันข้ามโรงงาน FBT)

งานประจำ : เงินเดือน 12000-15000 (ขึ้นอยู่กับป

งานประจำ : 12000-15000 (ขึ้นอยู่กับป นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
ทำงานหน้าที่ผู้จัดการสถานีบริการ ESSO ดูแลควบคุมการบริการหน้าลาน ตรวจสอบการขายของพนักงาน สรุปรายงานยอดประจำวันส่งสำนักงานใหญ่ แก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับพนักงาน ดูแลบริหารแทนเจ้าของปั้ม

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075583

ซํพพอตฝ่ายขาย-สาขาสุราษฎร์ธานี ด่วน!!!

ซํพพอตฝ่ายขาย-สาขาสุราษฎร์ธานี ด่วน!!!

งานประจำ : เงินเดือน 9000+

งานประจำ : 9000+ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
1.ติดต่อประสานงานฝ่ายขาย
2.ทำงานในออฟฟิค
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075584

พนักงานฝ่ายขาย สาขาสุราษฎร์ธานี ด่วน!!

พนักงานฝ่ายขาย สาขาสุราษฎร์ธานี ด่วน!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
ดูแลลูกค้ากลุ่มอุตสาหากรรมภาคใต้ตอนบน โดยหน้าที่หลักๆ ออกพบลูกค้านอกพื้นที่ หาลูกค้าใหม่ สร้างยอดขาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075579

เจ้าหน้าที่สอบเทียบ

เจ้าหน้าที่สอบเทียบ

งานประจำ : เงินเดือน N/P

งานประจำ : N/P นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
- ปฏิบัติการสอบเทียบห้องสอบเทียบวัดเครื่องมือ
- จัดทำรายงานและออกใบรับรองการสอบเทียบ
- ปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075588

พนักงานขาย (เซลล์ประจำสาขาอุบลราชธานี)

พนักงานขาย (เซลล์ประจำสาขาอุบลราชธานี)

งานประจำ : เงินเดือน 9,900

งานประจำ : 9,900 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
1. เสนอขายสินค้า
2. พบลูกค้า แนะนำสินค้า ดูแลลูกค้า
3. โรงงานอุตสาหกรรม ภาคอีสาน
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075590

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง -ประจำโรงงานแก่งคอย สระบุรี

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง -ประจำโรงงานแก่งคอย สระบุรี

งานประจำ : เงินเดือน 11000+

งานประจำ : 11000+ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
ดูแลซ่อมแซมเครื่องจักรของโรงงาน และตามมอบหมายของงานซ่อมบำรุง

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075580

พนักงานสนับสนุนการขาย (Support) ทำงานที่เชียงใหม่

พนักงานสนับสนุนการขาย (Support) ทำงานที่เชียงใหม่

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บ.

งานประจำ : 10,000 บ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
-ทำใบเสนอราคาให้แก่ลูกค้าและประสานงานกับลูกค้า
-ประสานงานกับซัพพลายเออร์และบริษัทฯในสาขา
-จัดทำรายงานการขายประจำวันและรายงานการขายสินค้าประจำเดือน
-งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075581

เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ

งานประจำ : เงินเดือน ตามข้อตกลง

งานประจำ : ตามข้อตกลง นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
ผู้ช่วย subport ทางด้านงานฝ่ายต่างประเทศ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075592

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ประจำโรงงานที่ นนทบุรี)

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ประจำโรงงานที่ นนทบุรี)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
1.วางระบบบัญชีทั่วไป และบัญชีต้นทุน
2.วางระบบการตรวจสอบภายในองค์กร
เพื่อควบคุมการทุจริต
3.จัดทำและควบคุมงานทางบัญชีขององค์กรหางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี