เลขที่ประกาศ : 091427

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสนาม/วิศวกรโครงการ - (ภูเก็ต) งานประจำ ตามตกลง

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสนาม/วิศวกรโครงการ - (ภูเก็ต) งานประจำ ตามตกลง

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ : นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2527 โดยวิศวกรผู้ชำนาญการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับเหมาก่อสร้างงานอาคารที่มีคุณภาพ จากผลงานกว่า 34 ปีที่ผ่านมา ที่บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรภาครัฐ และเอกชน ให้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างงานอาคาร เป็นสิ่งที่แสดงถึงคุณภาพขององค์กร
ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 150 ล้านบาท โดยสามารถรับงานก่อสร้างอาคาร มูลค่ารวมกว่าพันล้านบาท ประกอบด้วยผู้บริหาร และบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง โดยมีนโยบายหลักในการสร้างงาน ที่มีคุณภาพ และการบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าสูงสุด

ปรัชญาแห่งความสำเร็จขององค์กรคือ การส่งเสริม “คนดี มีความสามารถ” ให้มีโอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้า ให้การยกย่องชมเชย และให้ผลตอบแทนที่ดีจากผลงานที่กระทำ ค่านิยมในการมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้น โดยมีรากฐานจากการมีระเบียบวินัย มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเอง เรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรรค์และทำงานเป็นทีม

ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ (Quality Control Mgr.)

1.บริหารจัดการและนำเสนอรูปแบบเทคนิคด้านก่อสร้าง และการควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นประโยชน์ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพงานก่อสร้าง
2.ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายควบคุมโครงการ สรุปปัญหาอุปสรรค และ Defect ในการทำงานที่ส่งผลกระทบกับคุณภาพงาน สรุปสาเหตุแนวทางแก้ไขป้องกัน และจัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
3.นำเสนอรูปแบบและวิธีการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างของฝ่ายควบคุมโครงการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งให้ฝ่ายควบคุมโครงการรับทราบถึงเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพงานในแต่ละหมวดงานที่ฝ่าย QC จะเข้าทำการตรวจสอบ
4.สร้างมาตรฐานขั้นตอนในการทำงาน

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สวัสดิการ :
กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
โบนัสประจำปี

ปรับเงินเดือนประจำปี
เงินค่ารักษาพยาบาล
ตรวจสุขภาพประจำปี
ชุดฟอร์มพนักงาน
เงินกู้ยืมพนักงาน
ค่าเช่าบ้าน (เฉพาะพนักงานประจำโครงการ)
เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานมงคลสมรส

คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. - เพศ ชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป 2. - การศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) หรือ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 3. - มีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10 ปี 4. - มีประสบการณ์ในการตรวจสอบคุณภาพ หรือ Consult งานก่อสร้างโรงงานและอาคาาร 5-10 ปีขึ้นไป 5. - มีประสบการณ์ในการบริหาร 1 ปีขึ้นไป 6. - สามารถใช้โปรแกรม MS Office, MS project และ Autocad 7. - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีภาวะความเป็นผู้นำ มีทักษะในการสื่อสารและกล้าตัดสินใจ 8. - สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ 9. - มีทักษะในการทำเอกสาร presentation ได้ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน :
สำนักงานใหญ่งามวงศ์วาน นนทบุรี

จังหวัด : นนทบุรี

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 20/06/2562
วัน/เวลา หมดอายุ: 20/07/2562
เข้าชม : 1 - 31 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด

1 ตำแหน่งงานว่างสมุห์บัญชี
2 ตำแหน่งงานว่างวิศวกรจัดจ้าง
3 ตำแหน่งงานว่างเขียนแบบงานระบบไฟฟ้าเครื่องกล (Draftman M&E)
4 ตำแหน่งงานว่างวิศวกรประจำโครงการ (Project Engineer)
5 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ จป.เทคนิค (จป.ก่อสร้าง)
6 ตำแหน่งงานว่างSite Engineer (ประจำไซต์งานก่อสร้างอาคารสูง)
7 ตำแหน่งงานว่างสถาปนิกโครงการ
8 ตำแหน่งงานว่างCost Engineer M&E
9 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน
10 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (สรรหา)
11 ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรก่อสร้าง(ประจำสโตร์กลาง คลอง8 หนองเสือ จ.ปทุมธานี)
12 ตำแหน่งงานว่างOffice Engineer (ประจำไซต์งานแถวบางนา สมุทรปราการ)
13 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ
14 ตำแหน่งงานว่างวิศวกรประกันคุณภาพงานสถาปัตย์
15 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สโตร์ก่อสร้าง
16 ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสนาม/วิศวกรโครงการ - (ภูเก็ต)


หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี